SenzaGen tecknar globalt distributionsavtal med Charles River Laboratories

SenzaGen tillkännager idag att företaget har tecknat ett globalt distributionsavtal med Charles River Laboratories, ett världsledande företag inom laboratorietjänster. Charles River kommer marknadsföra GARDskin till sina kunder på global basis. GARDskin har potential att ersätta traditionella metoder vid regulatorisk testning och utvärdering av kemiska substanser inom ramarna för den europeiska REACH-förordningen.

GARDskin är ett genbaserat test som, med högre noggrannhet än de tester som idag dominerar marknaden, avslöjar om kemiska substanser riskerar att framkalla allergier.

 "Med detta nya globala distributionsavtal knyter vi till oss ännu en mycket stark partner för den globala lanseringen av GARDskin. Charles River är en ledande aktör på många viktiga geografiska marknader och i flera olika branscher och vi ser fram emot att arbeta tillsammans i kommersialiseringen av SenzaGens högpresterande och tillförlitliga allergitest ", säger SenzaGens VD Anki Malmborg Hager.

Charles River Laboratories International, Inc. är ett globalt företag som specialiserat sig på en rad prekliniska laboratorietjänster inom läkemedels- och bioteknikindustrin. Bland sina kunder finns många av världens ledande läkemedels- och bioteknikföretag, akademiska institutioner och offentliga forskningscentra. Företaget har mer än 11 ​​000 anställda över hela världen och är noterat på NYSE.


För mer information:

Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon: 0768 284822


Om GARD
Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test, genererar GARD stora mängder data och levererar resultat med upp till 90 % precision. Detta kan jämföras med den gyllene standarden som är djurtester på möss som har endast 70-75% precision. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi.

Om SenzaGen
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök www.senzagen.com.