Entries by Malin Bergholm

SenzaGen rekryterar Chief Commercial Officer och Chief Scientific Officer

SenzaGen rekryterar Chief Commercial Officer och Chief Scientific Officer enzaGen meddelar idag att bolaget rekryterat Anna Chérouvrier Hansson som Chief Commercial Officer och dr. Henrik Appelgren som Chief Scientific Officer. Därmed stärks ledningen inför kommersialiseringen av bolagets GARD-tester, vilka används för utvärdering av kemiska substansers allergiframkallande egenskaper. De idag annonserade rekryteringarna utgör det sista ledet […]

SenzaGen tecknar globalt distributionsavtal med Charles River Laboratories

on, jun 28, 2017 08:30 CET SenzaGen tillkännager idag att företaget har tecknat ett globalt distributionsavtal med Charles River Laboratories, ett världsledande företag inom laboratorietjänster. Charles River kommer marknadsföra GARDskin till sina kunder på global basis. GARDskin har potential att ersätta traditionella metoder vid regulatorisk testning och utvärdering av kemiska substanser inom ramarna för den […]

SenzaGen signs global distribution agreement with Charles River Laboratories

Wed, Jun 28, 2017 08:30 CET SenzaGen announces today that the company has signed a global distribution agreement with Charles River Laboratories, a leading early-stage contract research organization, to market GARDskin to their clients globally. GARDskin has the potential to replace traditional methods in regulatory testing, in accordance with European REACH Regulation. GARDskin is a […]

Positive research results for SenzaGen’s GARDpotency test published in leading scientific journal

Fri, Jun 02, 2017 08:00 CET SenzaGen announces today that a scientific evaluation of GARDpotency shows that the test reveals with high accuracy whether chemical substances are allergenic and how strong the allergic effect of the chemical is. The results have been published in the prestigious scientific journal Altex. GARDpotency is a gene-based test which […]

Positiva forskningsresultat för SenzaGens test GARDpotency publicerade i ledande vetenskaplig tidskrift

fr, jun 02, 2017 08:00 CET SenzaGen meddelar idag att en vetenskaplig utvärdering av GARDpotency visar att testet med hög träffsäkerhet avslöjar om kemiska substanser är allergiframkallande, samt hur stark kemikaliens allergiska effekt är. Resultaten har publicerats i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften Altex. GARDpotency är ett genbaserat test som utförs i provrör, vilket eliminerar behovet […]

SenzaGen publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2016

ti, maj 30, 2017 13:58 CET SenzaGen AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2016 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida (www.senzagen.com) och på bolagets kontor med adress Scheelevägen 2, Medicon Village i Lund. För ytterligare information, kontakta Anki Malmborg Hager, VD Telefon: 046-275 62 00 / 0768 284822 E-post: amh@senzagen.com   Om SenzaGen SenzaGen gör det möjligt […]

Kallelse till Årsstämma i SenzaGen AB

ti, maj 30, 2017 13:31 CET Aktieägarna i SenzaGen AB, org. nr 556821-9207, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 14 juni 2017 kl. 16.30 i Gamla Gästmatsalen på Medicon Village, hus 302-2, Scheelevägen 2 i Lund. The shareholders of SenzaGen AB, reg. no. 556821-9207, are hereby summoned to the annual general meeting on Wednesday 14 June 2017 […]

10 September EUROTOX 2017, Bratislava

Welcome to Bratislava! On behalf of the Slovak Toxicology Society and the Local Organising Committee, we invite you to participate in the 53rd Congress of the European Societies of Toxicology to be held in Bratislava from the 10th to the 13th of September, 2017. Read more

12-13 October CAAT Academy training, Germany

Emphasis will be put on skin sensitization models such as h-clat (OECD TG 442E), DPRA (OECD TG 442C) or LuSens. The participants will also perform the IL/18 epiderm for identification and classification of skin sensitizing chemicals (MatTek) as well as the GARDskin sensitization test that detects potency (Senzagen). Read more Training schedule