SenzaGen erhåller sitt första patent för GARD®potency

Teknologin som SenzaGens patent baseras på finns implementerad i företagets testapplikation som gör det möjligt att för första gången mäta den allergiframkallande styrkan för en kemisk substans, så kallad potency-klassificering, utan några djurförsök.

”Att få detta patent på den europeiska marknaden är kommersiellt intressant eftersom det inom EU finns förbud mot försäljning av djurtestade kosmetikaprodukter. Vidare är kvantitativ information om ett ämnes allergiframkallande förmåga enligt CLP/GHS ett krav i den europeiska kemikalieförordningen REACH. Som enda bolag kan SenzaGen nu erbjuda en djurfri testmetod för detta”, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen.

SenzaGens IP-strategi är att skydda bolagets innovationer på alla geografiska marknader som bedöms vara av betydelse. Bolaget har tidigare beviljats patentskydd för produkten GARD®skin i Europa, Kina och Hong Kong och patentansökningar behandlas för närvarande av patentmyndigheterna i länder där djurförsök är förbjudet eller där ett förbud förväntas införas, däribland USA, Kanada och Indien. Därutöver innefattar patentportföljen ett antal pågående patentansökningar för GARD®potency och andra GARD®-produkter.

Företagets produktportfölj består av olika allergitester med marknadens högsta prestanda och prediktionsförmåga. Testerna utförs på mänskliga celler i provrör (in vitro) i kombination med artificiell intelligens och ersätter djurförsök för kosmetika-, kemikalie- och läkemedelsindustrin som testar om kemiska ämnen i produkter kan vara allergiframkallande.

För mer information, vänligen kontakta:
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com | Mobil: 0768 284822

Tina Dackemark Lawesson, Director Investor Relations & Corporate Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobil: 0708 202944

Om GARD®
GARD® består av en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga att starta en allergisk reaktion hos människa. Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD® stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

Om SenzaGen AB (publ)
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i USA. För mer information, besök www.senzagen.com.   

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser. 

Bifogat dokument