Bolagsordning.

SenzaGen AB (publ) org. nr. 556821-9207.