Entries by Cision

Årsredovisning 2017

SenzaGen AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2017 finns nu tillgänglig på svenska på bolagets hemsida, www.senzagen.com,  och på bolagets kontor med adress Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund. För mer information, kontakta: Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen ABEmail: anki.malmborg.hager@senzagen.com Telefon:  0768 284822 Om GARD™Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder data och levererar resultat med […]

Årsredovisning 2016

SenzaGen AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2016 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida (www.senzagen.com) och på bolagets kontor med adress Scheelevägen 2, Medicon Village i Lund.