SenzaGen har fått beviljat patentskydd för GARDskin™ i Kina

Lund, 11 juli 2018 – SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) meddelar idag att det kinesiska patentverket (CPO) har beviljat ett patent för GARDskin™ – bolagets test för att analysera risken för kemiska substanser att framkalla hudallergier. Testerna i GARD™-portföljen överträffar alla nuvarande tillgängliga traditionella validerade metoder och eliminerar dessutom behovet av försöksdjur då de utförs i provrör (in vitro). I kombination med nyrekrytering av en affärsutvecklare för den asiatiska marknaden stärker patentet SenzaGens framtida marknadsmöjligheter i Asien.

Det nyligen beviljade kinesiska patentet täcker de analysmetoder och genetiska signaturer som utgör basen i konceptet bakom SenzaGens GARDskin™ teknologi. Patentet är giltigt till och med oktober 2031.

“Kina är en potentiellt viktig framtida marknad för oss och patentskyddet i Kina är ytterligare en bekräftelse på vår teknologis meriter och en ny milstolpe i att etablera vår unika testmetod GARDskinTM som en global branschstandard. Detta kompletterar det europeiska patentskyddet och stärker ytterligare vår potential på världsmarknaden för in vitro-tester”, säger SenzaGens VD, Anki Malmborg Hager.

En viktig del i SenzaGens affärsutveckling är relationer med aktörer inom kontraktslabb, industri, myndigheter och intresseorganisationer för alternativa testmetoder. Marknaden för in vitro-metoder växer snabbt, även om djurstudier fortfarande är tillåtna för allergitester i vissa delar av världen. Asien är en stor marknad som växer snabbt, och därför är det viktigt för SenzaGen att förbereda en framtida introduktion av testerna där.

Beskedet från det kinesiska patentverket avser det kinesiska patentet med nummer CN 103429756 B och med titeln: ”Analytical methods and arrays for use in the identification of agents inducing sensitization in human skin”. Motsvarande patentansökningar behandlas för närvarande av patentmyndigheterna i Brasilien, Kanada, Hongkong, Indien, Sydkorea och USA.

Om SenzaGen

SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

Om GARD™
GARDTM är en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga att starta en allergisk reaktion hos människa. Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2018, kl. 08:50. 

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via www.senzagen.com.

För mer information:

Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
Mail: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon: +46 768 284822