SenzaGen nominerade till Guldråttan (EJ REG)

on, mar 30, 2016 12:57 CET SenzaGen har blivit nominerade till det hedervärda priset Guldråttan, ett pris som delas ut av Djurens Rätt till företag som gör en exceptionell insats för djuren. SenzaGen kan bidra till att kraftigt minska antalet djurförsök med sina djurfria allergitester för kosmetisk-, råvarutillverknings- och läkemedelsbranschen. Med företagets test GARD, som […]

SenzaGen har blivit nominerade till det hedervärda priset Guldråttan, ett pris som delas ut av Djurens Rätt till företag som gör en exceptionell insats för djuren. SenzaGen kan bidra till att kraftigt minska antalet djurförsök med sina djurfria allergitester för kosmetisk-, råvarutillverknings- och läkemedelsbranschen. Med företagets test GARD, som görs
in vitro kan antalet försöksdjur som används för tester i dessa branscher minska kraftigt och när nu SenzaGen dessutom satsar globalt kan påverkan bli ännu större.

Guldråttan är Sveriges finaste djurrättspris och delas sedan 1987 ut av Djurens Rätt till den eller de som under året gjort en exceptionell insats för djuren. Skriver Djuren Rätt på sin sida.

Nu är det dags att rösta på vem som ska tilldelas Guldråttan för 2016. Omröstningen pågår fram till den 10 april och årets vinnare presenteras på Djurens Rätts rikskonferens i Stockholm den 14-15 maj. Bidra och rösta på http://www.djurensratt.se/guldrattan2016

Rösta på SenzaGen för Guldråttan 2016!

Håkan Söderberg nyanställd CFO för SenzaGen

to, feb 11, 2016 10:15 CET I linje med företagets strategi att accelerera bolagets omsättning och skala upp organisationen med sikte på en börsintroduktion 2017, har SenzaGen anställt Håkan Söderberg som CFO sedan årsskiftet 2016. Håkan har lång erfarenhet från snabbväxande bolag och rekryteringen är ett viktigt steg i bolagets kommersiella utveckling. Med basen på […]

I linje med företagets strategi att accelerera bolagets omsättning och skala upp organisationen med sikte på en börsintroduktion 2017, har SenzaGen anställt Håkan Söderberg som CFO sedan årsskiftet 2016. Håkan har lång erfarenhet från snabbväxande bolag och rekryteringen är ett viktigt steg i bolagets kommersiella utveckling.

Med basen på Medicon Village i Lund utvecklar och genomför SenzaGen djurfria allergitester av kemikalier och proteiner för kosmetika- och läkemedelsbranschen. Under hösten 2015 genomförde SenzaGen en riktad nyemission i syfte att accelerera bolagets tillväxt, skala upp organisationen med fokus på försäljning samt förbereda bolaget inför en börsintroduktion 2017. Som ett led i denna utveckling har SenzaGen nu rekryterat Håkan Söderberg

Håkans erfarenhet i kombination med hans intresse för bolaget gjorde vårt val av ny CFO enkelt. Hans styrkor inom både ekonomi och försäljning samt hans sätt att arbeta strategiskt kommer att vara avgörande för hur vi expanderar och tar marknadsandelar. Med Håkans hjälp kommer SenzaGen kunna växa snabbare och mer effektivt,
säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen.

Håkan Söderberg kommer närmast från IT-sektorn där han startat och drivit flera framgångsrika bolag. Han var med och startade EasyResearch Scandinavia AB där han arbetade som ekonomichef med fokus på försäljning. Bolaget såldes till QuestBack Sweden AB 2008 där Håkan fortsatte som ekonomichef fram till 2014. Sedan 2014 har Håkan arbetat som ekonomichef på ControlKeeper som tillhandahåller system för avtalshantering, men han tar nu steget över till SenzaGen och bioteknikbranschen.

SenzaGen har stor marknadspotential och befinner sig i en mycket intressant expansiv fas. Det passar mig. När jag tittade på nystartade företag att engagera mig i letade jag efter företag i just denna fas. SenzaGen har dessutom en produkt som fyller ett viktigt behov och som det är självklart att bli engagerad i, säger Håkan Söderberg, CFO på SenzaGen.

Om SenzaGen
SenzaGen erbjuder in vitro-tester för kosmetisk, kemisk och farmaceutisk industri som ersätter behovet av djurförsök. Bolagets unika test GARD är baserat på forskning från Institutionen för Immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola. SenzaGen har sin bas på Medicon Village i Lund och har nu totalt 10 medarbetare.

Om GARD
Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test istället för 1-2 markörer, så som konkurrerande metoder gör, levererar GARD resultat med 90 % tillförlitlighet. Detta kan jämföras med gyllene standard vilket är djurtester på möss som ger endast 72 % tillförlitlighet. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi. Befintliga test uppnår inte samma tillförlitlighet och saknar förmågan att mäta potensen av en substans.

För mer information:
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
Mail: amh@senzagen.com
Telefon: +46 768 284822

Håkan Söderberg, CFO, SenzaGen AB
Mail: hakan.soderberg@senzagen.com
Telefon: +46 736 55 90 88

Maria Agemark, quality manager SenzaGen AB

Ny kund till SenzaGen – öppnar för intåg i läkemedelsbranschen

on, jan 27, 2016 08:54 CET I linje med sina strategier har SenzaGen har tecknat ett viktigt avtal med ett stort internationellt läkemedelsbolag. Avtalet öppnar därmed upp en ny marknad för GARD som tidigare främst använts för tester inom kosmetikabranschen. Det innebär att SenzaGens test, GARD, kommer att användas för genomtester av potentiella läkemedel i […]

Med basen på Medicon Village i Lund utvecklar och genomför SenzaGen djurfria allergitester av kemikalier och proteiner. SenzaGens test, GARD (Genomic Allergen Rapid Detection), har utvecklats under 15 år och mäter väsentligt fler parametrar än befintliga test på marknaden. Det gör GARD till ett betydligt säkrare och effektivare test.

GARD har främst använts för tester inom kosmetikabranschen för att upptäcka potentiella allergener i produkter men tar nu ett steg in i läkemedelsbranschen.

Samarbeten med läkemedelsföretag har sedan starten varit ett viktigt mål för SenzaGen. Vi ser en stor potential på denna marknad och vi ser genom vårt nya avtal fram emot att lära oss mer med ambitionen att få chansen att erbjuda och utveckla GARD till fler kunder i läkemedelsbranschen, säger Anki Malmborg Hager, VD SenzaGen

Det är nu första gången som en läkemedelskund använder sig av SenzaGens metod. Fördelen med GARD är att testet baseras på genomteknologi och utförs in vitro. Genomtester kan ske i en mycket tidig fas i läkemedelsutvecklingen, vilket bidrar till att läkemedelsbolag snabbare kan ta fram säkrare läkemedel till en lägre kostnad.

Om SenzaGen
SenzaGen erbjuder in vitro-tester för kosmetisk, kemisk och farmaceutisk industri som ersätter behovet av djurförsök. Bolagets unika test GARD är baserat på forskning från Institutionen för Immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola. SenzaGen har sin bas på Medicon Village i Lund och har totalt 10 medarbetare.

Om GARD
Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test istället för 1-2 markörer, så som konkurrerande metoder gör, levererar GARD resultat med 90 % tillförlitlighet. Detta kan jämföras med guldstandarden som är djurtester på möss som ger endast 72 % tillförlitlighet. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi. Befintliga test uppnår ej samma tillförlitlighet och saknar förmågan att mäta potensen av en substans.

För mer information:
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
Mail: amh@senzagen.com
Telefon: +46 768 284822

Pressmeddelande som pdf

SenzaGen tvåa i SKAPA Innovations riksfinal.

må, nov 09, 2015 15:20 CET SenzaGen gick till riksfinal med affärsidén och metoden GARD – att utföra djurfria allergitester och tilldelades för det ett andra pris och 50.000SEK. Den patenterade metoden är baserad på en mänsklig cellinje och mäter reaktionerna i 200 gener vid exponering för ett potentiellt allergent ämne. Testet ersätter djurförsök vid […]

SenzaGen gick till riksfinal med affärsidén och metoden GARD – att utföra djurfria allergitester och tilldelades för det ett andra pris och 50.000SEK.

Den patenterade metoden är baserad på en mänsklig cellinje och mäter reaktionerna i 200 gener vid exponering för ett potentiellt allergent ämne. Testet ersätter djurförsök vid allergitestning och skulle kunna rädda tusentals djurliv.

Deltagarna i riksfinalen är samtliga vinnare i tidigare länsfinaler av SKAPA på regional nivå där en lokal prisutdelning har hållits. Priset delas ut av stiftelsen SKAPA i samarbete med ALMI Företagspartner. Det är de regionala ALMI-bolagen i samarbete med lokala uppfinnarföreningar anslutna till Svenska Uppfinnareföreningen som har utsett länsfinalisterna till priset.

– SenzaGen har paketerat avancerad forskning på ett tydligt, kommersiellt sätt och har på kort tid visat att man på ett signifikant sätt kan minimera andelen djurförsök väsentligt, och dessutom leverera ytterligare mervärden till olika kundgrupper, Johan Olsen på ALMI Innovations uttalande efter regionfinalen.

– Stödet från ALMI och tilldelning av SKAPA Innovationspris har ännu en gång visat oss att vi är på rätt väg och jag är mycket stolt över detta, säger Anki Malmborg Hager, som nu kommer att förstärka säljavdelningen och expandera bolaget in på nya marknader och nya kundsegment.

För mer information:
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
amh@senzagen.com
+46 768 284822

Pressmeddelande som pdf

djurfria allergitester

SenzaGen får Hedersomnämnande i PwCs årliga Innovationspris (EJ REG)

ti, nov 10, 2015 15:36 CET I tävlingen för årets innovation utsett av PwC och Lund Innovationssystem kammar Malin Lindstedt och Anki Malmborg Hager på SenzaGen hem hedersomnämnande som ett av två bolag och tilldelas 50 000kr. Vid prisutdelningen på Lunds Rådhus den 6 nov mottog vinnaren en prischeck på 150 000 kronor och två […]

I tävlingen för årets innovation utsett av PwC och Lund Innovationssystem kammar Malin Lindstedt och Anki Malmborg Hager på SenzaGen hem hedersomnämnande som ett av två bolag och tilldelas 50 000kr.

Vid prisutdelningen på Lunds Rådhus den 6 nov mottog vinnaren en prischeck på 150 000 kronor och två projekt; Erghis ”Beröringsfri interaktion i sjukvården” och ”Djurfri allergitest” mottog hedersomnämnande och vardera 50 000 kronor.Årets förstapris gick till Orest Lastow och Lars Arvidsson.

Djurfri allergitest
Ett djurfritt test för att analysera kemikaliers förmåga att framkalla allergiska reaktioner vid hudexponering.Testet, som kallas GARD (Genomic Allergen Rapid Detection), är baserat på mänskliga celler och den genomiska responsen som dessa celler ger då de exponeras för olika kemikalier. Det finns starka regulatoriska och etiska krafter i samhället som verkar mot användandet av djurförsök, varför behovet av en djurfri metod som ersätter djurförsök, är mycket stor. Bakom innovationen står Malin Lindstedt och Anki Malmborg Hager vid SenzaGen AB på Medicon Village

Om deltagare och jury
Årets tävlingsbidrag kom från olika delar av Skåne från Viken i norr, till Limhamn i söder och Åhus i öster. De höll som vanligt hög klass. Juryn, som hade den svåra uppgiften att utse de tre vinnarna bestod av Charlotta Falvin, Nicholas Jacobsson, Kristina Jarring Lilja, Christer Fåhraeus, Veine Svensson, Marianne Larsson, Sarah Fredriksson och Mårten Öbrink.

Syftet med Innovationspriset är att stimulera innovationsarbetet i Skåne. Priset inriktas på idéer/projekt med hög innovationsnivå och kommersiell potential. De som har möjlighet att ansöka om Innovationspriset är företag med säte i Skåne eller personer som antingen bor, arbetar eller studerar vid universitet och högskolor i Skåne. I årets tävling deltog 29 tävlanden från Skåne. 12 kom från Lund, 6 från Malmö och 2 från Bjärred. Övriga sökande kom från Helsingborg, Limhamn, Oxie, Hörby, Olofström, Viken, Åhus, Ödåkra och Östra Sönnarslöv.

SenzaGen förstärker försäljningsorganisationen – rekryterar Peter Sandberg

to, okt 08, 2015 11:46 CET SenzaGen har anställt Peter Sandberg som försäljningschef. Han har lång erfarenhet från en rad befattningar och bolag verksamma inom life science de senaste trettio åren. Genom rekryteringen av Peter Sandberg förstärker SenzaGen sin försäljningsorganisation och den kommersiella utvecklingen av bolaget. Med basen på Medicon Village i Lund utvecklar och […]

SenzaGen har anställt Peter Sandberg som försäljningschef. Han har lång erfarenhet från en rad befattningar och bolag verksamma inom life science de senaste trettio åren. Genom rekryteringen av Peter Sandberg förstärker SenzaGen sin försäljningsorganisation och den kommersiella utvecklingen av bolaget.

Med basen på Medicon Village i Lund utvecklar och genomför SenzaGen djurfria allergitester av kemikalier och proteiner för framförallt kosmetika- och läkemedelsbranschen. SenzaGens test GARD (Genomic Allergen Rapid Detection) har utvecklats under 15 år och mäter väsentligt fler parametrar än befintliga test på marknaden. Det gör GARD till ett både säkrare och effektivare test än andra alternativ. GARD eliminerar behovet av djurförsök och innebär att kunderna kan utveckla och erbjuda säkrare konsumentprodukter och erbjuda sina medarbetare en bättre arbetsmiljö.

-Senzagen är inne i en expansiv fas, och vi ser ett allt större intresse för allergitestade och säkra produkter inom kosmetik och läkemedel. Rekryteringen av Peter Sandberg ger oss möjlighet att möta marknadens intresse och väsentligt öka våra försäljningsaktiviteter, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen.

Peter Sandberg har en B.Sc. i Genetik och har arbetat framförallt med försäljning, produktlanseringar och varumärken, i drygt trettio år. Med erfarenhet från bland annat BioInvent, eget företagande i GTF AB och Celltox AB har Peter Sandberg medverkat att bygga och utveckla en rad olika bolag och har ett brett kontaktnät i hela branschen. Peter Sandberg kommer närmast från Fisher Scientifics nordiska verksamhet där han som General Manager under många år byggt upp försäljningsverksamheten.

-SenzaGen är ett spännande bolag och GARD är en produkt med mycket stor potential. Så när jag fick chansen att bidra, kändes det som en mycket spännande utmaning. Jag tror att min erfarenhet i kombination med SenzaGens nytänkande kan generera nya framtidsmöjligheter, säger Peter Sandberg, ny försäljningschef på SenzaGen AB.

In English on SenzaGen web site

För mer information:
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
E-post: amh@senzagen.com
Telefon: +46 768 284822

Peter Sandberg, försäljningschef SenzaGen AB
E-post: peter.sandberg@senzagen.com
Telefon: +46 708 204481

Om SenzaGen
SenzaGen erbjuder in vitro-tester för kosmetisk, kemisk och farmaceutisk industri som ersätter behovet av djurförsök. Bolagets unika test GARD är baserat på forskning från Institutionen för Immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola

Om GARD
Genom att analysera mellan 200-389 markörer istället för 1-2, så som konkurrerande metoder gör, levererar GARD resultat med 90 % specificitet. Detta kan jämföras med guldstandarden som är djurtester på möss som ger endast 72 % specificitet/känslighet. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans är ett allergen. Befintliga test uppnår ej tillräcklig specificitet/känslighet och saknar förmågan att mäta potensen av en substans.

Pressmeddelande som pdf

Gardair Gardpotency gardskin

SenzaGens nyemission kraftigt övertecknad – tar in 44 miljoner kronor

SenzaGen har precis genomfört en riktad nyemission för att accelerera bolagets snabbt växande omsättning, skala upp försäljningsorganisationen, slutföra pågående validerings-processer och utveckla nya tester i GARD-portföljen. Intresset har varit överväldigande varför bolaget vid en extra bolagsstämma måndagen den 5 oktober 2015 beslutat att utöka erbjudandet från 25 till 44 miljoner kronor. Finansiell rådgivare vid nyemissionen […]

SenzaGen har precis genomfört en riktad nyemission för att accelerera bolagets snabbt växande omsättning, skala upp försäljningsorganisationen, slutföra pågående validerings-processer och utveckla nya tester i GARD-portföljen. Intresset har varit överväldigande varför bolaget vid en extra bolagsstämma måndagen den 5 oktober 2015 beslutat att utöka erbjudandet från 25 till 44 miljoner kronor. Finansiell rådgivare vid nyemissionen var Vator Securities.

– Intresset för vår nyemission har överträffat alla förväntningar. Det är ett kvitto på hur överlägsen SenzaGens test är och vilket behov som finns på marknaden för djurfria allergitester, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen.

Med basen på Medicon Village i Lund utvecklar och genomför SenzaGen djurfria allergitester av kemikalier och proteiner för framförallt kosmetika- och läkemedelsbranschen. SenzaGens test GARD (Genomic Allergen Rapid Detection) har utvecklats under 15 år och mäter väsentligt fler parametrar än befintliga test på marknaden. Det gör GARD till ett betydligt säkrare och effektivare test än andra alternativ. GARD eliminerar behovet av djurförsök och innebär att kunderna kan utveckla och erbjuda säkrare konsumentprodukter och erbjuda sina medarbetare en bättre arbetsmiljö.

SenzaGens ursprungliga ambition var att ta in 25 miljoner kronor men som ett resultat av det stora intresset har bolaget vid en extra bolagsstämma måndagen den 5 oktober 2015 beslutat att utöka nyemissionen till 44 miljoner kronor, även om överteckningen var betydligt högre. Nyemissionslikviden ska framförallt finansiera uppskalning av försäljningsorganisationen, valideringsprocess och utveckling av nya tester i GARD-portföljen. Förutom finansiering och utveckling av den operativa verksamheten planerar SenzaGen även en listning på First North under 2017.

– Då intresset för våra GARD-produkter växer planerar vi även en listning på First North för att underlätta och finansiera en fortsatt expansion och utveckling internationellt, säger Anki Malmborg Hager.

Finansiella rådgivare är Vator Securities.
För mer information, vänligen kontakta:
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
Mail: amh@senzagen.com
Telefon: +46 768 284822

Om SenzaGen
SenzaGen erbjuder in vitro-tester för kosmetisk, kemisk och farmaceutisk industri som ersätter behovet av djurförsök. Bolagets unika test GARD är baserat på forskning från Institutionen för Immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola.

Om GARD
Genom att analysera mellan 200-389 markörer istället för 1-2, så som konkurrerande metoder gör, levererar GARD resultat med 90 % specificitet. Detta kan jämföras med guldstandarden som är djurtester på möss som ger endast 72 % specificitet/känslighet. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans är ett allergen. Befintliga test uppnår ej tillräcklig specificitet/känslighet och saknar förmågan att mäta potensen av en substans.

Kemikalie- och kosmetikaindustrin
Enligt ny EU-lagstiftning råder det vid kosmetikautveckling totalförbud med djurförsök. Sedan tidigare är det tvingande för kemikalieproducenter att använda sig av alternativa testmetoder istället för djurförsök om tillfredsställande metoder finns att tillgå. Det regulatoriska trycket ger SenzaGen mycket goda förutsättningar för en snabb marknadspenetration.

Läkemedelsindustrin
Av cirka 10 000 molekyler som tas fram för läkemedelsutveckling är det oftast bara en som slutligen godkänns. Detta innebär väsentliga kostnader som inte leder till intäkter. En av orsakerna är att läkemedelsprojekt ofta misslyckas på grund av att läkemedlet senare har visat sig vara toxisk i människa. Vid det stadiet har det redan investerats ett stort kapital i flertalet år av labb- och djurstudier. Läkemedelsindustrin eftersöker därför in vitro-tester som tidigare i kedjan kan visa om en molekyl påverkar det humana immunsystemet negativt.

Inom SenzaGens två huvudområden (hudsensibilisering och luftvägsallergier) bedömer bolaget att över 200 000 tester genomförs årligen inom läkemedelsindustrin till ett marknadsvärde om 9,2 miljarder kronor. Andelen in vitro-test inom läkemedelsbranschen i t.ex. Storbritannien har sedan millenniumskiftet ökat från 2,4 procent till 21,5 procent 2013.

 

Pressmeddelande som pdf