SenzaGen breddar sitt djurfria erbjudande inom medicinteknik med fler tester samt toxikologiska konsulttjänster – etablerar sig djupare på marknaden och realiserar synergier från förvärv

Från och med februari 2022 erbjuder SenzaGen ett utökat och mer komplett in vitro-toxikologiskt testerbjudande mot den omfattande medicintekniska marknaden. Breddningen är ett resultat av SenzaGens förvärv av det italienska bolaget VitroScreen som skedde i november 2021. Genom att kombinera expertkunskaper och försäljningsaktiviteter för de båda bolagens djurfria test- och serviceerbjudande skapas nya kommersiella förutsättningar. Detta innebär en snabbare och kostnadseffektivare expansion på den medicintekniska marknaden, vars intresse för djurfria lösningar växer i takt med att regulatoriska förändringar träder i kraft.

Breddningen omfattar djurfria tester för biologisk utvärdering, identifiering av medicintekniska produkter och klassificering i enlighet med EU:s förordning Medical Device Regulation (MDR 2017/745), samt expertkonsulttjänster. Uppdateringen av ISO-standarderna som styr säkerhetstestningen för hudirritation och hudsensibilisering har nyligen trätt i kraft och förordar att man undviker djurstudier och i stället testar in vitro (i provrör), vilket skapar ett ökat intresse för de båda bolagens erbjudande. Testerna bygger på den senaste tekniken inom genomik och maskininlärning respektive mänskliga 3D-vävnadsmodeller.

”SenzaGen och VitroScreen tar ett viktigt steg i sin integrationsstrategi genom att inleda försäljningsaktiviteter av ett gemensamt erbjudande. Förvärvet av VitroScreen innebär att vi har ökat vår expertis ytterligare inom in vitro-toxikologi och kan erbjuda ett utökat test- och tjänsteutbud för medicinteknik vilket ger oss tillgång till en betydligt större marknad. Vi ser att intresset från den medicintekniska marknaden växer snabbt, framför allt i Europa där arbetet med att ställa om till djurfria metoder kommit längst, och räknar med att öka försäljningen till företag inom denna målgrupp”, säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef på SenzaGen.

Det utökade erbjudandet omfattar medicintekniska tester och tjänster för hudirritation och cytotoxicitet som komplement till SenzaGens innovativa GARD®-plattform med tester för hudsensibilisering, vars införande i standardserien ISO 10993 skapar ett ökat intresse. SenzaGen kan som första företag erbjuda de tre testerna som utgör ett komplett in vitro-paket för den del av riskbedömningen som alla klasser av medicintekniska produkter måste genomgå innan de sätts på marknaden. Därtill erbjuds tester för irritation i andra vävnader.

Erbjudandet inkluderar även konsulttjänster som in vitro-toxikologiskt expertisstöd och vägledning om hur tester ska kombineras för respektive kunds projekt i enlighet med MDR. Därutöver utökas erbjudandet mot substansbaserade medicintekniska produkter med prekliniska tester och tjänster, vilka baseras på mänskliga 3D-vävnadsmodeller.