blue senzagen logo

SenzaGen tar sikte på den växande medicintekniska marknaden

SenzaGen fokuserar idag på kemikalie-, kosmetika- och läkemedels-marknaderna för sin globala kommersialisering av GARD®, en in vitro plattform för riskbedömning av kemikalier. Nu har Bolaget beslutat att vidga sin marknads närvaro ytterligare och kommer även att rikta sina insatser mot den globala marknaden för medicintekniska produkter.

”Vi ser betydande möjligheter på den medicintekniska marknaden. Stor underliggande tillväxt i kombination med en vilja att istället för djurstudier tillämpa in vitro-tester för bedömning av medicintekniska produkters riskprofil samt ett nytt regelverk innebär att den medicintekniska marknaden blir ett naturligt nästa steg för SenzaGen”, säger Anki Malmborg Hager, vd på Senzagen.

Den globala medicinsktekniska marknaden beräknas vara värd 410 miljarder USD år 2023 med en årlig ökning på 4,5% under 2018-2023. Alla medicintekniska produkter som kommer i fysisk kontakt med patienten måste riskbedömas för allergi innan de får säljas. Marknadspotentialen inom testning och riskbedömning av medicintekniska produkter är därför mycket stor och ökande. Just nu pågår en förändring av EU:s regelverk för medicintekniska produkter samtidigt som den globala ISO-standarden ISO 10993 som reglerar godkännande av medicintekniska produkter, uppdateras. Hittills har ISO 10993 krävt tester på marsvin för sensibilisering, men arbete pågår med att uppdatera standarden till att inkludera djurfria tester, vilket SenzaGen kan kapitalisera på.

För att öka introduktionshastigheten har Bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med Research Institutes of Sweden (RISE) i syfte att anpassa GARD® för testning av medicintekniska produkter. Vidare är Eurofins, licenstagare till GARD®, en stor aktör även för medicintekniska produkter och kommer därför kunna utöka sitt erbjudande till denna marknad.

Ett första steg i anpassningen av GARD® för medicintekniska produkter kommer att presenteras som en poster på EUROTOX konferensen i Brussels, 2-5 september 2018.

 

För mer information, kontakta:
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon: 0768 284822

 

Om GARD®
GARD® är en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga att starta en allergisk reaktion hos människa. Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD® stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

Om SenzaGen
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök http://www.senzagen.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2018, kl. 08.45.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via http://www.senzagen.com.

Bifogat dokument