SenzaGens nyemission kraftigt övertecknad – tar in 44 miljoner kronor

SenzaGen har precis genomfört en riktad nyemission för att accelerera bolagets snabbt växande omsättning, skala upp försäljningsorganisationen, slutföra pågående validerings-processer och utveckla nya tester i GARD-portföljen. Intresset har varit överväldigande varför bolaget vid en extra bolagsstämma måndagen den 5 oktober 2015 beslutat att utöka erbjudandet från 25 till 44 miljoner kronor.

SenzaGen har precis genomfört en riktad nyemission för att accelerera bolagets snabbt växande omsättning, skala upp försäljningsorganisationen, slutföra pågående validerings-processer och utveckla nya tester i GARD-portföljen. Intresset har varit överväldigande varför bolaget vid en extra bolagsstämma måndagen den 5 oktober 2015 beslutat att utöka erbjudandet från 25 till 44 miljoner kronor. Finansiell rådgivare vid nyemissionen var Vator Securities.

-Intresset för vår nyemission har överträffat alla förväntningar. Det är ett kvitto på hur överlägsen SenzaGens test är och vilket behov som finns på marknaden för djurfria allergitester, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen.

Med basen på Medicon Village i Lund utvecklar och genomför SenzaGen djurfria allergitester av kemikalier och proteiner för framförallt kosmetika- och läkemedelsbranschen. SenzaGens test GARD (Genomic Allergen Rapid Detection) har utvecklats under 15 år och mäter väsentligt fler parametrar än befintliga test på marknaden. Det gör GARD till ett betydligt säkrare och effektivare test än andra alternativ. GARD eliminerar behovet av djurförsök och innebär att kunderna kan utveckla och erbjuda säkrare konsumentprodukter och erbjuda sina medarbetare en bättre arbetsmiljö.

SenzaGens ursprungliga ambition var att ta in 25 miljoner kronor men som ett resultat av det stora intresset har bolaget vid en extra bolagsstämma måndagen den 5 oktober 2015 beslutat att utöka nyemissionen till 44 miljoner kronor, även om överteckningen var betydligt högre. Nyemissionslikviden ska framförallt finansiera uppskalning av försäljningsorganisationen, valideringsprocess och utveckling av nya tester i GARD-portföljen. Förutom finansiering och utveckling av den operativa verksamheten planerar SenzaGen även en listning på First North under 2017.

-Då intresset för våra GARD-produkter växer planerar vi även en listning på First North för att underlätta och finansiera en fortsatt expansion och utveckling internationellt, säger Anki Malmborg Hager.

Finansiella rådgivare är Vator Securities.

För mer information, vänligen kontakta:

Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
Mail: amh@senzagen.com

Telefon: +46 768 284822

Läs i press 8till5

Read on web site – in english

Om SenzaGen

SenzaGen erbjuder in vitro-tester för kosmetisk, kemisk och farmaceutisk industri som ersätter behovet av djurförsök. Bolagets unika test GARD är baserat på forskning från Institutionen för Immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola.

Om GARD

Genom att analysera mellan 200-389 markörer istället för 1-2, så som konkurrerande metoder gör, levererar GARD resultat med 90 % specificitet. Detta kan jämföras med guldstandarden som är djurtester på möss som ger endast 72 % specificitet/känslighet. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans är ett allergen. Befintliga test uppnår ej tillräcklig specificitet/känslighet och saknar förmågan att mäta potensen av en substans.

Kemikalie- och kosmetikaindustrin

Enligt ny EU-lagstiftning råder det vid kosmetikautveckling totalförbud med djurförsök. Sedan tidigare är det tvingande för kemikalieproducenter att använda sig av alternativa testmetoder istället för djurförsök om tillfredsställande metoder finns att tillgå. Det regulatoriska trycket ger SenzaGen mycket goda förutsättningar för en snabb marknadspenetration.

Läkemedelsindustrin

Av cirka 10 000 molekyler som tas fram för läkemedelsutveckling är det oftast bara en som slutligen godkänns. Detta innebär väsentliga kostnader som inte leder till intäkter. En av orsakerna är att läkemedelsprojekt ofta misslyckas på grund av att läkemedlet senare har visat sig vara toxisk i människa. Vid det stadiet har det redan investerats ett stort kapital i flertalet år av labb- och djurstudier. Läkemedelsindustrin eftersöker därför in vitro-tester som tidigare i kedjan kan visa om en molekyl påverkar det humana immunsystemet negativt.

Inom SenzaGens två huvudområden (hudsensibilisering och luftvägsallergier) bedömer bolaget att över 200 000 tester genomförs årligen inom läkemedelsindustrin till ett marknadsvärde om 9,2 miljarder kronor. Andelen in vitro-test inom läkemedelsbranschen i t.ex. Storbritannien har sedan millennieskiftet ökat från 2,4 procent till 21,5 procent 2013.