SenzaGen säkrar strategiskt viktig order från ny världsledande kund inom FMCG (dagligvaror)

SenzaGen har fått uppdraget att testa kemikalier från en ny världsledande kund med verksamhet inom FMCG (Fast Moving Consumer Goods, dagligvarutillverkning). Uppdraget motsvarar ett värde på cirka 0,8 MSEK och omfattar tester med SenzaGens djurfria test, GARD®skin Dose-Response, ett banbrytande test för hudallergener. Testet är en utökad applikationsdomän av GARD®skin, som är det första och enda godkända genomik-baserade testet på marknaden. Med testet vill kunden bedöma risker och fastställa säkra dosnivåer av kemikalier. Testningen kommer att utföras i SenzaGens GLP-certifierade laboratorium i Lund före utgången av 2023.

”SenzaGen fortsätter att stärka GARD®-teknologins position bland världsledande globala kunder. Ordern är strategiskt viktig och bekräftar att vår organiska tillväxtstrategi, som är baserad på personlig direktförsäljning till stora slutkunder, fortsätter att ge mycket goda resultat. Genom att regelbundet attrahera nya kunder breddar vi vår kundbas och skapar förutsättningar för återköp och fortsatt tillväxt”, säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef på SenzaGen.

Försäljningen av GARD® fortsätter att utvecklas starkt med nya och återkommande stora globala kunder inom kosmetika, kemikalie och medicinteknik. Kundbasen breddades under tredje kvartalet med nio nya kunder, och vid septembers slut hade hela 25 nya kunder tillkommit under 2023, vilket kan jämföras med 18 på helåret 2022. Detta samtidigt som försäljningen från återkommande kunder under året uppgick till 77 procent. Bolaget bedömer att 30–50 procent av de nya kunderna återkommer under det efterföljande året, ofta med en i genomsnitt större beställning.

Testmetoden GARD®skin Dose-Response är unik och ger kvantitativ information som ersätter behovet av djurförsök vid utvärdering av vid vilken koncentration hudsensibiliserande ämnen kan användas utan att orsaka hudallergier. Detta ger bolag inom bland annat kosmetika-, läkemedels- och kemikalieindustrin ett mycket viktigt underlag för prioritering och beslutsfattande inom forskning och utveckling av nya produkter.