Ny kund till SenzaGen – öppnar för intåg i läkemedelsbranschen

I linje med sina strategier har SenzaGen har tecknat ett viktigt avtal med ett stort internationellt läkemedelsbolag. Avtalet öppnar därmed upp en ny marknad för GARD som tidigare främst använts för tester inom kosmetikabranschen. Det innebär att SenzaGens test, GARD, kommer att användas för genomtester av potentiella läkemedel i tidig fas.

I linje med sina strategier har SenzaGen har tecknat ett viktigt avtal med ett stort internationellt läkemedelsbolag. Avtalet öppnar därmed upp en ny marknad för GARD som tidigare främst använts för tester inom kosmetikabranschen. Det innebär att SenzaGens test, GARD, kommer att användas för genomtester av potentiella läkemedel i tidig fas.

Med basen på Medicon Village i Lund utvecklar och genomför SenzaGen djurfria allergitester av kemikalier och proteiner. SenzaGens test, GARD (Genomic Allergen Rapid Detection), har utvecklats under 15 år och mäter väsentligt fler parametrar än befintliga test på marknaden. Det gör GARD till ett betydligt säkrare och effektivare test.

GARD har främst använts för tester inom kosmetikabranschen för att upptäcka potentiella allergener i produkter men tar nu ett steg in i läkemedelsbranschen.

Samarbeten med läkemedelsföretag har sedan starten varit ett viktigt mål för SenzaGen. Vi ser en stor potential på denna marknad och vi ser genom vårt nya avtal fram emot att lära oss mer med ambitionen att få chansen att erbjuda och utveckla GARD till fler kunder i läkemedelsbranschen, säger Anki Malmborg Hager, VD SenzaGen

Det är nu första gången som en läkemedelskund använder sig av SenzaGens metod. Fördelen med GARD är att testet baseras på genomteknologi och utförs in vitro. Genomtester kan ske i en mycket tidig fas i läkemedelsutvecklingen, vilket bidrar till att läkemedelsbolag snabbare kan ta fram säkrare läkemedel till en lägre kostnad.

Om SenzaGen
SenzaGen erbjuder in vitro-tester för kosmetisk, kemisk och farmaceutisk industri som ersätter behovet av djurförsök. Bolagets unika test GARD är baserat på forskning från Institutionen för Immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola. SenzaGen har sin bas på Medicon Village i Lund och har totalt 10 medarbetare.

Om GARD
Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test istället för 1-2 markörer, så som konkurrerande metoder gör, levererar GARD resultat med 90 % tillförlitlighet. Detta kan jämföras med guldstandarden som är djurtester på möss som ger endast 72 % tillförlitlighet. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi. Befintliga test uppnår ej samma tillförlitlighet och saknar förmågan att mäta potensen av en substans.

För mer information:

Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
Mail: amh@senzagen.com
Telefon: +46 768 284822