SenzaGen förstärker försäljningsorganisationen – rekryterar Peter Sandberg

SenzaGen har anställt Peter Sandberg som försäljningschef. Han har lång erfarenhet från en rad befattningar och bolag verksamma inom life science de senaste trettio åren. Genom rekryteringen av Peter Sandberg förstärker SenzaGen sin försäljningsorganisation och den kommersiella utvecklingen av bolaget.

Med basen på Medicon Village i Lund utvecklar och genomför SenzaGen djurfria allergitester av kemikalier och proteiner för framförallt kosmetika- och läkemedelsbranschen. SenzaGens test GARD (Genomic Allergen Rapid Detection) har utvecklats under 15 år och mäter väsentligt fler parametrar än befintliga test på marknaden. Det gör GARD till ett både säkrare och effektivare test än andra alternativ. GARD eliminerar behovet av djurförsök och innebär att kunderna kan utveckla och erbjuda säkrare konsumentprodukter och erbjuda sina medarbetare en bättre arbetsmiljö.

-Senzagen är inne i en expansiv fas, och vi ser ett allt större intresse för allergitestade och säkra produkter inom kosmetik och läkemedel. Rekryteringen av Peter Sandberg ger oss möjlighet att möta marknadens intresse och väsentligt öka våra försäljningsaktiviteter, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen.

Peter Sandberg har en B.Sc. i Genetik och har arbetat framförallt med försäljning, produktlanseringar och varumärken, i drygt trettio år. Med erfarenhet från bland annat BioInvent, eget företagande i GTF AB och Celltox AB har Peter Sandberg medverkat att bygga och utveckla en rad olika bolag och har ett brett kontaktnät i hela branschen. Peter Sandberg kommer närmast från Fisher Scientifics nordiska verksamhet där han som General Manager under många år byggt upp försäljningsverksamheten.

-SenzaGen är ett spännande bolag och GARD är en produkt med mycket stor potential. Så när jag fick chansen att bidra, kändes det som en mycket spännande utmaning. Jag tror att min erfarenhet i kombination med SenzaGens nytänkande kan generera nya framtidsmöjligheter, säger Peter Sandberg, ny försäljningschef på SenzaGen AB.

In English on SenzaGen web site

För mer information:
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
E-post: amh@senzagen.com
Telefon: +46 768 284822

Peter Sandberg, försäljningschef SenzaGen AB
E-post: peter.sandberg@senzagen.com
Telefon: +46 708 204481

Om SenzaGen
SenzaGen erbjuder in vitro-tester för kosmetisk, kemisk och farmaceutisk industri som ersätter behovet av djurförsök. Bolagets unika test GARD är baserat på forskning från Institutionen för Immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola

Om GARD
Genom att analysera mellan 200-389 markörer istället för 1-2, så som konkurrerande metoder gör, levererar GARD resultat med 90 % specificitet. Detta kan jämföras med guldstandarden som är djurtester på möss som ger endast 72 % specificitet/känslighet. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans är ett allergen. Befintliga test uppnår ej tillräcklig specificitet/känslighet och saknar förmågan att mäta potensen av en substans.

Pressmeddelande som pdf

Gardair Gardpotency gardskin

SenzaGens nyemission kraftigt övertecknad – tar in 44 miljoner kronor

SenzaGen har precis genomfört en riktad nyemission för att accelerera bolagets snabbt växande omsättning, skala upp försäljningsorganisationen, slutföra pågående validerings-processer och utveckla nya tester i GARD-portföljen. Intresset har varit överväldigande varför bolaget vid en extra bolagsstämma måndagen den 5 oktober 2015 beslutat att utöka erbjudandet från 25 till 44 miljoner kronor. Finansiell rådgivare vid nyemissionen var Vator Securities.

– Intresset för vår nyemission har överträffat alla förväntningar. Det är ett kvitto på hur överlägsen SenzaGens test är och vilket behov som finns på marknaden för djurfria allergitester, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen.

Med basen på Medicon Village i Lund utvecklar och genomför SenzaGen djurfria allergitester av kemikalier och proteiner för framförallt kosmetika- och läkemedelsbranschen. SenzaGens test GARD (Genomic Allergen Rapid Detection) har utvecklats under 15 år och mäter väsentligt fler parametrar än befintliga test på marknaden. Det gör GARD till ett betydligt säkrare och effektivare test än andra alternativ. GARD eliminerar behovet av djurförsök och innebär att kunderna kan utveckla och erbjuda säkrare konsumentprodukter och erbjuda sina medarbetare en bättre arbetsmiljö.

SenzaGens ursprungliga ambition var att ta in 25 miljoner kronor men som ett resultat av det stora intresset har bolaget vid en extra bolagsstämma måndagen den 5 oktober 2015 beslutat att utöka nyemissionen till 44 miljoner kronor, även om överteckningen var betydligt högre. Nyemissionslikviden ska framförallt finansiera uppskalning av försäljningsorganisationen, valideringsprocess och utveckling av nya tester i GARD-portföljen. Förutom finansiering och utveckling av den operativa verksamheten planerar SenzaGen även en listning på First North under 2017.

– Då intresset för våra GARD-produkter växer planerar vi även en listning på First North för att underlätta och finansiera en fortsatt expansion och utveckling internationellt, säger Anki Malmborg Hager.

Finansiella rådgivare är Vator Securities.
För mer information, vänligen kontakta:
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
Mail: amh@senzagen.com
Telefon: +46 768 284822

Om SenzaGen
SenzaGen erbjuder in vitro-tester för kosmetisk, kemisk och farmaceutisk industri som ersätter behovet av djurförsök. Bolagets unika test GARD är baserat på forskning från Institutionen för Immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola.

Om GARD
Genom att analysera mellan 200-389 markörer istället för 1-2, så som konkurrerande metoder gör, levererar GARD resultat med 90 % specificitet. Detta kan jämföras med guldstandarden som är djurtester på möss som ger endast 72 % specificitet/känslighet. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans är ett allergen. Befintliga test uppnår ej tillräcklig specificitet/känslighet och saknar förmågan att mäta potensen av en substans.

Kemikalie- och kosmetikaindustrin
Enligt ny EU-lagstiftning råder det vid kosmetikautveckling totalförbud med djurförsök. Sedan tidigare är det tvingande för kemikalieproducenter att använda sig av alternativa testmetoder istället för djurförsök om tillfredsställande metoder finns att tillgå. Det regulatoriska trycket ger SenzaGen mycket goda förutsättningar för en snabb marknadspenetration.

Läkemedelsindustrin
Av cirka 10 000 molekyler som tas fram för läkemedelsutveckling är det oftast bara en som slutligen godkänns. Detta innebär väsentliga kostnader som inte leder till intäkter. En av orsakerna är att läkemedelsprojekt ofta misslyckas på grund av att läkemedlet senare har visat sig vara toxisk i människa. Vid det stadiet har det redan investerats ett stort kapital i flertalet år av labb- och djurstudier. Läkemedelsindustrin eftersöker därför in vitro-tester som tidigare i kedjan kan visa om en molekyl påverkar det humana immunsystemet negativt.

Inom SenzaGens två huvudområden (hudsensibilisering och luftvägsallergier) bedömer bolaget att över 200 000 tester genomförs årligen inom läkemedelsindustrin till ett marknadsvärde om 9,2 miljarder kronor. Andelen in vitro-test inom läkemedelsbranschen i t.ex. Storbritannien har sedan millenniumskiftet ökat från 2,4 procent till 21,5 procent 2013.

 

Pressmeddelande som pdf