Positiva forskningsresultat för SenzaGens test GARDpotency publicerade i ledande vetenskaplig tidskrift

SenzaGen meddelar idag att en vetenskaplig utvärdering av GARDpotency visar att testet med hög träffsäkerhet avslöjar om kemiska substanser är allergiframkallande, samt hur stark kemikaliens allergiska effekt är. Resultaten har publicerats i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften Altex. GARDpotency är ett genbaserat test som utförs i provrör, vilket eliminerar behovet av djurförsök.

Den nu publicerade vetenskapliga utvärderingen har genomförts av en forskargrupp vid Lunds universitet, under ledning av Malin Lindstedt, professor och universitetslektor vid Institutionen för Immunteknologi. Forskargruppen har kunnat identifiera 52 biomarkörer som med mycket hög träffsäkerhet kan kvantifiera den allergiframkallande effekten av en kemisk substans. GARDpotency kan därmed möta de utmaningar som kemikalieproducenter står inför, när myndigheterna skärper kraven på allergitestning och samtidigt reglerar och förbjuder användning av djurtester som används idag.

 ”Resultaten av den vetenskapliga utvärderingen understryker att GARDpotency har potential att revolutionera testningen av de kemikalier vi kommer i kontakt med i vardagen. En betydande fördel med GARDpotency är möjligheten att kunna ersätta befintliga djurbaserade metoder vid regulatorisk testning enligt den europeiska REACH-förordningen”, säger SenzaGens vd, Anki Malmborg Hager.

EU:s kemikalieförordning REACH ställer hårda krav på utvärdering, registrering och användning av kemiska ämnen. Sedan 2013 får kosmetika inte allergitestas på djur och under REACH-förordningen måste djurfria metoder användas om sådana finns att tillgå. Detta innebär bland annat att kemikalier vilka klassats som allergiframkallande också måste potensklassificeras, utan användning av djurförsök. SenzaGen har påbörjat lanseringen av GARDpotency i begränsad skala och arbetar nu med att få testmetoden industrianpassad och även validerad av OECD.

Den vetenskapliga rapporten finns tillgänglig via följande länk: http://www.altex.ch/resources/Zeller__of_170412_v2.pdf     


För mer information:
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
E-mail: amh@senzagen.com
Telefon:  0768-284822 


Om GARD
GARD är provrörsbaserade tester för bedömning av kemiska hudsensibiliserare. Testerna utnyttjar genetiska biomarkörer för fler än 200 gener som täcker hela immunreaktionen och är relevanta för att förutsäga risken för överkänslighet. Testerna har en tillförlitlighet på 90%. Detta kan jämföras med den idag dominerande testmetoden, djurförsök på möss, vilken ger en tillförlitlighet på 72%. SenzaGens tester har också förmågan att mäta potensen (styrkan) av ett ämnes allergiframkallande egenskaper. GARD-testerna levererar därmed ett mer heltäckande underlag

Om SenzaGen  
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök 
www.senzagen.com