Entries by Malin Bergholm

SenzaGen presenterar vid EUROTOX-kongressen i Slovakien

fr, sep 08, 2017 08:30 CET SenzaGen tillkännager idag att bolaget presenterar två vetenskapliga abstrakt och håller en presentation med titeln ”21st century testing: Can one test be stand alone?” vid den kommande EUROTOX-kongressen i Bratislava, Slovakien. Konferensen, The 53rd European Congress of the European Societies of Toxicology, EUROTOX, hålls i Bratislava, Slovakien den 10-13 […]

SenzaGen offentliggör prospekt inför listning på Nasdaq First North

fr, sep 01, 2017 14:20 CET EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG SenzaGen AB (publ) (”SenzaGen” eller ”Bolaget”) offentliggör erbjudande till allmänheten och ansöker om notering av […]

SenzaGens styrelseordförande Carl Borrebaeck tilldelas BiotechBuilders Award 2017

to, aug 31, 2017 08:30 CET SenzaGens styrelseordförande, professor Carl Borrebaeck, har tilldelats den prestigefyllda utmärkelsen BiotechBuilders Award för sin banbrytande medicinska forskning och framträdande roll som entreprenör inom Life science, bland annat som medgrundare till SenzaGen, Immunovia, Alligator Bioscience och BioInvent. Utmärkelsen delades ut i samband med BiotechBuilders sammankomst i Stockholm den 28 augusti. […]

SenzaGen’s chairman Carl Borrebaeck has received the Biotech Builders Award 2017

Thu, Aug 31, 2017 08:30 CET SenzaGen’s chairman, Professor Carl Borrebaeck, has received the prestigious BiotechBuilders Award for his ground-breaking medical research and prominent role as entrepreneur in Life Science, including being the co-founder of SenzaGen, Immunovia, Alligator Bioscience and BioInvent. The award was announced at the annual BiotechBuilder’s meeting in Stockholm on 28 August. […]

SenzaGen secures patent protection for its GARDskin™ test in Europe

Mon, Aug 14, 2017 08:40 CET SenzaGen announces today that the European Patent Office (EPO) has granted a patent for GARDskin™, the company’s recently launched test that determines whether chemical substances may induce skin allergies. GARD™ tests are significantly more reliable than traditional evaluation methods, and provide more comprehensive information on the allergy-inducing properties of […]

SenzaGen säkrar patentskydd för GARDskin™testet i Europa

må, aug 14, 2017 08:40 CET SenzaGen meddelar idag att det europeiska patentverket (EPO) har beviljat ett patent för GARDskin™ – bolagets nylanserade test för att avslöja om kemiska substanser riskerar att framkalla hudallergier. GARD™ testerna är betydligt mer tillförlitliga än traditionella utvärderingsmetoder och ger dessutom mer omfattande information om de studerade kemikaliernas allergiframkallande egenskaper. […]

SenzaGen AB delårsrapport januari-juni 2017

må, jul 24, 2017 10:00 CET Lund, Sverige – SenzaGen AB publicerar idag sin rapport för perioden 1 januari till 30 juni. ”Under perioden har SenzaGen påbörjat lanseringen av GARDpotency, tecknat ett utvecklingssamarbete kring GARDair med AstraZeneca och publicerat positiva forskningsresultat i en välrenommerad vetenskaplig tidskrift. Samtidigt har förberedelserna fortsatt inför den planerade listningen på […]

SenzaGen recruits Chief Commercial Officer and Chief Scientific Officer

Tue, Jul 18, 2017 08:20 CET SenzaGen announces today that the company has recruited Anna Chérouvrier Hansson as Chief Commercial Officer and Dr. Henrik Appelgren as Chief Scientific Officer. The company’s management is thus strengthened in the run-up to the commercialization of the company’s GARD tests, which are used to assess the allergenic properties of […]