SenzaGen tvåa i SKAPA Innovations riksfinal.

SenzaGen gick till riksfinal med affärsidén och metoden GARD – att utföra djurfria allergitester och tilldelades för det ett andra pris och 50.000SEK.

Den patenterade metoden är baserad på en mänsklig cellinje och mäter reaktionerna i 200 gener vid exponering för ett potentiellt allergent ämne. Testet ersätter djurförsök vid allergitestning och skulle kunna rädda tusentals djurliv.

Deltagarna i riksfinalen är samtliga vinnare i tidigare länsfinaler av SKAPA på regional nivå där en lokal prisutdelning har hållits. Priset delas ut av stiftelsen SKAPA i samarbete med ALMI Företagspartner. Det är de regionala ALMI-bolagen i samarbete med lokala uppfinnarföreningar anslutna till Svenska Uppfinnareföreningen som har utsett länsfinalisterna till priset.

– SenzaGen har paketerat avancerad forskning på ett tydligt, kommersiellt sätt och har på kort tid visat att man på ett signifikant sätt kan minimera andelen djurförsök väsentligt, och dessutom leverera ytterligare mervärden till olika kundgrupper, Johan Olsen på ALMI Innovations uttalande efter regionfinalen.

– Stödet från ALMI och tilldelning av SKAPA Innovationspris har ännu en gång visat oss att vi är på rätt väg och jag är mycket stolt över detta, säger Anki Malmborg Hager, som nu kommer att förstärka säljavdelningen och expandera bolaget in på nya marknader och nya kundsegment.

För mer information:
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
amh@senzagen.com
+46 768 284822

Pressmeddelande som pdf