SenzaGen säkrar order värd cirka 1 MSEK på GARD®skin från ny kund inom kemikalieindustrin

SenzaGen har fått i uppdrag att testa kemikalier från ännu en ny världsledande kund, denna gång inom energisektorn. Uppdraget är värt cirka 1 MSEK och omfattar tester med SenzaGens högpresterande djurfria test för hudsensibilisering, GARD®skin. Testerna kommer att utföras i SenzaGens GLP-certifierade laboratorium i Lund.

Med GARDskin vill kunden, som är en global koncern med innovativt fokus inom kemikalieindustrin, undersöka om deras nya produktkandidater kan orsaka allergiska reaktioner på hud.

”Det är glädjande att se att vårt fokuserade sälj- och marknadsarbete fortsätter att ge ökat resultat. Efter OECD-godkännandet av GARD®skin som kom i somras upplever vi nu en växande efterfrågan på våra innovativa GARD®-tester. Att med hög träffsäkerhet redan tidigt under utvecklingsprocessen kunna testa kemiska ämnen innebär att höga utvecklingskostnader för potentiellt skadliga ämnen kan undvikas, samtidigt som djurförsöken ersätts”, säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef på SenzaGen.

Med hög tillförlitlighet hjälper testresultat från GARD®skin produktutvecklande bolag och producenter att säkerställa att de produkter som sätts på marknaden är allergifria samt att nu kunna styrka detta i sina regulatoriska produktregistreringar. Sedan den 30 juni 2022 är GARD®skin-testet godkänt av OECD som testriktlinje för djurfri hudsensibilisering. Testet är det första och enda djurfria OECD-godkända testet för allergisäkring av kemikalier baserat på genomik och maskininlärning.