SenzaGen: Global kund inom medicinteknik återkommer med order på 0,6 MSEK

Ett globalt, medicintekniskt bolag väljer att fortsätta använda SenzaGens senast lanserade test, GARD®skin Medical Device för att riskbedöma material med avseende på hudallergi. Ordervärdet uppgår till cirka 0,6 MSEK och testerna kommer att utföras enligt OECD Principles of Good Laboratory Practice (GLP) i SenzaGens laboratorium i Lund.

Det medicintekniska bolaget gör sin beställning efter att ha utvärderat testmetoden GARD i mindre skala tidigare under året. Bolaget har en global verksamhet med basen i Europa och bedriver egen innovativ produktutveckling med ambitionen att i sin riskbedömning av material ersätta djurförsök med alternativa metoder i så hög grad som möjligt.

”Vi är mycket glada över denna viktiga kunds fortsatta förtroende för både SenzaGen och våra tester. Med vår testmetod får kunden snabba och tillförlitliga svar om ämnen i deras produkter kan vara allergiframkallande, även när det gäller ämnen som traditionellt sett är svårare att testa. Ordern är ett kvitto på att vi möter behoven inom den medicintekniska branschen, en av de industrier vi prioriterar i vårt marknads- och försäljningsarbete, säger Axel Sjöblad, VD för SenzaGen.

Hösten 2019 lanserades testet GARD®skin Medical Device som erbjuder ett mycket träffsäkert och etiskt alternativ för hudsensibiliseringstestning av material i medicintekniska produkter. För närvarande pågår en uppdatering av den globala ISO-standarden för medicintekniska produkter. Uppdateringen förespråkar inkludering av alternativa metoder för riskbedömning i den biologiska utvärderingen, istället för djurförsök vid registrering av denna typ av produkter. Målet är att GARD®skin Medical Device ska inkluderas i den nya ISO-standarden.