Entries by admin_senzagen

SenzaGen increases its presence in the US via a license agreement with MB Research Labs

SenzaGen has signed a license agreement with the contract research organization (CRO), MB Research Labs, which is a leader in GLP in vitro toxicological testing in the United States. The agreement gives MB Research Labs the right to market and sell SenzaGen’s animal-free GARD™ test platform worldwide and also further strengthening SenzaGen’s presence in the US market.

SenzaGen utökar marknadsnärvaron i USA genom licensavtal med MB Research Labs

SenzaGen har tecknat licensavtal med kontraktslaboratoriet (CRO) MB Research Labs, som är ledande inom GLP-toxikologiska in vitro-tester i USA. Avtalet är globalt och ger MB Research Labs rätt att marknadsföra och sälja SenzaGens djurfria testplattform GARD®. För SenzaGen innebär avtalet att man ytterligare stärker sin närvaro på den amerikanska marknaden.

SenzaGen tar ett första steg i Kina – samarbetar med ledande expert

SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) har inlett ett samarbete med Guangzhou Chn-Alternative Biotechnology Co., Ltd (CHNALT), en ledande aktör inom alternativa, djurfria testmetoder i Kina. Det nya samarbetet syftar till att etablera lokala nätverk och ge SenzaGens cellbaserade testmetod GARD® ett försprång in på den kinesiska marknaden den dag marknaden är fullt redo för djurfria testmetoder av kemikalier. Kina är en av världens största marknader med på sikt ett förväntat förbud mot djurförsök inom exempelvis kosmetika.

SenzaGen takes a first step into China – cooperates with leading expert

SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) has initiated a partnership with Guangzhou Chn-Alternative Biotechnology Co., Ltd (CHNALT), a leading provider of alternative, animal-free testing methods in China. The new collaboration aims to establish local networks and ensure SenzaGen with its GARD™ genome-based testing method has a strong position as China moves towards introduction of animal-free chemical testing methods. China is one of the world’s largest markets, with an expected ban on animal experiments in the cosmetics industry, for example.

SenzaGen stärker organisationen i USA med målsättningen att öka den kommersiella närvaron genom att öka antalet licenstagare

Lund, den 11 oktober 2018 – SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) meddelar idag att Bolaget genom en strategisk rekrytering förstärker sin närvaro på den viktiga amerikanska marknaden. Rekryteringen av Dr. Joshua J. Schmidt som Business Development Director på SenzaGen Inc innebär ytterligare en expansion av Bolagets kommersiella organisation och fokus på att etablera samarbeten med såväl licenstagare som distributörer i enlighet med SenzaGens nyligen kommunicerade finansiella målsättning. I samband med rekryteringen omorganiseras också SenzaGen Inc till ett helägt dotterbolag, vilket ger ytterligare möjligheter att styra den kommersiella strategin i USA.

Senzagen strengthens US organisation and commercial presence with aim to enroll more licensees

Lund, October 11, 2018 – SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) today announces that the Company is strengthening its presence in the important US market through a major strategic recruitment. The recruitment of Dr. Joshua J. Schmidt as Business Development Director at SenzaGen Inc represents a further expansion of the Company’s commercial organization and an increasing focus on establishing collaborations with both licensees and distributors, in accordance with SenzaGen’s recently communicated financial targets. In parallel with the recruitment, SenzaGen Inc also becomes a wholly-owned subsidiary, offering additional possibilities for steering the commercial strategy in the US.