SenzaGen pratar om start-up och entreprenörskap på träff med riksdagen i Stockholm -och besök till Medicon Village

ALMI Skåne arrangerar sedan nio år en årlig träff mellan riksdag och skånska entreprenörer. Syftet är att visa på mångfalden i det skånska näringslivet och den verklighet som de lever och verkar i och i år var tre företag från Blekinge och Skåne på plats. Den nionde upplagan av ALMIs Riksdagsträff arrangerades den 19 april i Riksdagshuset. Under mötet får entreprenören möjlighet att själv berätta om sitt bolags förutsättningar och utmaningar. Det personliga anslaget uppskattas av såväl riksdagsledamöter som entreprenörer.

I årets träff medverkade SenzaGens VD Anki Malmborg Hager som fick möjlighet att presentera bolaget och sina erfarenheter och tankar om företagande för riksdagsledamöterna. Anki berättade om bolag som har sitt ursprung på Lunds Universitet och den resa som SenzaGen gjort sedan starten 2010.

– Jag tycker att träffen var mycket givande. Upplever att Näringsutskottet och Utbildningsutskottet var mycket engagerade i de frågor som är viktigast för oss som universitetsnära företag. Därför är det extra kul att de nu vill följa upp med en träff på Medicon Village i maj, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen AB.

Utbildningsutskottet och Näringsutskottet besöker Medicon Village och SenzaGen vid två olika måndagar under maj månad.

Pressmeddelande som pdf