Entries by admin_senzagen

SenzaGen stärker organisationen i USA med målsättningen att öka den kommersiella närvaron genom att öka antalet licenstagare

Lund, den 11 oktober 2018 – SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) meddelar idag att Bolaget genom en strategisk rekrytering förstärker sin närvaro på den viktiga amerikanska marknaden. Rekryteringen av Dr. Joshua J. Schmidt som Business Development Director på SenzaGen Inc innebär ytterligare en expansion av Bolagets kommersiella organisation och fokus på att etablera samarbeten med såväl licenstagare som distributörer i enlighet med SenzaGens nyligen kommunicerade finansiella målsättning. I samband med rekryteringen omorganiseras också SenzaGen Inc till ett helägt dotterbolag, vilket ger ytterligare möjligheter att styra den kommersiella strategin i USA.

Senzagen presents financial targets

Lund, October 9, 2018 – The SenzaGen Board of Directors (Nasdaq First North: SENZA) announces today that it has adopted financial targets. The underlying reasons behind this decision are the successful development in-house of a broad and unique product portfolio, the growing number of partnerships being established with CROs and other industrial partners, and the identification of larger target markers which will entail entering long term contracts with major new CRO partners. Thus, SenzaGen is now considerably expanding its focus on building and strengthening its existing commercial organization.

SenzaGen presenterar finansiell målsättning

Lund, den 9 oktober 2018 – Styrelsen i SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) har idag antagit en finansiell målsättning med anledning av att Bolaget nu har utvecklat en bred och unik produktportfölj, etablerat CRO- och industriella partners samt identifierade målmarknader med nya, större CRO-partners som löpande kontrakteras. SenzaGen övergår därför nu till att med väsentligt större fokus bygga ut och kraftigt förstärka Bolagets befintliga kommersiella organisation.

Senzagen lanserar det första in vitro testet för luftvägsallergier – GARDair – på ESTIV2018

Lund, 18 september 2018 – SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) meddelar idag att Bolaget lanserar GARDair som är det första in vitro testet för luftvägsallergier på ESTIV2018, the 20th International Congress on In Vitro Toxicology. Genom att GARDair, som bygger på företagets patentskyddade teknikplattform GARD®, undanröjer behovet av djurförsök, öppnas ett helt nytt marknadssegment. Med hjälp av genetiska biomarkörer testar GARDair, med hög noggrannhet, om substanser och kemikalier som andas in eller som kommer i kontakt med lungorna är allergiframkallande eller inte.

SenzaGen launches the first in vitro airway allergy test – GARDair – at ESTIV2018

Lund, September 18, 2018 – SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) announced today that the company will launch GARDair, the first in vitro test for airway allergies at ESTIV2018, the 20th International Congress on In Vitro Toxicology. Removing the need for animal testing and opening a completely new market, GARDair is based on the company’s proprietary GARD® technology platform. Using genetic biomarkers, GARDair tests whether substances and chemicals that are inhaled or come into contact with the lungs are allergenic or not, with high accuracy. 

ECVAM evaluation of GARDskin rescheduled to an extra scientific committee meeting in spring 2019

Lund, September 18, 2018 – SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) has been notified by the European Center for the Validation of Alternative Methods (ECVAM) authority that due to time constrains their scientific committee (ESAC) will not be able to evaluate tests in the category ”Test Guidelines on Health Effects”, to which GARDskin belongs, this year. The authority cites high workload as reason for the delay. Instead, ECVAM has announced that the evaluation of GARDskin is now scheduled for an extra meeting to be held during spring 2019. 

Kommuniké från extra bolagsstämma i SenzaGen

Extra bolagsstämma i SenzaGen AB (“SenzaGen” eller “Bolaget”) hölls idag, den 7 september 2018, varvid aktieägarna fattade följande beslut: Val av ny styrelseledamot Extra bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Vidare beslutades att ett årligt arvode till den nyvalda ledamoten ska uppgå till 100 000 kronor (det totala årliga beloppet för styrelsen är […]

SenzaGen targets the growing medical device market

Lund, August 29, 2018 – SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) announces today that the Company is now expanding its market focus to the medical device market. This market is in strong growth as a result of a growing and aging population in combination with a new regulatory framework for medical devices and increased quality standards.