SenzaGen åter på 33-listan

SenzaGen tar för andra året i rad plats på den prestigefyllda 33-listan där Ny Teknik och Affärsvärlden
för nionde gången utser Sveriges hetaste unga teknikbolag. Presentationen skedde på Münchenbryggeriet i Stockholm den 12 april.

 

Med basen på Medicon Village i Lund utvecklar och genomför SenzaGen djurfria allergitester av kemikalier och proteiner. SenzaGens test, GARD (Genomic Allergen Rapid Detection), har utvecklats under 15 år och mäter väsentligt fler parametrar än befintliga test på marknaden, då testet bygger på genanalys i mänskliga celler. Detta gör GARD till det mest noggranna och effektiva testet. GARD har främst använts för tester inom kosmetikabranschen och inom EU finns ett förbud mot att testa kosmetika på djur. Under våren 2016 har GARD även börjat användas i läkemedelsbranschen för genomtester av potentiella läkemedel i tidig fas.

Under 2015 genomförde SenzaGen en nyemission om 44 miljoner kronor för att accelerera utvecklingen, skala upp försäljningsorganisationen, slutföra pågående valideringsprocesser och utveckla nya tester i GARD-portföljen. Bolaget öppnade 2016 ett dotterbolag i USA för att expandera sin marknadspenetration.

-Vi uppskattar uppmärksamheten som 33-listan ger oss. Att vara pionjär och försöka bryta traditionella beteenden och mönster med ny teknik är utmanande, men SenzaGen har hittills varit framgångsrika. Vi ser ett stort intresse, en växande efterfrågan och ett reellt behov av våra test i en rad olika branscher, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen.

För intervju och vidare information vänligen kontakta:
Anki Malmborg Hager, 0768-284 822, amh@senzagen.com

 

Om 33-listan
33-listan bygger på nomineringar av företag från hela Sverige och vinnarna utses gemensamt av redaktionerna på Ny Teknik och Affärsvärlden. Juryn letar efter företag med en unik produkt eller tjänst uppbyggd kring en tydlig innovation med stor internationell potential – en innovation som har förutsättningar att förändra spelreglerna i sin bransch. För att platsa på listan måste företaget vara baserat i Sverige max 7 år gammalt. Mer och på http://www.33-listan.se

Om SenzaGen
SenzaGen erbjuder in vitro-tester för kosmetisk, kemisk och farmaceutisk industri som ersätter behovet av djurförsök. Bolagets unika test GARD är baserat på forskning från Institutionen för Immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola. SenzaGen har sin bas på Medicon Village i Lund.

Om GARD
Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test, levererar GARD resultat med 90 % tillförlitlighet. Detta kan jämföras med den gyllene standarden som är djurtester på möss som ger endast 72 % tillförlitlighet. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi.

Pressmeddelande som pdf