SenzaGen reinforces its sales organization – recruiting Peter Sandberg

Thu, Oct 08, 2015 20:31 CET SenzaGen has recruited Peter Sandberg as Director of Sales. Peter has long experience from a number of positions and companies active in the life science sector in the last thirty years. By recruiting Peter Sandberg SenzaGen strengthens its sales organization and the commercial development of the company. With the […]

SenzaGen has recruited Peter Sandberg as Director of Sales. Peter has long experience from a number of positions and companies active in the life science sector in the last thirty years. By recruiting Peter Sandberg SenzaGen strengthens its sales organization and the commercial development of the company.

With the base at Medicon Village in Lund SenzaGen develops and implements animal free allergy tests of chemicals and proteins, especially for the cosmetic and pharmaceutical industry. SenzaGen’s test GARD (Genomic Allergen Rapid Detection) has been developed over 15 years and measure significantly more parameters than existing tests on the market. It makes GARD a safer and more effective test than other options. GARD eliminates the need for animal testing and enables customers to develop and provide safer consumer products as well as offer their employees a better working environment.

“SenzaGen is in an expansive phase at the moment, and we see an increased interest in allergy tested and safe products in the cosmetic and pharmaceutical market. The recruitment of Peter Sandberg will allow us to meet market interest and substantially increase our sales activities”, says Anki Malmborg Hager, CEO of SenzaGen.

Peter Sandberg has a B.Sc. in Genetics and has worked primarily with sales, product launches and branding, for over thirty years. With experience from BioInvent, self-employment in the GTF AB and Celltox AB Peter Sandberg helped to build and develop a variety of companies and has a wide network of contacts throughout the industry. Peter Sandberg comes from Fisher Scientific’s Nordic operations, where he was General Manager for many years where he built up sales operations.

“SenzaGen is an exciting company and GARD is a product with great potential. So when I got the chance to contribute, it felt as exciting challenge. I believe that my experience in combination with SenzaGen’s innovation can generate new opportunities for the future”, says Peter Sandberg, new Director of Sales at SenzaGen AB.

For more information:
Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB
E-mail: amh@senzagen.com
Phone: +46 768 284822

Peter Sandberg, Director of sales SenzaGen AB
E-mail: peter.sandberg@senzagen.com
Phone: +46 708 204481

Press release in pdf

SenzaGen förstärker försäljningsorganisationen – rekryterar Peter Sandberg

to, okt 08, 2015 11:46 CET SenzaGen har anställt Peter Sandberg som försäljningschef. Han har lång erfarenhet från en rad befattningar och bolag verksamma inom life science de senaste trettio åren. Genom rekryteringen av Peter Sandberg förstärker SenzaGen sin försäljningsorganisation och den kommersiella utvecklingen av bolaget. Med basen på Medicon Village i Lund utvecklar och […]

SenzaGen har anställt Peter Sandberg som försäljningschef. Han har lång erfarenhet från en rad befattningar och bolag verksamma inom life science de senaste trettio åren. Genom rekryteringen av Peter Sandberg förstärker SenzaGen sin försäljningsorganisation och den kommersiella utvecklingen av bolaget.

Med basen på Medicon Village i Lund utvecklar och genomför SenzaGen djurfria allergitester av kemikalier och proteiner för framförallt kosmetika- och läkemedelsbranschen. SenzaGens test GARD (Genomic Allergen Rapid Detection) har utvecklats under 15 år och mäter väsentligt fler parametrar än befintliga test på marknaden. Det gör GARD till ett både säkrare och effektivare test än andra alternativ. GARD eliminerar behovet av djurförsök och innebär att kunderna kan utveckla och erbjuda säkrare konsumentprodukter och erbjuda sina medarbetare en bättre arbetsmiljö.

-Senzagen är inne i en expansiv fas, och vi ser ett allt större intresse för allergitestade och säkra produkter inom kosmetik och läkemedel. Rekryteringen av Peter Sandberg ger oss möjlighet att möta marknadens intresse och väsentligt öka våra försäljningsaktiviteter, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen.

Peter Sandberg har en B.Sc. i Genetik och har arbetat framförallt med försäljning, produktlanseringar och varumärken, i drygt trettio år. Med erfarenhet från bland annat BioInvent, eget företagande i GTF AB och Celltox AB har Peter Sandberg medverkat att bygga och utveckla en rad olika bolag och har ett brett kontaktnät i hela branschen. Peter Sandberg kommer närmast från Fisher Scientifics nordiska verksamhet där han som General Manager under många år byggt upp försäljningsverksamheten.

-SenzaGen är ett spännande bolag och GARD är en produkt med mycket stor potential. Så när jag fick chansen att bidra, kändes det som en mycket spännande utmaning. Jag tror att min erfarenhet i kombination med SenzaGens nytänkande kan generera nya framtidsmöjligheter, säger Peter Sandberg, ny försäljningschef på SenzaGen AB.

In English on SenzaGen web site

För mer information:
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
E-post: amh@senzagen.com
Telefon: +46 768 284822

Peter Sandberg, försäljningschef SenzaGen AB
E-post: peter.sandberg@senzagen.com
Telefon: +46 708 204481

Om SenzaGen
SenzaGen erbjuder in vitro-tester för kosmetisk, kemisk och farmaceutisk industri som ersätter behovet av djurförsök. Bolagets unika test GARD är baserat på forskning från Institutionen för Immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola

Om GARD
Genom att analysera mellan 200-389 markörer istället för 1-2, så som konkurrerande metoder gör, levererar GARD resultat med 90 % specificitet. Detta kan jämföras med guldstandarden som är djurtester på möss som ger endast 72 % specificitet/känslighet. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans är ett allergen. Befintliga test uppnår ej tillräcklig specificitet/känslighet och saknar förmågan att mäta potensen av en substans.

Pressmeddelande som pdf

Gardair Gardpotency gardskin

SenzaGens nyemission kraftigt övertecknad – tar in 44 miljoner kronor

SenzaGen har precis genomfört en riktad nyemission för att accelerera bolagets snabbt växande omsättning, skala upp försäljningsorganisationen, slutföra pågående validerings-processer och utveckla nya tester i GARD-portföljen. Intresset har varit överväldigande varför bolaget vid en extra bolagsstämma måndagen den 5 oktober 2015 beslutat att utöka erbjudandet från 25 till 44 miljoner kronor. Finansiell rådgivare vid nyemissionen […]

SenzaGen har precis genomfört en riktad nyemission för att accelerera bolagets snabbt växande omsättning, skala upp försäljningsorganisationen, slutföra pågående validerings-processer och utveckla nya tester i GARD-portföljen. Intresset har varit överväldigande varför bolaget vid en extra bolagsstämma måndagen den 5 oktober 2015 beslutat att utöka erbjudandet från 25 till 44 miljoner kronor. Finansiell rådgivare vid nyemissionen var Vator Securities.

– Intresset för vår nyemission har överträffat alla förväntningar. Det är ett kvitto på hur överlägsen SenzaGens test är och vilket behov som finns på marknaden för djurfria allergitester, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen.

Med basen på Medicon Village i Lund utvecklar och genomför SenzaGen djurfria allergitester av kemikalier och proteiner för framförallt kosmetika- och läkemedelsbranschen. SenzaGens test GARD (Genomic Allergen Rapid Detection) har utvecklats under 15 år och mäter väsentligt fler parametrar än befintliga test på marknaden. Det gör GARD till ett betydligt säkrare och effektivare test än andra alternativ. GARD eliminerar behovet av djurförsök och innebär att kunderna kan utveckla och erbjuda säkrare konsumentprodukter och erbjuda sina medarbetare en bättre arbetsmiljö.

SenzaGens ursprungliga ambition var att ta in 25 miljoner kronor men som ett resultat av det stora intresset har bolaget vid en extra bolagsstämma måndagen den 5 oktober 2015 beslutat att utöka nyemissionen till 44 miljoner kronor, även om överteckningen var betydligt högre. Nyemissionslikviden ska framförallt finansiera uppskalning av försäljningsorganisationen, valideringsprocess och utveckling av nya tester i GARD-portföljen. Förutom finansiering och utveckling av den operativa verksamheten planerar SenzaGen även en listning på First North under 2017.

– Då intresset för våra GARD-produkter växer planerar vi även en listning på First North för att underlätta och finansiera en fortsatt expansion och utveckling internationellt, säger Anki Malmborg Hager.

Finansiella rådgivare är Vator Securities.
För mer information, vänligen kontakta:
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
Mail: amh@senzagen.com
Telefon: +46 768 284822

Om SenzaGen
SenzaGen erbjuder in vitro-tester för kosmetisk, kemisk och farmaceutisk industri som ersätter behovet av djurförsök. Bolagets unika test GARD är baserat på forskning från Institutionen för Immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola.

Om GARD
Genom att analysera mellan 200-389 markörer istället för 1-2, så som konkurrerande metoder gör, levererar GARD resultat med 90 % specificitet. Detta kan jämföras med guldstandarden som är djurtester på möss som ger endast 72 % specificitet/känslighet. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans är ett allergen. Befintliga test uppnår ej tillräcklig specificitet/känslighet och saknar förmågan att mäta potensen av en substans.

Kemikalie- och kosmetikaindustrin
Enligt ny EU-lagstiftning råder det vid kosmetikautveckling totalförbud med djurförsök. Sedan tidigare är det tvingande för kemikalieproducenter att använda sig av alternativa testmetoder istället för djurförsök om tillfredsställande metoder finns att tillgå. Det regulatoriska trycket ger SenzaGen mycket goda förutsättningar för en snabb marknadspenetration.

Läkemedelsindustrin
Av cirka 10 000 molekyler som tas fram för läkemedelsutveckling är det oftast bara en som slutligen godkänns. Detta innebär väsentliga kostnader som inte leder till intäkter. En av orsakerna är att läkemedelsprojekt ofta misslyckas på grund av att läkemedlet senare har visat sig vara toxisk i människa. Vid det stadiet har det redan investerats ett stort kapital i flertalet år av labb- och djurstudier. Läkemedelsindustrin eftersöker därför in vitro-tester som tidigare i kedjan kan visa om en molekyl påverkar det humana immunsystemet negativt.

Inom SenzaGens två huvudområden (hudsensibilisering och luftvägsallergier) bedömer bolaget att över 200 000 tester genomförs årligen inom läkemedelsindustrin till ett marknadsvärde om 9,2 miljarder kronor. Andelen in vitro-test inom läkemedelsbranschen i t.ex. Storbritannien har sedan millenniumskiftet ökat från 2,4 procent till 21,5 procent 2013.

 

Pressmeddelande som pdf

SenzaGen´s share issue oversubscribed – raises MSEK 44

Tue, Oct 06, 2015 08:38 CET SenzaGen has just completed a share issue to accelerate the company’s rapidly growing revenues, scale up the sales organization, complete ongoing validation processes and develop new tests in the GARD portfolio. The interest has been overwhelming which is why the Company, at an Extraordinary General Meeting on Monday, October […]

SenzaGen has just completed a share issue to accelerate the company’s rapidly growing revenues, scale up the sales organization, complete ongoing validation processes and develop new tests in the GARD portfolio. The interest has been overwhelming which is why the Company, at an Extraordinary General Meeting on Monday, October 5, 2015 decided to extend the offer from MSEK 25 to 44. Vator Securities acted financial advisor regarding the share issue.

-The interest regarding our share issue has exceeded all expectations. It is an acknowledgment of the superiority of SenzaGens test, and the need for animal free allergy tests in the market, says Anki Malmborg Hager, CEO at SenzaGen.

With their base at Medicon Village in Lund, SenzaGen develops and implements animal free allergy tests of chemicals and proteins, especially for the cosmetic and pharmaceutical industry. SenzaGen’s test GARD (Genomic Allergen Rapid Detection) is based on more than 15 years of research and measures significantly more parameters than existing tests on the market. It makes GARD a much safer and more effective test than other options. GARD eliminates the need for animal testing and enables customers to develop and provide safer consumer products and to offer their employees a better working environment.

SenzaGen’s original ambition was to bring in MSEK 25. As a result of the great interest in the Company, it was decided at an Extraordinary General Meeting on Monday, October 5, 2015 to increase the share issue to MSEK 44, even if the interest was much higher. The proceeds will primarily finance the scaling up of the sales organization, validation process and the development of new tests in the GARD portfolio. In addition to the financing and development of the operational business, SenzaGen will also aim at listing the company on First North during 2017.

-As the interest for our GARD products is growing, we are also aiming at listing the company on First North in order to facilitate and finance the continued expansion and development internationally, says Anki Malmborg Hager.

Vator Securities acted financial advisor.

For more information, please contact:
Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB
Mail: amh@senzagen.com
Phone: +46 768 284822

Chemical and cosmetics industries
Under new EU legislation, a total ban of animal testing in cosmetics development has been issued. Even before the ban, it was mandatory for chemical producers to make use of alternative test methods instead of animal testing if satisfactory methods were available. The regulatory pressure gives SenzaGen very good conditions for a rapid market penetration.

Pharmaceutical industry
Out of the about 10.000 molecules that are produced in drug-development today, usually only one is finally approved. This results in significant costs that do not lead to revenue. One of the reasons is that drug projects often fail because the drug has subsequently proved to be toxic in humans. At that stage, a lot of capital has already been invested in several years of lab and animal studies. Therefore, the pharmaceutical industry is looking for in vitro tests earlier in the process, which can show whether a molecule affects the human immune system negatively.

Within SenzaGen’s two main areas (skin sensitization and respiratory allergies), the company estimates that over 200 000 tests are conducted annually in the pharmaceutical industry with a market value of SEK 9.2 billion. The percentage of in vitro tests in the pharmaceutical industry in for example Great Britain has since 2000 increased from 2.4 percent to 21.5 percent in 2013.

Press release in pdf