SenzaGen får uppföljningsorder från världsledande globalt amerikanskt kemikaliebolag

SenzaGen har fått ytterligare ett uppdrag att testa kemikalier med GARD®skin och GARD®potency värt ca 0,7 MSEK. Ordern är en uppföljning på det samarbete som inleddes 2020 med ett av de ledande amerikanska bolagen med global verksamhet inom kemikalieindustrin, vilket visar på värdet kunderna sätter på SenzaGens tester. Testerna kommer att utföras vid SenzaGens GLP-certifierade laboratorium i Lund. I avtalet ingår en option för fler tester under 2022.

Kunden har global närvaro med huvudkontoret placerat i USA. Inom koncernen finns en rik innovationstradition med ett världsledande produkt- och teknikutbud. Den nya ordern är ett resultat av en framgångsrik utvärdering av GARD® under 2020-2021 och är kopplad till ett av bolagets forsknings och utvecklingsprojekt.

”Vi är mycket glada över att ha erhållit denna uppföljningsorder vilken bekräftar vår GARD®-teknologis tillförlitlighet och prestanda vid riskbedömning av kemikalier. Avgörande för ordern var GARD®s unika förmåga att hantera komplexa blandningar och vid behov kunna ge information om ämnen är starkt eller svagt allergiframkallande. Projektet är helt i linje med vårt kommersiella fokus och kundens arbete med 3R-frågor för att minska, förfina och ersätta djur under allergitestning. Det är med globala kunder som denna vi bygger trovärdighet och lägger grunden för värdeskapande och framtida tillväxt”, säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef på SenzaGen.

SenzaGens testplattform GARD® vänder sig till företag som vill öka träffsäkerheten i sina testresultat och säkerställa produktsäkerhet samtidigt som djurstudier undviks. Plattformen kombinerar genomiska data från mänskliga celler med maskininlärning vilket gör metoden både effektivare och mer träffsäker än traditionella djurbaserade metoder, inklusive för formuleringar som traditionellt anses vara svårbedömda.