SenzaGen får uppföljningsorder på 0,6 miljoner kronor

I februari fick SenzaGen i uppdrag att testa kemikalier åt ett stort globalt företag. Samma företag beställer nu ytterligare tester till ett värde av 0,6 MSEK, med bolagets unika GARD®air test, för att bedöma om utvalda kemiska ämnen kan orsaka allergiska reaktioner i luftvägarna. Testerna kommer att utföras i SenzaGens laboratorium i Lund.

”Det är glädjande att vår nya försäljningsorganisations arbete fortsätter att ge resultat. Att fördjupa relationer och samarbeten med stora globala kunder är en förutsättning för att vi ska kunna etablera GARD och växa som företag. Den nya ordern är viktig då den både bekräftar att kunden är nöjd med vårt samarbete och att GARD-tester efterfrågas trots ett affärsklimat präglat av covid-19”, säger Axel Sjöblad, VD på SenzaGen.

Kunden har huvudkontor i Europa där forskning och produktutveckling har en central roll. Med GARD®air-tester kan kunden identifiera ämnen med allergiframkallande effekt i luftvägarna under både produktutveckling och produktion, vilket leder till kostnadsbesparingar för bolaget samt säkrare produkter i samhället.