Performance of the GARD assay in a blind Cosmetics Europe study

Johansson H, Gradin R, Forreryd A, Agemark M, Zeller K, Malmborg-Hager A1, Johansson A, Larne O, Van Vliet E3, Borrebaeck C, Lindstedt M, SenzaGen AB, Lund, Sweden, Department of Immunotechnology, Lund University, Lund, Sweden, Cosmetics Europe –The Personal Care Association, Brussels, Belgium Introduction Chemical hypersensitivity is an immunological response to foreign substances. Primarily, these give […]

Johansson H, Gradin R, Forreryd A, Agemark M, Zeller K, Malmborg-Hager A1, Johansson A, Larne O, Van Vliet E3, Borrebaeck C, Lindstedt M,
SenzaGen AB, Lund, Sweden, Department of Immunotechnology, Lund University, Lund, Sweden, Cosmetics Europe –The Personal Care Association, Brussels, Belgium

Introduction

Chemical hypersensitivity is an immunological response to foreign substances. Primarily, these give rise to the clinical symptoms known as allergic contact dermatitis. To mitigate risks associated with consumer products, chemicals are screened for sensitizing effects. Historically, such predictive screenings have been performed using animal models, but industrial and regulatory authorities now demand animal-free methods for the assessment of sensitization. This is a global development spreading across industries and markets. To meet this demand, the Genomic Allergen Rapid Detection (GARD) assay has been developed. Here, we present novel data reconfirming the performance and accuracy of GARD.

Resume

The performance of GARD is highly accurate
83% (72 chemicals)
86% (127 chemicals)
83% (72 chemicals)
Correlated GARD predictions and potency classifications

Poster

SenzaGen and AstraZeneca initiate technology development collaboration

Thu, Mar 09, 2017 09:00 CET SenzaGen has signed a collaboration agreement with the global biopharmaceutical  company AstraZeneca. The collaboration focuses on  testing and development of SenzaGen’s sensitization test GARDair, in order to distinguish between allergens and irritants in the respiratory tract. The goal is the validation of in vitro toxicological tests that could be […]

SenzaGen has signed a collaboration agreement with the global biopharmaceutical  company AstraZeneca. The collaboration focuses on  testing and development of SenzaGen’s sensitization test GARDair, in order to distinguish between allergens and irritants in the respiratory tract. The goal is the validation of in vitro toxicological tests that could be applied to the discovery of new treatments for respiratory diseases without respiratory tract irritancy as a side effect.

The collaboration means that SenzaGen will use its leading technology platform GARD, with the help of AstraZeneca’s well-documented substance libraries, to develop a new genomic signature to distinguish allergens from irritants in the respiratory tract, something which is not possible today with in vitro methods. GARD examines and finds allergens in chemicals and medicines through a unique technology in accordance with the international 3Rs principle, Reduce, Replace and Refine, as an alternative to animal testing.

“During our research and drug discovery activities, it is important to be able to identify and mitigate potential toxicological issues as early as possible, to ensure our novel candidate drugs have the right safety profile for patients. This requires in vitro toxicological methods that are properly validated for their predictivity of clinical toxicity and that are compatible with integration into the drug discovery process. By combining SenzaGen’s technological expertise and our experience with inhaled compounds, we aim to develop a novel method to investigate whether novel drug-like molecules induce similar genomic signatures as known respiratory irritants. That could ultimately be applied to steer away from a potential irritancy hazard and enable the discovery of safer drugs for patients’” says Jorrit Hornberg, Director of Discovery Safety at AstraZeneca Gothenburg.

With this new agreement SenzaGen is initiating yet another important development collaboration with the pharmaceutical industry. SenzaGen’s focus is on introducing its tests into the pharmaceutical industry and on striving to demonstrate that there are safer and more accurate tests than those that use animals.

“This collaboration with AstraZeneca is a milestone for SenzaGen. It shows that leading pharmaceutical companies see the potential of next-generation testing and that this testing has considerable industrial value. Furthermore, the collaboration will provide SenzaGen with valuable knowledge and will help to refine and develop our GARD test for further commercial opportunities,”says
Anki Malmborg Hager, CEO of SenzaGen.

The research project will run for 12 to 18 months and is in collaboration with AstraZeneca Gothenburg, contributing to the EU Horizon 2020 project granted to SenzaGen for the development of in vitro respiratory sensitization test.

For more information:
Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB
E-mail: amh@senzagen.com
Phone: 46 768 284822

About GARD
GARD is a group of tests for assessing chemical skin sensitizers. The tests make use of genetic biomarkers for more than 200 genes which cover the entire immune reaction and are relevant to predicting the risk of hypersensitivity. The tests have 90% reliability. This compares with the current predominant test method, experiments on mice, which has a reliability rating of 72%. SenzaGen’s tests are also capable of measuring the potency of a substance’s allergenic properties. Consequently GARD tests provide a much more comprehensive basis for determining whether a substance should be classified as an allergen than current testing methods.

About SenzaGen
SenzaGen makes it possible to replace animal experiments with in vitro genetic testing to determine the allergenicity of the chemicals we come into contact with in our daily lives, such as for example in cosmetics, pharmaceuticals, food products and dyes. The company’s patented tests are the most reliable on the market and provide more information than traditional evaluation methods. We ourselves sell the tests in Sweden and the USA, and we sell through partners in several other countries. Over the next few years the company will expand geographically, make alliances with more distribution partners and launch further unique tests. SenzaGen has its headquarters in Lund in Sweden and a subsidiary in San Francisco, USA. For more information visit www.senzagen.com.

About AstraZeneca
AstraZeneca is a global, science-led biopharmaceutical company that focuses on the discovery, development and commercialisation of prescription medicines, primarily for the treatment of diseases in three main therapy areas – Oncology, Cardiovascular & Metabolic Diseases and Respiratory. The Company also is selectively active in the areas of autoimmunity, neuroscience and infection. AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide.

Press release in pdf

SenzaGen och AstraZeneca initierar samarbete för teknikutveckling av GARD

to, mar 09, 2017 09:00 CET SenzaGen meddelar idag att bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med det globala biofarmaföretaget AstraZeneca. Samarbetet syftar till att testa och utveckla SenzaGens allergitest GARDair, för att skilja mellan allergener och irritanter i luftvägarna. Målet för samarbetet är ett validerat in vitro tox-test som skulle kunna användas i utvecklingen av […]

SenzaGen meddelar idag att bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med det globala biofarmaföretaget AstraZeneca. Samarbetet syftar till att testa och utveckla SenzaGens allergitest GARDair, för att skilja mellan allergener och irritanter i luftvägarna. Målet för samarbetet är ett validerat
in vitro
tox-test som skulle kunna användas i utvecklingen av nya behandlingar mot lungsjukdomar, för att säkerställa att dessa inte irriterar luftvägarna.

Samarbetet innebär att SenzaGen kommer att använda sin ledande teknologiplattform GARD för att med hjälp av AstraZenecas väldokumenterade substansbibliotek ta fram en ny genomisk signatur som kan skilja allergener från irritanter i andningsvägarna, något som inte är möjligt med dagens in vitro-metoder . GARD analyserar och detekterar allergener i kemikalier och läkemedel genom en unik teknik i enlighet med den internationella 3R-principen, Reduce, Replace and Refine, som ett alternativ till djurförsök.

“I vår forskning och läkemedelsutveckling är det viktigt att kunna identifiera och mildra eventuella toxikologiska problem så tidigt som möjligt, för att säkerställa att våra nya läkemedelskandidater har rätt säkerhetsprofil för patienter. Detta kräver toxikologiska in vitro-metoder med korrekt validerad förmåga att förutsäga klinisk toxicitet, och som är möjliga att integrera i den övergripande drug discovery-processen. Genom att kombinera SenzaGens tekniska kunnande med AstraZenecas erfarenhet av inhalerade substanser, strävar vi efter att tillsammans utveckla en ny metod för att undersöka om nya molekyler med läkemedelsegenskaper inducerar gensignaturer som liknar redan kända luftvägsirritanter. Detta skulle i slutändan kunna användas för att effektivt undvika irritationsrisken och möjliggöra framtagning av säkrare läkemedel för patienter”, säger Jorrit Hornberg, chef för Discovery Safety på AstraZeneca Göteborg.

Med det nya avtalet inleder SenzaGen ännu ett viktigt utvecklingssamarbete med läkemedelsindustrin. SenzaGen fokus ligger på att introducera sina tester i läkemedelsindustrin och dokumentera att dessa är säkrare och mer exakta än de befintliga djurtesterna.

“Samarbetet med AstraZeneca är en milstolpe för SenzaGen. Det visar att ledande läkemedelsföretag ser potentialen i nästa generations testmetoder och att GARD-testerna har ett betydande industriellt värde. Dessutom kommer samarbetet förse SenzaGen med värdefull kunskap och bidra till att förfina och utveckla våra GARD-tester för att ytterligare vidga bolagets affärsmöjligheter”, säger Anki Malmborg Hager, VD för SenzaGen.

Forskningsprojektet kommer att pågå i mellan 12 och 18 månader och sker i samarbete med AstraZeneca Göteborg. Det kommer utgöra en del i det EU-finansierade Horizon 2020-projekt som ​​SenzaGen nyligen beviljades för att utveckla ett
in vitro respiratoriskt allergitest.

För mer information
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
E-mail: amh@senzagen.com
Telefon: 0768 284822

Om SenzaGen
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

Om AstraZeneca
AstraZeneca är ett globalt, vetenskapsdrivet biofarmaceutiskt företag som fokuserar på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, främst för behandling av sjukdomar i de tre huvudterapiområdena – onkologi, kardiovaskulära & metabola sjukdomar och andningssjukdomar. Företaget är också selektivt aktivt inom områdena autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och deras innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.

Pressmeddelande som pdf

SenzaGen introduces GARDpotency – a unique method for measuring the allergenicity of chemical substances

Mon, Mar 06, 2017 09:30 CET SenzaGen AB announces today the start of pilot sales of GARDpotency, the first animal-free method of analysis that can provide invaluable information on the allergenic potency of a chemical substance. GARDpotency is a unique complement to the previously launched test method GARDskin. For a long time there has been […]

SenzaGen AB announces today the start of pilot sales of GARDpotency, the first animal-free method of analysis that can provide invaluable information on the allergenic potency of a chemical substance. GARDpotency is a unique complement to the previously launched test method GARDskin.

For a long time there has been huge demand from government and industry to be able to quantify the strength of chemicals’ allergenicity. SenzaGen’s new in vitro test method GARDpotency makes this possible for the first time. Quantitative information is a requirement of REACH, the EU chemicals regulation, and is of great help to companies that develop new cosmetics, pharmaceuticals and food products. Until now all testing for potency classification has been carried out on animals.

As a first step in the launch of GARDpotency, SenzaGen will present the test method for potential customers in connection with the Society of Toxicology’s annual conference 12-16 March 2017 in Baltimore, USA. The technology behind GARDpotency has been developed by a research group at Lund University. At the conference, which brings together around 6,500 toxicologists from more than 60 countries, the research team will present two scientific papers describing GARDpotency as well as new application areas for GARDskin. Summaries of the research results will soon be made available and will also be available on the SenzaGen website after the scientific publications are published.

“We see great market potential for GARDpotency. It is already possible to determine if a chemical can cause allergies, but there is a significant additional need among both manufacturers and regulatory bodies to be able to quantify how strong the allergenic effect is. Until now no animal-free testing has been available and we are extremely proud to be the first to offer this to the chemicals industry,” says SenzaGen’s CEO, Anki Malmborg Hager.

GARDskin is scientifically validated and has been approved for validation in accordance with OECD requirements on allergy tests. The test provides greater than 90 percent accuracy in the classification of allergenic substances.

For more information:
Anki Malmborg Hager,
CEO, SenzaGen AB
E-mail: amh@senzagen.com
Phone: 46 768 284822

About GARD
GARD is a group of tests for assessing chemical skin sensitizers. The tests make use of genetic biomarkers for more than 200 genes which cover the entire immune reaction and are relevant to predicting the risk of hypersensitivity. The tests have 90% reliability. This compares with the current predominant test method, experiments on mice, which has a reliability rating of 72%. SenzaGen’s tests are also capable of measuring the potency of a substance’s allergenic properties. Consequently GARD tests provide a much more comprehensive basis for determining whether a substance should be classified as an allergen than current testing methods.

About SenzaGen
SenzaGen makes it possible to replace animal experiments with in vitro genetic testing to determine the allergenicity of the chemicals we come into contact with in our daily lives, such as for example in cosmetics, pharmaceuticals, food products and dyes. The company’s patented tests are the most reliable on the market and provide more information than traditional evaluation methods. We ourselves sell the tests in Sweden and the USA, and we sell through partners in several other countries. Over the next few years the company will expand geographically, make alliances with more distribution partners and launch further unique tests. SenzaGen has its headquarters in Lund in Sweden and a subsidiary in San Francisco, USA. For more information visit www.senzagen.com

Press release in pdf

SenzaGen introducerar GARDpotency – en unik möjlighet att kvantifiera kemiska ämnens allergiframkallande egenskaper

må, mar 06, 2017 09:30 CET SenzaGen AB meddelar idag att bolaget inleder pilotförsäljning av GARDpotency – den första djurfria analysmetoden som kan ge värdefull information om den allergiframkallande styrkan för en kemisk substans. GARDpotency är ett unikt komplement till den redan lanserade testmetoden GARDskin. Det har länge funnits ett starkt önskemål från myndigheter och […]

SenzaGen AB meddelar idag att bolaget inleder pilotförsäljning av GARDpotency – den första djurfria analysmetoden som kan ge värdefull information om den allergiframkallande styrkan för en kemisk substans. GARDpotency är ett unikt komplement till den redan lanserade testmetoden GARDskin.

Det har länge funnits ett starkt önskemål från myndigheter och industrin att kunna kvantifiera styrkan av kemikaliers allergiframkallande förmåga. SenzaGens nya provrörsbaserade testmetod GARDpotency ger för första gången just denna möjlighet. Kvantitativ information är ett krav i den europeiska kemikalieförordningen REACH och är till stor hjälp för företag som utvecklar nya kosmetika, läkemedel och livsmedel. Hittills har all testning för så kallad potency-klassificering gjorts på djur.

Som ett första steg i lanseringen av GARDpotency kommer SenzaGen att introducera testmetoden för potentiella kunder i samband med Society of Toxicologys årliga konferens den 12–16 mars 2017 i Baltimore, USA. Teknologin bakom GARDpotency har utvecklats av en forskargrupp vid Lunds Universitet. Forskargruppen kommer presentera två vetenskapliga arbeten vilka beskriver GARDpotency och nya applikationsområden för GARDskin vid konferensen, som samlar omkring 6 500 toxikologer från mer än 60 länder. Sammanfattningar av forskningsresultaten kommer göras tillgängliga inom kort och även publiceras på SenzaGens hemsida efter den vetenskapliga publikationen.

”Vi ser en stor marknadspotential för GARDpotency. Det är redan idag möjligt att bedöma huruvida ett kemiskt ämne kan framkalla allergier, men det finns ett betydande behov bland såväl tillverkare som myndigheter av att dessutom kunna kvantifiera hur stark den allergiframkallande effekten är. Det har inte tidigare funnits något djurfritt test att tillgå och vi är oerhört stolta över att vara först med att kunna erbjuda kemikaliebranschen ett sådant ”, säger SenzaGens vd, Anki Malmborg Hager.

GARDskin är vetenskapligt validerat och har godkänts för validering mot OECD:s krav på allergitester. Testet har mer än 90 procents träffsäkerhet i klassificeringen av allergiframkallande substanser.

För mer information
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
E-mail: amh@senzagen.com
Telefon: 0768 284822

Om GARD
GARD är provrörsbaserade tester för bedömning av kemiska hudsensibiliserare. Testerna utnyttjar genetiska biomarkörer för fler än 200 gener som täcker hela immunreaktionen och är relevanta för att förutsäga risken för överkänslighet. Testerna har en tillförlitlighet på 90%. Detta kan jämföras med den idag dominerande testmetoden, djurförsök på möss, vilken ger en tillförlitlighet på 72%. SenzaGens tester har också förmågan att mäta potensen (styrkan) av ett ämnes allergiframkallande egenskaper. GARD-testerna levererar därmed ett mer heltäckande underlag

Om SenzaGen
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök www.senzagen.com

Pressmeddelande som pdf

senzagen gard session

SenzaGen is presenting at hosted sessions at Society of Toxicology 56th Annual Meeting in Baltimore March 12-16, 2017

Lund University Scientist Andy Forreryd and SenzaGen CEO Anki Malmborg Hager will give a presentatios about the GARD assay at exhibitor hosted sessions at the Society of Toxicology 56th Annual Meeting in Baltimore, on the 13th and 14th of March. The meeting promises more than 150 scientific sessions, approximately 350 ToxExpo exhibitors offering you the […]

Lund University Scientist Andy Forreryd and SenzaGen CEO Anki Malmborg Hager will give a presentatios about the GARD assay at exhibitor hosted sessions at the Society of Toxicology 56th Annual Meeting in Baltimore, on the 13th and 14th of March.

The meeting promises more than 150 scientific sessions, approximately 350 ToxExpo exhibitors offering you the latest information on services and technology, thousands of abstract presentations, continuing education courses, awards presentations, receptions, career guidance and support, and more.

Presentations details

– Replacement of Animal Testing for CLP/GHS Classification of Skin Sensitizers is now possible using a Modified Genomic GARDskin [OECD TGP 4.106] Assay
SenzaGen presents the latest development towards reliable potency classification of chemicals according to CLP 1A and 1B, taking both LLNA and Human potency data in consideration. The assay is based on GARDskin and utilizes a refined gene expression signature developed specifically for potency categorization with high predictability.

Date: 3/13 Time: 13:30 -14:30  Room: 338

– Advantages with Genome Testing Opening up the Landscape for New Application Possibilities for Sensitization Testing using SenzaGen’s Genomic GARD Assay
SenzaGen’s GARD assay is based on expression analysis of predictive genomic biomarker signatures. Prediction calls of test substances are generated by computational methods based on machine learning. SenzaGen presents their experience in skin and respiratory sensitization testing, working with challenging compounds and mixtures, active substances, potency classification and NOEL interpretation.

Date: 3/14 Time: 13:30-14:30  Room: 338

These session are Exhibitor-Hosted Session. Although not an official part of the SOT Annual Meeting scientific program, its presentation is permitted by the Society.

Attendees are welcomed from researcher community, industry, manufacturers, regulatory agencies, consultants, CROs and every one interested in safety testing of chemical compounds.