SenzaGen stärker marknadsnärvaron genom utökade distributionskanaler

SenzaGen har tecknat avtal med CRO-bolagen GV Research Platform (GVRP), Indien, och Oroxcell, Frankrike om distribution av bolagets djurfria testportfölj GARD® för riskbedömning av kemikalier. De för bolaget strategiskt viktiga avtalen möjliggör en bredare distribution av GARD® till stora marknader där regelverk och industriella krafter driver efterfrågan på alternativa tester.

Indien är en potentiellt viktig och stor marknad på vilken SenzaGen under det senaste året har märkt ett ökat intresse för GARD® och även säkrat ordrar från indiska kunder. Genom att samarbeta med GVRP, ett väl ansett CRO- och distributionsföretag i Indien, får SenzaGen nu tillgång till ett robust nätverk och expertis inom landets växande Life Science-sektor.

Likaså stärker avtalet med Oroxcell, en väletablerad CRO i Frankrike, SenzaGens närvaro på en för bolaget mycket viktig geografisk marknad. Frankrike som är känt för sina världsledande företag inom kosmetika och läkemedel, omfattas av ett EU-täckande djurförbud inom kosmetikatestning sedan många år. Med Oroxcells starka fokus på innovativa, djurfria metoder kommer SenzaGen kunna dra nytta av deras omfattande kontaktnät och specialistkunskap.

”Att bredda SenzaGens distributionskanal är en mycket viktig del av vår uppskalning av bolagets kommersiella verksamhet. Med två nya kvalitetsdistributörer på viktiga marknader där vi ser ökad efterfrågan tar vi viktiga steg på vår tillväxtresa,” säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef på SenzaGen.

Båda distributörerna kommer att marknadsföra GARD® i sin testportfölj med fokus på biotech-, läkemedel-, kemikalie- samt kosmetikabolag. All testing utförs i SenzaGens GLP-certifierade laboratorium i Lund.

Om GV Research Platform (GVRP)
Med huvudkontor i Hyderabad, Indien, är GV Research Platform (GVRP) ett nyskapande kontraktslaboratorium med fokus på att erbjuda kundnära lösningar genom hela utvecklingsprocessen för läkemedel. Sedan etableringen 2020 har GVRP gjort betydande framsteg mot sin vision att möjliggöra effektiv och kostnadseffektiv innovation genom differentierade och skräddarsydda FoU-lösningar. För mer information, besök www.gvrp.in.

Om Oroxcell
Oroxcell, grundat 2004, är specialiserade på effektivitets-, ADME- och toxicitetsstudier för läkemedel, kosmetika, nutrition och kemikalier, och är ett ledande CRO-bolag som utvecklar alternativa metoder till djurförsök. Efter validering erbjuds dessa tester för användning under FoU. För mer information, besök www.oroxcell.com.