SenzaGen utökar produktportföljen med test för den medicintekniska marknaden

Den medicintekniska marknaden är en stor och mycket intressant marknad för bolaget. Målgruppen för GARD®skin Medical Device är inledningsvis medicintekniska bolag som utför sensibiliseringstester under sin produktutveckling och som har höga kvalitets- och säkerhetskrav för riskbedömningen av sina material. Med testet möter SenzaGen behoven hos ytterligare en kundgrupp och stärker därmed sin position på den globala marknaden för cellbaserade in vitro tester.

”Med vår testmetod kan vi erbjuda industrin en kostnadseffektiv och bättre metod som ger säkrare resultat utan djurförsök. Genom att identifiera strategiskt viktiga produktutvecklingskunder kan vi redan nu skapa försäljning och möta deras ökade behov av tester när de nya regelverken är på plats. Slutmålet är att få testmetoden införd i den internationella ISO-standarden så att den kan användas istället för djurtester vid registrering av medicintekniska produkter”, säger Axel Sjöblad, VD på SenzaGen.

Ett ökat vårdbehov och tekniska framsteg ligger bakom efterfrågan på nya generationer av medicintekniska produkter. Den globala medicinsktekniska marknaden beräknas vara värd 410 miljarder USD år 2023 med en årlig ökning på 4,5% under 2018–2023. Alla medicintekniska produkter som kommer i fysisk kontakt med patienten måste riskbedömas för allergi innan de får säljas. Eftersom det idag inte finns utvärderade alternativa metoder till djurförsök, görs de flesta testerna idag på marsvin, trots att metoden ger varierande resultat. Inom EU pågår en förändring av regelverket (MDR) som kommer att innebära ett ökat krav på produkternas kvalitet, säkerhet och dokumentation. Parallellt förespråkar den nya ISO-standarden för biologisk utvärdering av medicintekniska produkter alternativ till djurförsök. När de nya regelverken har trätt i kraft, uppskattar SenzaGen värdet på sin adresserbara marknad i Europa och USA till cirka 1,6 miljarder SEK.

Som en del av lanseringen kommer företaget även att presentera på konferenserna NABS i Minneapolis, USA den 18 september och Symbioteq Biocompatibility of Medical Device i Göteborg den 1–2 oktober samt hålla ett onlinebaserat webinarium i november.

För mer information, kontakta:

Axel Sjöblad, VD, SenzaGen AB

Email: axel.sjoblad@senzagen.com | Mobil: 0705-35 93 51

Tina Dackemark Lawesson, Director Investor Relations & Corporate Communications
Email:
tina.lawesson@senzagen.com | Mobil: 0708-202944

Om GARD®
GARD® består av en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga att starta en allergisk reaktion hos människa. Testerna utförs på mänskliga celler (in vitro) i kombination med artificiell intelligens. Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD® stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på djur – som endast uppnår 70–75 procents precision. Produktportföljen består av säkerhetstester för hud- och luftrörsallergi: GARD®skin, GARD®air, GARD®potency och GARD®skin Medical Device.


Om SenzaGen AB (publ)
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med cellbaserade tester för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och innehåller mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA samt genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i USA. För mer information, besök www.senzagen.com.   

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser.

Bifogat dokument