SenzaGen tecknar distributionsavtal med Danske Teknologisk Institut i Danmark

SenzaGen har tecknat ett distributionsavtal med det välrenommerade forskningsinstitutet Danske Teknologisk Institut (DTI). DTI har en stark ställning som förespråkare av ny teknik med ett stort nätverk av globala kunder, ledande forskningsinstitut och lärosäten. Avtalet innebär att SenzaGen ytterligare breddar sitt licens- och distributörsnätverk i Europa med en strategiskt viktig partner.

Distributionssavtalet ger DTI rätt att marknadsföra och sälja SenzaGens testplattform GARD® till både danska och globala kunder som vill öka träffsäkerheten i sina testresultat och samtidigt undvika djurstudier, till exempel inom kemikalie-, läkemedels- och medicinteknikindustrin. Avtalet löper initialt på 1 år med möjlighet till förlängning.

”DTI har en ledande position inom life science i Danmark och Norden. Med sin unika ställning och sin kompetens bidrar DTI till att introducera, applicera och sprida ny teknik och kunskap i samhället. DTI är mycket starka i många av de branscher som vi prioriterar och vi ser fram emot att tillsammans med DTI introducera GARD-teknologin hos deras kunder”, säger Axel Sjöblad, VD på SenzaGen.

Danske Teknologiske Institut är ett oberoende forsknings- och utvecklingsinstitut som utvecklar, applicerar och delar med sig av kunskap inom forskning och utveckling. Med över 10 000 kunder i 65 länder och en årlig omsättning på cirka 1 miljard DDK stödjer och medverkar DTI:s experter i ett stort antal utvecklingsprojekt tillsammans med forsknings- och utvecklingsorganisationer samt lärosäten runt om i världen. Dessutom erbjuder DTI konsulttjänster inom en rad olika vetenskapliga områden, inte minst inom life science, vilket omfattar utbildning, certifiering, och säkerhetstestning. Genom att ge sina kunder tillgång till den senaste teknologin och kunskapen så bidrar DTI till nya innovativa idéer och hållbara lösningar.

Genom sin tillförlitlighet förbättrar GARD® kundens beslutsunderlag och bidrar till ökad produktsäkerhet i människors vardag.

”På DTI värnar vi om vår ställning som ledande forskningsinstitut och är därför noggranna i såväl urval som utvärdering av de vetenskapliga metoder vi applicerar. Med GARD® teknologin stärker vi vårt erbjudande inom safety testing och biokompabilitets-testing med ett av branschens mest tillförlitliga och träffsäkra in vitro-test för hud- och luftsvägssensibilisering”, säger Sune Dowler Nygaard, Vice President, Life Science, på DTI.