SenzaGen erhåller OECD-godkännande för GARD®skin – ett genombrott som ger tillgång till betydligt större marknader, vilket skapar förutsättningar för ökad försäljning

SenzaGen meddelar idag att bolaget har fått godkännande från OECD för GARD®skin som testriktlinje för djurfri hudsensibilisering. Beskedet innebär att kunder i OECD:s samtliga medlemsländer nu har möjlighet att använda testresultatet regulatoriskt vid produktregistreringar, vilket skapar mycket goda möjligheter och förutsättningar för försäljningstillväxt för SenzaGen. Testet är det första och enda djurfria OECD-godkända testet för allergisäkring av kemikalier baserat på genomik och maskininlärning.

Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD har idag offentliggjort godkännandet av SenzaGens djurfria test för hudsensibilisering, GARD®skin, som en del av Test Guideline 442E In vitro Skin Sensitization. En OECD-testriktlinje möjliggör för kunder inom bland annat kosmetika- och kemikalieindustrin i EU, USA och delar av Asien att använda testresultat vid regulatoriska produktregistreringar. Godkännandet ger bolaget tillgång till hela den djurfria toxikologiska marknaden för hudsensibilisering.

”Beskedet är ett regulatoriskt genombrott för vår GARD®-teknologi. Med ett OECD-godkännande på plats kan vi erbjuda GARD®skin-testet till en mycket bredare kundgrupp, vilket ger en större efterfrågan på testet och vi förväntar oss ökade försäljningsvolymer framöver. GARD®skin är en högpresterande och mycket tillförlitlig metod med brett användningsområde, inte minst genom sin goda förmåga att kunna hantera traditionellt sett svårbedömda prover. På detta område är vi unika för branschen. SenzaGen har som första bolag utvecklat och tagit ny teknik baserat på genomik och maskininlärning till toxikologiområdet och hudsensibilisering, vilket kommer att leda till bättre och säkrare resultat för människor”, säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef på SenzaGen.

GARD®skin möter ett unikt kundbehov
Med hög tillförlitlighet hjälper testresultat från GARD®skin utvecklande bolag och producenter att säkerställa att de produkter som sätts på marknaden är allergifria och att kunna styrka detta i sina regulatoriska produktregistreringar. Med testet har kunder för första gången möjligheten att testa kemikalier som traditionellt sett anses vara svårtestade, vilket gör att GARD®skin möter ett behov inom hudsensibilisering som inga andra tillgängliga tester täcker.

OECD-godkännandet
OECD:s gällande regulatoriska teststrategi för djurfri hudsensibilisering omfattar bedömning av kemikalier gällande ett antal parametrar. Vid bedömning av om en substans kan vara allergiframkallande godtas GARD®skin som fristående test vid positiva resultat och i kombination med ytterligare evidens vid negativa resultat.

OECD:s officiella kommunikation om antagandet av GARD®skin som Testriktlinje för djurfri hudsensibilisering finns tillgängligt på följande webbsida: https://www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-guidelines-for-the-testing-of-chemicals-section-4-health-effects_20745788

Webbkonferens
SenzaGen bjuder in media och investerare till en webbkonferens den 5 juli klockan 14.00 där VD Peter Nählstedt informerar om OECD-godkännandet. Konferensen hålls på engelska och inleds med en presentation följt av en frågestund.

Weblink
https://tv.streamfabriken.com/senzagen-press-conference-2022

Telefonnummer till konferensen
För att delta i konferensen ring ett av numren nedan:

SE: +46 856642651
UK: +44 3333000804
NE: +31 207095189
FR: +33 170750711
DE: +496913803430
CH: +41 225809034 ,

Pinkod: 65480307#

Efter livesändningen kommer webbkonferensen att finnas tillgängligt på bolagets hemsida.