Årsredovisning 2016

SenzaGen AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2016 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida (www.senzagen.com) och på bolagets kontor med adress Scheelevägen 2, Medicon Village i Lund. 


För ytterligare information, kontakta 
Anki Malmborg Hager, VD
Telefon: 046-275 62 00 / 0768 284822
E-post: amh@senzagen.com


Om SenzaGen 
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök www.senzagen.com  

Om GARD 
GARD är provrörsbaserade tester för bedömning av kemiska hudsensibiliserare. Testerna utnyttjar genetiska biomarkörer för fler än 200 gener som täcker hela immunreaktionen och är relevanta för att förutsäga risken för överkänslighet. Testerna har en tillförlitlighet på 90%. Detta kan jämföras med den idag dominerande testmetoden, djurförsök på möss, vilken ger en tillförlitlighet på 72%. SenzaGens tester har också förmågan att mäta potensen (styrkan) av ett ämnes allergiframkallande egenskaper. GARD-testerna levererar därmed ett mer heltäckande underlag.

Bifogat dokument

SenzaGen vinner DI:s Gasellsprång – mest lovande att bli Supergasell inom 5 år

to, maj 26, 2016 15:53 CET På onsdagskvällen stod SenzaGen som vinnare i DI:s Gasellsprånget i den nationella finalen i Göteborg.Inledningsvis stod det mellan DigiExam och SenzaGen, men efter en tuff utfrågning och publikomröstning stod det klart att SenzaGen hade störst marknadspotential och möjlighet att ta det största språnget. -SenzaGen har fantastiska framtidsmöjligheter i en […]

På onsdagskvällen stod SenzaGen som vinnare i DI:s Gasellsprånget i den nationella finalen i Göteborg.Inledningsvis stod det mellan DigiExam och SenzaGen, men efter en tuff utfrågning och publikomröstning stod det klart att SenzaGen hade störst marknadspotential och möjlighet att ta det största språnget.
-SenzaGen har fantastiska framtidsmöjligheter i en ny och växande global marknad. Vi har arbetat riktigt hårt och det känns extra glädjande att vi nu får denna uppmärksamhet. Vi ser ett ökat intresse för vår teknologi och jag är säker på att denna utmärkelse kommer att leda till fler och spännande affärsmöjligheter i Europa och globalt, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen.

Om Gasellsprånget
Gasellsprånget är en tävling för tillväxtbolag anordnad av Dagens Industri. Den genomförs i olika regionala deltävlingar, Två av delvinnarna gör upp i en nationell final. “I valet av finalister till Gasellsprånget 2016 utsåg juryn de företag som de utifrån analys och presentation på scen bedömde ha bästa möjligheter att bli Supergasell inom en 5 års period”.

 

För mer information:
Anki Malmborg Hager,
VD, SenzaGen AB
E-mail: amh@senzagen.com
Telefon: +46 768 284822

SenzaGen wins DI’s Gasellsprånget – most promising company to become Supergasell within 5 years

Thu, May 26, 2016 13:50 CET On May 25, SenzaGen was elected winner at the Swedish newspaper Dagens Industri’s event and competition Gasellsprånget, at the national finale in Gothenburg. After a tough round of questions and an audience poll, SenzaGen was elected winner with the greatest market potential and future outlook, leaving the competitor DigiExam […]

On May 25, SenzaGen was elected winner at the Swedish newspaper Dagens Industri’s event and competition Gasellsprånget, at the national finale in Gothenburg. After a tough round of questions and an audience poll, SenzaGen was elected winner with the greatest market potential and future outlook, leaving the competitor DigiExam a close second.

-SenzaGen has great future potential in a new and growing global market. We have been working very hard which makes it particularly rewarding to receive this award and the attention it creates. We are seeing an increased interest in our technology and I am confident that this award will lead to more exciting business opportunities in Europe and globally, says Anki Malmborg Hager, CEO of SenzaGen.

About Gasellsprånget
Gasellsprånget is a competition highlighting Swedish growth companies on the rise. The competition is hosted by the Swedish newspaper Dagens Industri and is split into several regional competitions, from which two contestants are chosen to participate in the national finale. “In the selection of finalists for Gasellsprånget 2016, the jury nominated the companies that have the best opportunities to become Supergasell within a 5-year period, based on analysis and on-stage presentations by the competing companies.”

 

For more information:
Anki Malmborg Hager,
CEO, SenzaGen AB
E-mail: amh@senzagen.com
Phone: +46 768 284822

Press release in pdf

SenzaGen vinner Gasellsprånget Malmö

to, maj 12, 2016 15:17 CET SenzaGen har vunnit Gasellsprånget Malmö efter en rafflande utfrågning och publikomröstning vid DI:s Gasellträff i Malmö. Bolaget har nu möjlighet att vinna Gasellsprånget på nationell nivå vid finalen i Göteborg den 25 maj. På onsdagskvällen (11 maj 2016) arrangerade Dagens Industri Gasellträffen Malmö. På plats på Clarion Hotel & […]

SenzaGen har vunnit Gasellsprånget Malmö efter en rafflande utfrågning och publikomröstning vid DI:s Gasellträff i Malmö. Bolaget har nu möjlighet att vinna Gasellsprånget på nationell nivå vid finalen i Göteborg den 25 maj.

På onsdagskvällen (11 maj 2016) arrangerade Dagens Industri Gasellträffen Malmö. På plats på Clarion Hotel & Congress Malmö Live fick deltagare lyssna på presentationer om entreprenörskap och utveckling i regionen, mingla och nätverka. SenzaGen var ett av två företag som under kvällen fick möjlighet att presentera sin verksamhet. Efter utfrågning av en expertpanel röstade publiken fram SenzaGen som vinnare i Gasellsprånget Malmö.

-Detta känns fantastiskt roligt och vinsten visar att det är många som tror på oss, vår företagsmodell och det team vi byggt upp för att ta företaget framåt. Gasellträffen var en väldigt bra och spännande miljö att pitcha i, med många intressanta frågor från expertpanelen. Jag är glad och överväldigad över alla som röstade på oss, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen.

Gasellsprånget Malmö var den sista av deltävlingarna i DI Gasellen. Av samtliga vinnare från de fem gasellträffarna runt hela landet kommer nu en jury att utse två finalister som går vidare och får tävla i en final på Gasellträffen i Göteborg den 25 maj. I valet av finalister till Gasellsprånget 2016 ska juryn utse de företag som de utifrån analys och presentation på scen bedömer ha bästa möjligheter att bli Supergasell inom en 5 års period.

För mer information:
Anki Malmborg Hager,
VD, SenzaGen AB
E-mail: amh@senzagen.com
Telefon: +46 768 284822

Pressmeddelande som pdf

SenzaGen elected winner at Gasellsprånget in Malmö

Thu, May 12, 2016 13:22 CET After a thrilling presentation and questioning round, SenzaGen was elected the winner at the local edition of Gasellsprånget in Malmö, Sweden. SenzaGen now has the opportunity to win Gasellsprånget on a national level at the finale in Gothenburg, on May 25. On May 11, the Swedish newspaper Dagens Industri […]

After a thrilling presentation and questioning round, SenzaGen was elected the winner at the local edition of Gasellsprånget in Malmö, Sweden. SenzaGen now has the opportunity to win Gasellsprånget on a national level at the finale in Gothenburg, on May 25.

On May 11, the Swedish newspaper Dagens Industri hosted the local edition of Gasellsprånget in Malmö, Sweden. A competition which names the fastest growing companies in Sweden. The event was hosted at Clarion Hotel & Congress Malmö Live where participants got the opportunity to listen to presentations about entrepreneurship and development in the region, as well as mingle and network. SenzaGen was one of two companies who, during the evening, had the opportunity to present their company to the audience and a panel experts. After a round of questions from the experts, the audience voted and announced SenzaGen as the winner of Gasellsprånget Malmö.

-This feels like a great win and shows that there are many who believe in us, our business model and the team that we have put together to take the company forward. This event was a very good and exciting environment to pitch in, with many interesting questions from the panel of experts. I am delighted and overwhelmed by all who voted for us, says Anki Malmborg Hager, CEO of SenzaGen.

Two finalists, selected by a jury, will now move forward and get to compete in the national finale at Gasellträffen in Gothenburg, on May 25. Based on the jury’s deliberation, analysis of the companies and an on-stage company presentation, the jury will select the finalist with the best opportunity to become a Supergasell within a 5-year-period.

For more information:
Anki Malmborg Hager,
CEO, SenzaGen AB
E-mail: amh@senzagen.com
Phone: +46 768 284822

Press release in pdf

GARD godkänt för validering inom OECD

ti, maj 10, 2016 13:01 CET GARD, SenzaGens sensibiliteringstest, har nu inkluderats i arbetsplanen för OECD:s Test Guideline Programme (TGP) med TGP numret 4.106. Beslutet fattades vid WNT National Coordinators Tests möte i slutet av april. Valideringsprocessen för GARD kommer nu att inledas. SenzaGens test Genomic Allergen Rapid Detection (GARD) har granskats av alla medlemmar […]

GARD, SenzaGens sensibiliteringstest, har nu inkluderats i arbetsplanen för OECD:s Test Guideline Programme (TGP) med TGP numret 4.106. Beslutet fattades vid
WNT National Coordinators Tests möte
i slutet av april. Valideringsprocessen för GARD kommer nu att inledas.

SenzaGens test Genomic Allergen Rapid Detection (GARD) har granskats av alla medlemmar i OECD WNT:s arbetsgrupp (The
Working Group of the National Coordinators of the Test Guidelines Programme (WNT)) och ingår nu i deras Test Guideline Programme. Detta innebär att processen för att formellt validera GARD påbörjas. Valideringsprocessen innebär att visa att GARD är ett reproducerbart test som kan användas av externa laboratorier. Detta betyder att metoden sätts upp på externa laboratorier i en s.k. ”ring trial”.

-Vi ser mycket positivt på detta beslut vilket är ett väldigt viktigt steg för utvecklingen av GARD som ett internationellt sensibiliseringstest och vi är övertygade om att vi kommer att ha en lyckad “ring trial”. Även om många av våra kunder redan är övertygade om kvaliteten på vårt test kommer valideringen att göra stor skillnad ur ett regulatoriskt perspektiv, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen.

GARD har redan genomgått en vetenskaplig validering och flertalet interna valideringar tillsammans med industriella partners. Testmetoden är baserad på en innovativ genomteknik som anses vara framtiden för sensibiliseringstester när djurförsök förbjuds i allt större utsträckning. Då kemikalieindustrin behöver hitta nya exakta och tillförlitliga tester blir GARD en viktig aktör när valideringen är genomförd.

-OECD:s WNT-representanter var mycket intresserade och positiva till GARD och till att inkludera det i TGPs arbetsplan. De ser nu fram emot att få informationen från den formella valideringen, när dessa resultat är tillgängliga. Efterfrågan på nya alternativa testmetoder är hög och det har varit en intressant resa att, som representant för Kemikalieinspektionen, presentera GARD för OECD då testet har så stor potential. Jag ser mycket fram emot att följa GARD i framtiden, säger Henrik Appelgren, nationell samordnare på Kemikalieinspektionen. Två externa laboratorium kommer nu att testa GARD på flera olika kemikalier för att bekräfta att testet är reproducerbart. Processen har inletts och formell validering väntas vara klar inom ett år.

För mer information

Anki Malmborg Hager,
VD, SenzaGen AB
E-mail: amh@senzagen.com
Telefon: +46 768 284822

Pressmeddelande som pdf

GARD approved for validation within the OECD

Tue, May 10, 2016 11:02 CET GARD, Senzagen´s in vitro assay for sensitization, has been included in the OECD Test Guideline Programme (TGP) work plan with the TGP No 4.106. The decision was made at the WNT National Coordinators Test guideline programme meeting in the end of April. The validation process for GARD will now […]

GARD, Senzagen´s in vitro assay for sensitization, has been
included in the OECD Test Guideline Programme (TGP) work plan with the TGP No 4.106. The decision was made at the WNT National Coordinators Test guideline programme meeting in the end of April. The validation process for GARD will now be initiated.

SenzaGen’s test Genomic Allergen Rapid Detection (GARD) has been reviewed by all OECD WNT (The Working Group
of the National Coordinators of the Test Guidelines Programme (WNT)) task force members and has been included in the Test Guideline Programme. This means that the process of formally validating GARD can begin. The purpose of the validation process is to show that GARD is a reproducible assay that can be use by external laboratories. The assay will be transferred externally to perform a so called “ring trial”.

– This is a very important decision for the development of GARD as an international sensitization test and we are very confident we will have a successful ring trial. Even if our customers have been convinced by the quality of our test, it will make a big difference from a regulatory point of view when the test is validated, says Anki Malmborg Hager

The GARD test has been scientifically validated and has gone through successful in house validations prior to this with industrial partners. The test assay is based on a new innovative genomic technique which is argued to be the future of sensitization testing now that animal bans are more and more prevailing. As the chemical industry needs to find accurate and reliable tests, GARD will be an important player on the testing market once it has finalised its validation.

– The OECD WNT representatives were very interested and positive to the GARD test and to include it in the TGP workplan. The representatives also look forward to receiving information regarding the formal validation, when these results are available. The demand is high for new alternative test methods and it has been an interesting journey as a representative for Swedish Chemicals Agency (Kemikalieinspektionen) to present GARD to OECD as it has such great potential. I am very much looking forward to follow the future for this test, says Henrik Appelgren, national coordinator at Kemikalieinspektionen.

Two external laboratories will now test GARD on several different chemicals to confirm that the test is reproducible. This process has started and final validation is expected within one year.

For more information:
Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB
E-mail: amh@senzagen.com
Phone: +46 768 284822

Press release in pdf

SenzaGen pratar om start-up och entreprenörskap på träff med riksdagen i Stockholm -och besök till Medicon Village

må, maj 09, 2016 12:10 CET ALMI Skåne arrangerar sedan nio år en årlig träff mellan riksdag och skånska entreprenörer. Syftet är att visa på mångfalden i det skånska näringslivet och den verklighet som de lever och verkar i och i år var tre företag från Blekinge och Skåne på plats. Den nionde upplagan av […]

ALMI Skåne arrangerar sedan nio år en årlig träff mellan riksdag och skånska entreprenörer. Syftet är att visa på mångfalden i det skånska näringslivet och den verklighet som de lever och verkar i och i år var tre företag från Blekinge och Skåne på plats. Den nionde upplagan av ALMIs Riksdagsträff arrangerades den 19 april i Riksdagshuset. Under mötet får entreprenören möjlighet att själv berätta om sitt bolags förutsättningar och utmaningar. Det personliga anslaget uppskattas av såväl riksdagsledamöter som entreprenörer.

I årets träff medverkade SenzaGens VD Anki Malmborg Hager som fick möjlighet att presentera bolaget och sina erfarenheter och tankar om företagande för riksdagsledamöterna. Anki berättade om bolag som har sitt ursprung på Lunds Universitet och den resa som SenzaGen gjort sedan starten 2010.

– Jag tycker att träffen var mycket givande. Upplever att Näringsutskottet och Utbildningsutskottet var mycket engagerade i de frågor som är viktigast för oss som universitetsnära företag. Därför är det extra kul att de nu vill följa upp med en träff på Medicon Village i maj, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen AB.

Utbildningsutskottet och Näringsutskottet besöker Medicon Village och SenzaGen vid två olika måndagar under maj månad.

Pressmeddelande som pdf

SenzaGen talks about start-ups and entrepreneurship in meeting with Swedish Parliament in Stockholm – and local visit at Medicon Village

Mon, May 09, 2016 10:09 CET As of nine years/each year, the Swedish business organisation ALMI Skåne hosts a much appreciated and well-attended meeting between members of parliament and entrepreneurs from the start-up scene in Skåne and Blekinge. The ninth edition of the meeting took place on 19 of April, at the parliament in Stockholm. […]

As of nine years/each year, the Swedish business organisation ALMI Skåne hosts a much appreciated and well-attended meeting between members of parliament and entrepreneurs from the start-up scene in Skåne and Blekinge. The ninth edition of the meeting took place on 19 of April, at the parliament in Stockholm.

The aim of the meeting is to highlight the positive diversity within the business scene in Skåne, Sweden, and to shed some light on the reality in which these companies live and breath. This year, three local companies attended the meeting where they were able to present and discuss their companies prospects’, opportunities and challenges. The personal setting of the meeting was appreciated by both MPs and entrepreneurs.

SenzaGen was one of the three attending companies, represented by the CEO Anki Malmborg Hager who took the opportunity to present SenzaGen and her experiences and thoughts about entrepreneurship. The presentation covered the journey that SenzaGen has taken since the start in 2010 as well as the situation of other companies originating from Lund University.

– I think the meeting was very fruitful. The representatives of the Committee on Industry and Trade and the Committee on Education were very familiar with and committed to the issues that are most important to us as a spin out from Lund University University. For that reason, it is especially exciting that they will visit us at Medicon Village in May, says Anki Malmborg Hager, CEO of SenzaGen AB.

The Committee on Education and the Committee on Industry and Trade will visit Medicon Village and SenzaGen at two separate occasions during May.

Press release in pdf