SenzaGen får ytterligare uppdrag från det amerikanska forskningsinstitutet RIFM för djurfri testning av fotosensibilisering – värt 1,5 MSEK

SenzaGen fortsätter samarbetet kring djurfri testning av fotosensibilisering med det amerikanska forskningsinstitutet för doftämnen Research Institute for Fragrance Materials (RIFM). Det nya uppdraget kommer att påverka SenzaGens omsättning med 1,5 MSEK och omfattar testning av kemikalier med GARD® avseende fotosensibilisering. Testerna kommer att utföras vid SenzaGens GLP-certifierade laboratorium i Lund under vår och sommar 2022.

Efter en lyckad första utvärdering under 2021, har RIFM beslutat att testa fler ingredienser med GARD®skin Dose-Response, som har anpassats för att definiera vid vilka dosnivåer doftämnen kan orsaka hudallergi vid exponering av solljus, så kallad fotosensibilisering.

”Vi är väldigt stolta över att fortsätta samarbetet med det i branschen välkända RIFM. Det fortsatta förtroendet bekräftar att RIFM ser de många unika användningsområdena som GARD®-teknologin erbjuder och kan anpassas efter. Behovet av att kunna mäta risken för fotosensibilisering är betydande för exempelvis produktutvecklande bolag inom kosmetika- och kemikalieindustrin, vilka är två av våra prioriterade branscher”, säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef på SenzaGen.

RIFM är ett internationellt vetenskapligt institut som genom en oberoende expertpanel och ett omfattande kemikaliebibliotek säkerställer säker användning av ingredienser i konsumentprodukter. De båda bolagen samarbetar i flera projekt sedan 2020 och kommer att tillsammans bidra till en hållbar och etisk utveckling av testmarknaden.

”Vi blev mycket glada över de preliminära resultaten vi fick med GARD®skin Dose-Response-testet anpassat för fotosensibilisering och att fortsätta arbetet var ett logiskt nästa steg. Även om effekten är sällsynt, är fotosensibilisering en av de kritiska endpoints med påverkan på människors hälsa som RIFM utvärderar och där en djurfri testmetod är en nyckelfaktor,” säger Gretchen Ritacco, Principal Scientist, Phototoxicology hos RIFM.

GARD®skin Dose-Response är ett unikt test som ger kvantitativ information om vid vilken koncentration ett ämne är allergiframkallande. I projektet med RIFM exponeras deras testmaterial för solljus för att identifiera deras förmåga att orsaka fotosensibilisering. Med testet kan bolag inom bland annat kosmetika-, läkemedels- och kemikalieindustrin identifiera den koncentration av ett ämne vid vilken den är säker att använda för människor. Detta utgör ett mycket viktigt underlag för prioritering och beslutsfattande inom forskning och utveckling av nya produkter. Testet är en utökad applikationsdomän av GARD®skin och är ett av det första i sitt slag på marknaden.

För mer information, kontakta:
Peter Nählstedt, VD och koncernchef, SenzaGen AB
Email: peter.nahlstedt@senzagen.com | Mobil: 0700-23 44 31

Gretchen Ritacco, Principal Scientist, Phototoxicology, RIFM
Email: gritacco@rifm.org | Telefon: +1 201.689.8089 ext. 153

Om RIFM
Forskningsinstitutet för doftämnen (RIFM) grundades 1966 och genererar, analyserar, utvärderar och distribuerar data som utgör en vetenskaplig grund för säker användning av doftmaterial. RIFM har den mest omfattande databasen i världen för säkerhetsutvärdering av doft- och smakämnen. Biblioteket omfattar över 70 000 referenser och mer än 135 000 studier av människors hälsa och miljö.

RIFM följer de senaste, internationellt accepterade riktlinjerna för säkerhetsbedömningar av doftingredienser. En oberoende expertpanel bestående av internationella forskare och akademiker granskar institutets arbete innan det lämnas in för referentgranskning och vetenskaplig publicering. Allt publicerat material finns fritt tillgängligt på fragrancematerialsafetyresource.elsevier.com.

Om SenzaGen AB (publ)
SenzaGen avser att bli en ledande aktör inom djurfri toxikologisk testning och driva omställningen från djurtester till metoder som bättre överensstämmer med hur människor biologiskt fungerar. Bolaget erbjuder högpresterande djurfria testmetoder, rådgivning samt innovationstjänster baserade på den senaste tekniken. Djurfria metoder är både effektivare, mer träffsäkra och mindre kostsamma än traditionella djurbaserade metoder och bidrar samtidigt till att antalet försöksdjur minskar. Bolagets tillväxtstrategi omfattar fortsatt kommersialisering av de egenutvecklade testplattformarna GARD® och ORA®, expansion av testportföljen samt utvärdering av förvärvsmöjligheter med fokus på bolag som är lönsamma, växande och kompletterar SenzaGens erbjudande. SenzaGen har sitt huvudkontor och GLP-godkända laboratorium i Lund och dotterbolag i USA och Italien. För mer information, besök www.senzagen.com.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA).
FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser.