SenzaGen presenterar vid EUROTOX-kongressen i Slovakien

SenzaGen tillkännager idag att bolaget presenterar två vetenskapliga abstrakt och håller en presentation med titeln ”21st century testing: Can one test be stand alone?” vid den kommande EUROTOX-kongressen i Bratislava, Slovakien.

Konferensen, The 53rd European Congress of the European Societies of Toxicology, EUROTOX, hålls i Bratislava, Slovakien den 10-13 september 2017. Kongressen erbjuder en mängd symposier och workshops, och är en viktig mötesplats för forskningsvärlden och industrin.

Den 12 september kommer SenzaGens nya Chief Scientific Officer, Henrik Appelgren, att hålla en företagssponsrad presentation med den fullständiga rubriken ”21st century testing: Can one test be stand alone? Regulatory challenges and GARD applications update”. SenzaGen finns representerade i egen monter på kongressen (Monter 25) och presenterar två vetenskapliga abstrakt och posters om överförbarheten av GARDskin-analysen till två oberoende laboratorier och om GARD-plattformen som test för effektiv potency-bedömning av hudsensibiliserande kemikalier.

För ytterligare information om Henrik Appelgrens presentation, besök:
www.eurotox2017.com/programme/exhibitors-meetings/senzagen/
eller SenzaGens webbplats www.
senzagen.com/event-calendar/

För mer information:

Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon: 0768 284822

Om GARD
Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test, genererar GARD stora mängder data och levererar resultat med upp till 90 % precision. Detta kan jämföras med den gyllene standarden som är djurtester på möss som har endast 70-75% precision. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi.

Om SenzaGen
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök www.senzagen.com

Pressmeddelande i pdf

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *