Entries by Cision

SenzaGen expands its product portfolio with a test for the Medical Devices market

SenzaGen today announced an expansion of its product portfolio with the launch of GARD™skin Medical Device – a new test to assess whether medical devices can cause skin allergies. Regulatory changes are already underway in the market, which will mean increased requirements for product safety. Together with the ongoing trend towards reducing animal testing in general, this increases the need for alternative testing methods. The launch of GARD™skin Medical Device will take place at the Eurotox congress in Helsinki on September 8-11, 2019.

SenzaGen utökar produktportföljen med test för den medicintekniska marknaden

SenzaGen utökar sin produktportfölj och lanserar ett nytt test för bedömning om medicintekniska produkter kan orsaka hudallergier, GARD®skin Medical Device. På denna stora marknad pågår idag regulatoriska förändringar, vilket kommer att innebära ökade krav på produktsäkerhet, som i kombination med trenden att minska djurförsök driver behovet av alternativa testmetoder. Lanseringen av GARD®skin Medical Device kommer att ske på branschmässan Eurotox i Helsingfors den 8–11 september 2019.