SenzaGen förstärker försäljningsorganisationen – rekryterar Peter Sandberg

SenzaGen har anställt Peter Sandberg som försäljningschef. Han har lång erfarenhet från en rad befattningar och bolag verksamma inom life science de senaste trettio åren. Genom rekryteringen av Peter Sandberg förstärker SenzaGen sin försäljningsorganisation och den kommersiella utvecklingen av bolaget.

SenzaGen har anställt Peter Sandberg som försäljningschef. Han har lång erfarenhet från en rad befattningar och bolag verksamma inom life science de senaste trettio åren. Genom rekryteringen av Peter Sandberg förstärker SenzaGen sin försäljningsorganisation och den kommersiella utvecklingen av bolaget.

Med basen på Medicon Village i Lund utvecklar och genomför SenzaGen djurfria allergitester av kemikalier och proteiner för framförallt kosmetika- och läkemedelsbranschen. SenzaGens test GARD (Genomic Allergen Rapid Detection) har utvecklats under 15 år och mäter väsentligt fler parametrar än befintliga test på marknaden. Det gör GARD till ett både säkrare och effektivare test än andra alternativ. GARD eliminerar behovet av djurförsök och innebär att kunderna kan utveckla och erbjuda säkrare konsumentprodukter och erbjuda sina medarbetare en bättre arbetsmiljö.

-Senzagen är inne i en expansiv fas, och vi ser ett allt större intresse för allergitestade och säkra produkter inom kosmetik och läkemedel. Rekryteringen av Peter Sandberg ger oss möjlighet att möta marknadens intresse och väsentligt öka våra försäljningsaktiviteter, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen.

Peter Sandberg har en B.Sc. i Genetik och har arbetat framförallt med försäljning, produktlanseringar och varumärken, i drygt trettio år. Med erfarenhet från bland annat BioInvent, eget företagande i GTF AB och Celltox AB har Peter Sandberg medverkat att bygga och utveckla en rad olika bolag och har ett brett kontaktnät i hela branschen. Peter Sandberg kommer närmast från Fisher Scientifics nordiska verksamhet där han som General Manager under många år byggt upp försäljningsverksamheten.

-SenzaGen är ett spännande bolag och GARD är en produkt med mycket stor potential. Så när jag fick chansen att bidra, kändes det som en mycket spännande utmaning. Jag tror att min erfarenhet i kombination med SenzaGens nytänkande kan generera nya framtidsmöjligheter, säger Peter Sandberg, ny försäljningschef på SenzaGen AB.

In English on SenzaGen web site

För mer information:

Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
E-post: amh@senzagen.com
Telefon: +46 768 284822

Peter Sandberg, försäljningschef SenzaGen AB
E-post: peter.sandberg@senzagen.com
Telefon: +46 708 204481

Om SenzaGen

SenzaGen erbjuder in vitro-tester för kosmetisk, kemisk och farmaceutisk industri som ersätter behovet av djurförsök. Bolagets unika test GARD är baserat på forskning från Institutionen för Immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola

Om GARD

Genom att analysera mellan 200-389 markörer istället för 1-2, så som konkurrerande metoder gör, levererar GARD resultat med 90 % specificitet. Detta kan jämföras med guldstandarden som är djurtester på möss som ger endast 72 % specificitet/känslighet. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans är ett allergen. Befintliga test uppnår ej tillräcklig specificitet/känslighet och saknar förmågan att mäta potensen av en substans.