SenzaGen sluter distributörsavtal med GenEvolutioN i Frankrike

GenEvolutioN är ett innovativt och privatägt GLP-certifierat kontraktslaboratorium (CRO) med mångårig expertis inom in-vitro-toxikologi och specialistkunskaper inom cellbaserade metoder. På kort tid har bolaget etablerat sig som leverantör av högteknologiska och avancerade tjänster med kunder inom läkemedels-, kosmetika- och kemikalieindustrin i sju länder.

”GenEvolutioN besitter en imponerande hög kompetens inom alternativa tester utan djurförsök och ger oss tillgång till världsledande kunder i de branscher vi prioriterar. Att knyta till oss starka partners är en del av vår kommersiella strategi och tillsammans med GenEvolutioN fortsätter vi att etablera GARD®-teknologin på den viktiga europamarknaden”, säger Axel Sjöblad, VD på SenzaGen.

”GenEvolutioN står för kvalitet och ”scientific excellence”. I linje med utvecklingen av biologiska och tekniska framsteg erbjuder vi tjänster och verktyg av högsta kvalitet och är därför väldigt noggranna med val av samarbetspartners och vilka produkter vi adderar till vår portfölj. Våra kunder efterfrågar i allt högre utsträckning sensibiliseringstest och det är glädjande att nu kunna erbjuda GARD®-teknologin, vars prestanda och tillförlitlighet är mycket hög”, säger Francis Finot, grundare och ägare till GenEvolutioN.

Avtalet ger GenEvolutioN rätt att marknadsföra och sälja SenzaGens GARD®-tester till kunder som vill få tillgång till spjutspetsteknologi och tillförlitliga resultat. Genom sin träffsäkerhet förbättrar GARD® kundens beslutsunderlag och bidrar till ökad produktsäkerhet i människors vardag. 

Det nya avtalet mellan SenzaGen och GenEvolutioN löper på tre år med möjlighet för förlängning.

För mer information, kontakta:
Axel Sjöblad, VD, SenzaGen AB
Email: axel.sjoblad@senzagen.com | Mobil: 0705-35 93 51

Francis Finot, Co-Founder, GenEvolutioN SAS
Email: francis.finot@genevolution.fr | Mobil: +33 (0)- 65 75 94 78 

Om GARD®
GARD® består av en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga att starta en allergisk reaktion hos människa. Testerna utförs på mänskliga celler i provrör (in vitro) i kombination med artificiell intelligens. Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD® stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents träffsäkerhet. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på djur – som endast uppnår 70-75 procents träffsäkerhet. Produktportföljen består av tester för hud- och luftrörsallergi: GARD®skin, GARD®air, GARD®potency och GARD®skin Medical Device.

Om SenzaGen AB (publ)
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA samt genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i USA. För mer information, besök www.senzagen.com.   

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser. 

About GenEvolutioN
GenEvolutioN established in 2017, is an expert spin off, dedicated to in vitro genetic toxicology and toxicology expertise using new Human cell models. GenEvolutioN is in line with the evolution of biological and technological progress. Please visit www.genevolution.fr.  

Bifogat dokument