Entries by Cision

SenzaGen receives order of SEK 0.6 million from new global customer

SenzaGen will assess the sensitizing hazards of chemicals for a new global customer with in-house product development. The assignment includes SenzaGen’s tests to assess whether chemical substances can cause allergic reactions in skin (GARD[™]skin) or in the respiratory tract (GARD[™]air) with a value of approximately SEK 0.6 million. The tests will be carried out at SenzaGen’s laboratory in Lund.

SenzaGen får order på 0,6 MSEK från ny global kund

SenzaGen har fått uppdraget att testa kemikalier åt en ny global kund med egen produktutveckling. Uppdraget omfattar SenzaGens tester för att bedöma om kemiska ämnen kan orsaka allergiska reaktioner på hud (GARD[®]skin) respektive i luftvägarna (GARD[®]air) till ett sammanlagt värde av cirka 0,6 MSEK. Testerna kommer att utföras i SenzaGens laboratorium i Lund.

SenzaGen tecknar distributörsavtal med VitroScreen i Italien

SenzaGen har tecknat ett distributionsavtal med det italienska kontraktslaboratoriet VitroScreen i Milano. Avtalet, som initialt löper under en period om tre år, innebär att SenzaGen utökar sitt licens- och distributörsnätverk med en innovativ och etablerad partner inom toxikologiska in vitro-studier i Europa, en av SenzaGens fokusmarknader.