Uthållig och stark försäljningsutveckling för SenzaGen under årets första kvartal

Året inleddes med en stark utveckling av försäljningen för SenzaGen. Koncernens nettoomsättning under januari-mars ökade med 36 procent till 12,3 MSEK (9,0), drivet av en stark GARD®-försäljning med nya och återkommande stora globala kunder kombinerat med tillväxt för VitroScreens innovationstjänster inom medicinteknik, kosmetika och läkemedel.

”Sammantaget inleder vi 2023 mycket positivt och levererar stark tillväxt drivet av hög efterfrågan på våra egenutvecklade teknologiplattformar GARD® och ORA®. Kvartalet präglades av ett högt affärstempo med både nya och återkommande order från ledande globala bolag. Vi ser ett mycket starkt och ökande intresse för GARD® efter OECD-godkännandet som kom ifjol. Med det växande intresset för gruppens erbjudande har vi skapat en stabil grund för fortsatt stark tillväxt som i kombination med god kostnadskontroll tar oss mot lönsamhet”, säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef.

Försäljningen av GARD® fortsätter att utvecklas positivt med en tillväxt på 33 procent. Kundbasen växte under kvartalet med sju nya kunder samtidigt som försäljningen från återkommande kunder uppgick till 80 procent. SenzaGen säkrade exempelvis en miljonorder från en ny kund inom kemikalieindustrin som ser stora fördelar med att testa nya produktkandidater med GARD® tidigt under utvecklingsprocessen. I den återkommande försäljningen ingick bland annat ett större kundanpassningsprojekt med ett av världens största kosmetikabolag och GARD®skin Dose-Response, vilket bekräftar behovet av GARD® från stora bolag.

På toxikologibranschens årliga konferens i USA, Society of Toxicology (SOT), hölls ett rekordstort antal kundmöten och koncernens övriga marknadsaktiviteter genererade fler leads än någonsin.

VitroScreen levererade god tillväxt under kvartalet. Majoriteten av försäljningen kom från preklinisk testning och kundanpassade innovationstjänster baserade på avancerade 3D-modeller som exempelvis den egenutvecklade teknologiplattformen ORA®. De starkaste växande kundsegmenten var kosmetika och läkemedel.

Under mars blev VitroScreens certifiering klar enligt ISO 9001:2015, som omfattar kvalitet, och ISO 13485:2021, för medicintekniska produkter. De erhållna certifieringarna är kvitton på bolagets höga kvalitet och kommer att attrahera nya kunder inom medicinteknik, läkemedel, kosmetika, kemikalier och nutrition.

Samtidigt levererade SenzaGen-gruppens rådgivningsenhet ToxHub över koncernens förväntningar, vilket är mycket positivt. ToxHubs andel av koncernens försäljning motsvarade cirka 10 procent. Integrationsarbetet fortgår effektivt och enligt plan för att skapa starka försäljningssynergier inom exempelvis det medicintekniska området.

Försäljningsresultatet har inte granskats av revisor, ska inte tolkas som att lönsamhet uppnåtts, och kan komma att förändras i samband med halvårsbokslut. Bolaget väljer att redovisa utvecklingen för att förse aktieägarna med relevant information.