SenzaGen i korthet.

SV EN

SenzaGens vision är att ersätta djurförsök med förstklassig in vitro-teknologi, etablera nya industristandarder samt bidra till säkrare och mer effektiva produkter i samhället.


Vision och mål

SenzaGen-koncernen avser att bli en ledande aktör inom in vitro-testning genom att driva omställningen från djurtester till metoder som bättre överensstämmer med hur människor fungerar biologiskt.

Koncernen erbjuder högpresterande djurfria testmetoder, rådgivning samt innovationstjänster baserade på den senaste tekniken. Genom djurfria metoder som är både effektivare, mer träffsäkra och mindre kostsamma än traditionella djurbaserade metoder bidrar vi till att antalet försöksdjur minskar.