SenzaGen får uppföljningsorder på 1 MSEK för GARD®skin Dose-Response från ett av världens största kosmetikabolag

SenzaGen har fått ytterligare ett uppdrag att testa ingredienser i kosmetikaprodukter från ett av världens största kosmetikabolag. Den nya ordern är värd 1 MSEK och omfattar bolagets unika in vitro-test GARD®skin Dose-Response. Testerna utförs på SenzaGens GLP-certifierade laboratorium i Lund.

I juli fick SenzaGen en utvärderingsorder på GARD®skin Dose-Response från kunden, som är ett av världens ledande bolag inom skönhet och kosmetika. Med testet har bolaget undersökt vid vilken dos ett ämne i en kosmetikaprodukt inte kan orsaka allergier och de väljer nu att utvärdera fler ämnen.

”Det är mycket glädjande att kunden är nöjd med det första utvärderingssteget av GARD®skin Dose-Response och fortsätter att testa fler ingredienser. Det här är ett mycket viktigt projekt hos en betydande kund, inte minst för att testet möter behovet som företag och forskare inom kosmetikaindustrin länge har efterfrågat. Vi ser fram emot att fortsätta leverera kunden unika data som hjälper dem säkerställa att deras produkter inte orsakar allergier. Under andra halvåret har vi upplevt ett fortsatt stort intresse från flera bolag i olika industrier, inte minst för vårt senast lanserade GARD®skin Dose-Response test, och ser att befintliga kunder i stor utsträckning lägger uppföljningsorders samtidigt som kundstocken växer med nya kunder, vilket är mycket tillfredsställande”, säger Peter Nählstedt, VD på SenzaGen.

GARD®skin Dose-Response är ett test baserat på genomiska data och maskininlärning som ger information om vid vilken dos ett ämne är allergiframkallande. Det innebär att forskning och utveckling kan bedrivas utan att använda djurförsök. Med testet kan bolag inom kosmetika-, läkemedels- och kemikalieindustrin bland annat identifiera den högsta möjliga mängden av en kemikalie, s.k. ”Dose of Departure”, som de kan inkludera i sina produkter, vilket utgör ett viktigt underlag för prioritering och beslutsfattande inom forskning och utveckling. Det nya testet är ett nytt användningsområde för GARD®skin och är ett av det första i sitt slag på marknaden.