SenzaGen presenterar och anordnar paneldebatt på SOT Annual Meeting & ToxExpo 2024

SenzaGen, som utvecklar och säljer djurfria kemikalietester baserade på genomik och maskininlärning, meddelar idag att bolaget kommer att hålla presentationer och anordna en paneldebatt vid SOT Annual Meeting & ToxExpo, världens största konferens inom toxikologi, i Salt Lake City i USA den 10–14 mars 2024.

Konferensen arrangeras av den amerikanska organisationen The Society of Toxicology och förväntas samla cirka 5 000 forskare och toxikologer från hela världen.

Under mötet kommer SenzaGens team och samarbetspartners att presentera testplattformen GARD® för djurfri hudsensibilisering med särskilt fokus på dess breda funktionalitet, relevans för medicintekniska produkter samt förmåga att ge kvantitativ information om säkra dosnivåer.

Dessutom kommer SenzaGen att hålla i en paneldebatt på temat trender inom hudsensibilisering och djurfri testning. Expertpanelen består av representanter från L’Oréal, det amerikanska forskningsinstitutet för doftsäkerhet RIFM och ISO-arbetsgruppen för hudirritation och hudsensibilisering.

Vetenskapligt program

12 mars, 9:00–10:00
Presentation och paneldebatt om trender och nya alternativa metoder (NAMs)
Advancing NAMs for Skin Sensitization Testing: Medical Devices and Quantitative Potency Assessment

Expertpanel:

  • Dr Nathalie Alépée, Research Scientific Officer, L’Oréal Research & Innovation
  • Dr Isabelle Lee, Senior Scientist, Research Institute for Fragrance Materials, Inc. (RIFM)
  • Dr Christian Pellevoisin, Toxicologist, Urbilateria, Convenior of the WG8 skin irritation and sensitization of the ISO/TC194 for biocompatibility of medical devices
  • Dr Henrik Johansson, Chief Scientist, SenzaGen

11–12 mars
Posters om GARD®
Spotlight on PoD, NESILs, product development and CE-marking of Medical Devices

Poster med L’Oréal
P739 #4190 | Improved Confidence of Quantitative Sensitizing Potency Assessment for Point of Departure Using GARD®skin Dose-Response

Poster med Sonova
P487 #3362 | Unveiling skin sensitizing potential: case studies on biocompatible material development utilizing the in vitro GARD®skin Medical Device assay

Poster med Duearity
P480 #3355 | Regulatory approval of medical devices according to MDR using in vitro data from GARD®skin Medical Device for skin sensitization assessment

Poster presenterad av RIFM
P318 #3205 | Determining a point of departure for skin sensitization potency and quantitative risk assessment of fragrance ingredients using the GARD®skin Dose-Response assay

Poster presenterad av IFF
P762 #4213 | A Next Generation Risk Assessment (NGRA) Framework to conduct Quantitative Risk Assessment (QRA2) to determine safe use levels of fragrance ingredients in cosmetic products

Poster presenterad av Inotiv
P738 #4189 | Testing of Regulatory-Relevant Chemicals for Skin and Respiratory Sensitization Hazard

Besök oss i monter # 732
SenzaGens GARD®-specialister finns på plats i monter # 732 för att svara på frågor och diskutera in vitro-toxikologi.

SOT webbplats
För mer information om konferensen, besök hemsidan om 63rd SOT Annual Meeting & ToxExpo.