SenzaGen presenterar accelererad tillväxtstrategi samt bjuder in till kapitalmarknadsdag

SenzaGens styrelse har, i linje med vad som kommunicerades den 18 augusti 2021, beslutat om en accelererad tillväxtstrategi som inkluderar arbete med en aktiv förvärvsstrategi riktad mot lönsamma och växande bolag, som kompletterar SenzaGen nuvarande aktiviteter. Tillväxtstrategin kommer att presenteras närmare på en kapitalmarknadsdag den 5 oktober. Bolaget avser att bli en ledande aktör inom djurfri toxikologisk testning, en växande global marknad som uppskattas till mer än 6 miljarder USD årligen. Styrelsen har tillsammans med ny VD sett över Bolagets affärsplan och har fastställt den accelererade tillväxtstrategin, vilken innebär ett ökat fokus på organisk och förvärvsdriven tillväxt och att den tidigare finansiella målsättningen avseende lönsamhet 2022 därmed utgår.

Ny VD och accelererad tillväxtstrategi
För att skapa nya möjligheter och förutsättningar för en snabbare försäljningstillväxt har SenzaGens strategi utvecklats med fokus på förvärvsstrategi, vilket bolaget kommunicerade i anslutning till att Peter Nählstedt tillträdde som ny VD den 19 augusti 2021. SenzaGens primära fokus kommer under de kommande åren att ligga på marknadssatsningar, kommersialisering av ett bredare testutbud och vidare expansion genom förvärv av lönsamma bolag. Bolaget avser att bli en ledande aktör inom djurfri toxikologisk testning, en växande marknad som uppskattas till mer än 6 miljarder USD. Den uppdaterade tillväxtstrategin innebär ökat fokus på organisk och förvärvsdriven tillväxt.

Den uppdaterade strategin som kommer att presenteras på kapitalmarknadsdagen kan sammanfattas enligt nedan:

  • Fortsatt kommersialisering av GARD-plattformen i Europa, Nordamerika och delar av Asien.
  • Expansion av testportföljen med högteknologiska in vitro-tester för att stödja kunder inom kosmetika, kemikalie, läkemedel och medicinteknik med ett bredare testutbud.
  • Utvärdering av förvärvsmöjligheter med fokus på bolag som är lönsamma, växande och kompletterar SenzaGens erbjudande.

”Vi har tagit en attraktiv position på testmarknaden för djurfri toxikologi. Nyligen antog EU-parlamentet en ny resolution där medlemsländerna uppmanas att snabba på omställningen till djurfri testning, vilket redan har påbörjats av flera branscher och marknader. SenzaGen ska vara ledande i arbetet med att hjälpa företag att ställa om från djurtester till metoder som bättre överensstämmer med hur människor biologiskt fungerar. Vi fokuserar nu på att accelerera tillväxten genom att kombinera organisk tillväxt med förvärvsaktiviteter. Jag ser mycket fram emot att leda genomförandet av den uppdaterade strategin som kommer att öka bolagets tillväxt betydligt”, säger Peter Nählstedt, VD på SenzaGen.

Peter Nählstedt har bred erfarenhet från både organisk och förvärvsdriven tillväxt. Hans senaste operativa roll var som VD för Probi AB där bolaget under Peters ledning mellan 2014 och 2018 ökade intäkterna från cirka 100 till 600 MSEK genom att kombinera organisk internationell tillväxt med förvärvsaktiviteter. Tidigare erfarenhet omfattar ledande befattningar på Trelleborg AB och GE Healthcare i Sverige och USA. Han valdes in i SenzaGens styrelse 2018 och har sedan dess arbetat operativt med bolagets kommersiella och strategiska utveckling.

SenzaGen genomgår som bolag en fortsatt stark kommersiell utveckling och har nått viktiga framgångar under 2021 trots en utmanande marknadssituation under pandemin. Bolagets innovativa GARD®-teknologi har utvärderats av en oberoende internationell expertgrupp. Utvärderingen som försenades till följd av pandemin innebär att EURL ECVAM:s expertgrupp ESAC rekommenderar att OECD utfärdar test guideline-status för GARD skin. Laboratorieverksamheten har breddats med fler djurfria tester. Kundbasen, som består av stora internationella företag, har under året vuxit med både nya kunder och flera lojala återkommande kunder.

Kapitalmarknadsdag den 5 oktober kl 10.00
SenzaGen bjuder in media och investerare till en virtuell kapitalmarknadsdag tisdagen den 5 oktober klockan 10.00 där VD Peter Nählstedt presenterar bolagets uppdaterade strategi. Konferensen hålls på svenska och inleds med en presentation följt av en frågestund. Efter livesändningen kommer webbkonferensen att finnas tillgängligt på bolagets hemsida.

För att delta på webbkonferensen, följ denna länk: https://youtu.be/s35MMNbbYPE

Intresserade är välkomna att skicka in frågor senast den 1 oktober på mailadressen: IR@senzagen.com.