SenzaGen introducerar GARDpotency – en unik möjlighet att kvantifiera kemiska ämnens allergiframkallande egenskaper

SenzaGen AB meddelar idag att bolaget inleder pilotförsäljning av GARDpotency – den första djurfria analysmetoden som kan ge värdefull information om den allergiframkallande styrkan för en kemisk substans. GARDpotency är ett unikt komplement till den redan lanserade testmetoden GARDskin.

Det har länge funnits ett starkt önskemål från myndigheter och industrin att kunna kvantifiera styrkan av kemikaliers allergiframkallande förmåga. SenzaGens nya provrörsbaserade testmetod GARDpotency ger för första gången just denna möjlighet. Kvantitativ information är ett krav i den europeiska kemikalieförordningen REACH och är till stor hjälp för företag som utvecklar nya kosmetika, läkemedel och livsmedel. Hittills har all testning för så kallad potency-klassificering gjorts på djur.

Som ett första steg i lanseringen av GARDpotency kommer SenzaGen att introducera testmetoden för potentiella kunder i samband med Society of Toxicologys årliga konferens den 12–16 mars 2017 i Baltimore, USA. Teknologin bakom GARDpotency har utvecklats av en forskargrupp vid Lunds Universitet. Forskargruppen kommer presentera två vetenskapliga arbeten vilka beskriver GARDpotency och nya applikationsområden för GARDskin vid konferensen, som samlar omkring 6 500 toxikologer från mer än 60 länder. Sammanfattningar av forskningsresultaten kommer göras tillgängliga inom kort och även publiceras på SenzaGens hemsida efter den vetenskapliga publikationen.

”Vi ser en stor marknadspotential för GARDpotency. Det är redan idag möjligt att bedöma huruvida ett kemiskt ämne kan framkalla allergier, men det finns ett betydande behov bland såväl tillverkare som myndigheter av att dessutom kunna kvantifiera hur stark den allergiframkallande effekten är. Det har inte tidigare funnits något djurfritt test att tillgå och vi är oerhört stolta över att vara först med att kunna erbjuda kemikaliebranschen ett sådant ”, säger SenzaGens vd, Anki Malmborg Hager.

GARDskin är vetenskapligt validerat och har godkänts för validering mot OECD:s krav på allergitester. Testet har mer än 90 procents träffsäkerhet i klassificeringen av allergiframkallande substanser.

För mer information
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
E-mail: amh@senzagen.com
Telefon: 0768 284822

Om GARD
GARD är provrörsbaserade tester för bedömning av kemiska hudsensibiliserare. Testerna utnyttjar genetiska biomarkörer för fler än 200 gener som täcker hela immunreaktionen och är relevanta för att förutsäga risken för överkänslighet. Testerna har en tillförlitlighet på 90%. Detta kan jämföras med den idag dominerande testmetoden, djurförsök på möss, vilken ger en tillförlitlighet på 72%. SenzaGens tester har också förmågan att mäta potensen (styrkan) av ett ämnes allergiframkallande egenskaper. GARD-testerna levererar därmed ett mer heltäckande underlag

Om SenzaGen
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök www.senzagen.com

Pressmeddelande som pdf