Entries by Cision

EU highlights SenzaGen’s animal-free test – the world’s first of its kind to assess whether chemical substances can cause respiratory allergies

Today, International Asthma Day is being recognized worldwide. Asthma is a global health problem – over 300 million have a diagnosis and nearly 1 million Swedes are affected – a number expected to increase. The EU has invested in the development of the world’s first in-vitro test for respiratory sensitization. GARD®air was developed by the Swedish company SenzaGen and predicts whether chemical substances can cause allergic reactions in the airways. The test, which is based on Artificial Intelligence and Genomics, enables not only development of safe products but also preventative measures – something that has not been feasible before. Prior to the EU election, GARD®air has been chosen by the EU for a special campaign on how EU funds are used to create jobs and growth. 

EU lyfter fram SenzaGens djurförsöksfria test – världens första i sitt slag, för bedömning om kemiska ämnen kan orsaka luftvägsallergier

Idag uppmärksammas den Internationella Astmadagen världen över. Astma är ett globalt hälsoproblem – över 300 miljoner har en diagnos och närmare 1 miljon svenskar är drabbade – samtidigt som antalet förväntas öka. EU har satsat på utvecklingen av världens första in-vitro-test för respiratorisk sensibilisering. SenzaGens test GARD®air bedömer om kemiska ämnen kan orsaka luftvägsallergier. Testet, som är baserat på artificiell intelligens och genomik, möjliggör säkra produkter men även förebyggande åtgärder – något som inte varit genomförbart tidigare. Inför EU-valet, har nu EU valt ut GARD®air för en särskild kampanj om hur EU-medlen används för att skapa jobb och tillväxt.