SenzaGen utökar samarbetet med RIFM inom djurfri testning – får nytt uppdrag värt 1,5 MSEK

SenzaGen fortsätter samarbetet med forskningsinstitutet för doftsäkerhet, Research Institute for Fragrance Materials (RIFM). Med ett nytt uppdrag på 1,5 MSEK kommer SenzaGen att testa ytterligare ämnen med bolagets innovativa testmetod GARD®skin Dose-Response för att undersöka säkra nivåer av ämnen med avseende på hudallergi. Uppdraget togs emot i juni och testningen kommer att utföras på bolagets GLP-certifierade laboratorium i Lund.

RIFM är ett internationellt forskningsinstitut som är ledande inom säkerhetsutvärdering av doftmaterial i konsumentprodukter. Deras vetenskapliga bedömningar hjälper industrin för konsumentprodukter att förstå och hantera säker användning av doftämnen.

Samarbetet mellan SenzaGen och RIFM har pågått sedan 2021 och har i flera omgångar utökats i syfte att främja djurfri testning och doftsäkerhet. Denna gång syftar testningen till att undersöka att GARD®skin Dose-Response korrekt kan identifiera potentiella allergener inom en aktuell kemikaliegrupp.

”Att återigen få förnyat förtroende från RIFM understryker styrkan i vårt samarbete och sätter ljus på GARD®-teknologins prestanda och breda användningsområde. Vår unika GARD®skin Dose-Response-metod fortsätter att ligga i forskningens framkant och leverera resultat som accelererar övergången till djurfri testning och säkrare produkter på marknaden”, säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef på SenzaGen.

”Ett av RIFM:s mål är att genomföra kvantitativa riskbedömningar av doftsatta konsumentprodukter med hjälp av djurfria metoder. GARD®skin Dose-Response-testet visar lovande potential som en metod för att fastställa dosnivån, en så kallad point-of-departure, utan djurförsök. Vi ser med spänning fram emot resultaten från vår nya studie i samarbete med SenzaGen”, säger Isabelle Lee, Senior Scientist, Research Institute for Fragrance Materials, Inc. (RIFM).

Testmetoden GARD®skin Dose-Response är unik och ger kvantitativ information som ersätter behovet av djurförsök vid utvärdering av vid vilken koncentration hudsensibiliserande ämnen kan användas utan att orsaka hudallergier. Detta ger bolag inom bland annat kosmetika-, läkemedels- och kemikalieindustrin ett mycket viktigt underlag för prioritering och beslutsfattande inom forskning och utveckling av nya produkter.

Om RIFM
Forskningsinstitutet för doftämnen (RIFM) grundades 1966 och genererar, analyserar, utvärderar och distribuerar data som utgör en vetenskaplig grund för säker användning av doftmaterial. RIFM har den mest omfattande databasen i världen för säkerhetsutvärdering av doft- och smakämnen. Biblioteket omfattar över 80 000 referenser och cirka 200 000 studier av människors hälsa och miljö.

RIFM följer de senaste, internationellt accepterade riktlinjerna för säkerhetsbedömningar av doftingredienser. En oberoende expertpanel bestående av internationella forskare och akademiker granskar institutets arbete innan det lämnas in för referentgranskning och vetenskaplig publicering. Allt publicerat material finns fritt tillgängligt på fragrancematerialsafetyresource.elsevier.com.