GARDprotein visar oöverträffad förmåga att identifiera allergener i livsmedel –  nya forskningsresultat presenteras på vetenskaplig konferens.

Lund, 10 oktober 2017 – SenzaGen (Nasdaq First North; SENZA) meddelar idag positiva resultat från en utvärdering av GARDprotein, en testmetod som utvecklas för att kunna utesluta allergiframkallande proteiner ur dagens och morgondagens livsmedel. GARDprotein har potential att öppna en ny marknad för SenzaGens testplattform. Resultaten kommer presenteras vid The 3rd ImpARAS Conference i Helsingör, Danmark.

De resultat som redovisas vid konferensen visar att GARDprotein har en unik förmåga att särskilja två närmast identiska proteiner, där det ena är allergent och det andra icke-allergent. Allergiframkallande tropomyosin från räkor klassificerades i testet korrekt som proteinallergent, medan icke-allergiframkallande tropomyosin från griskött korrekt klassificerades som ett icke allergiframkallande ämne. En testmetod med denna höga precision och tillförlitlighet kan minska riskerna för att proteiner i livsmedel felaktigt får stämpeln som allergiframkallande, eller att deras allergiframkallande egenskaper inte upptäcks i tid. 

Den nu ytterligare bevisade precisionen och tillförlitligheten för ett GARD-test visar på potentialen i SenzaGens teknikplattform med tillhörande pipeline av kommande tester. 

GARDprotein adresserar en viktig del av marknaden för cellbaserade in vitro toxikologi-tester, vars totala storlek uppskattas till 5,4 miljarder Euro 2016.

”Många är allergiska mot räkor, medan allergi mot griskött är ytterst sällsynt. GARDprotein förmår att särskilja två närmast identiska proteiner – det allergiframkallande tropomyosinet från räka och det icke-allergiframkallande tropomyosinet från gris. Detta visar på hittills ouppnåeliga testegenskaper och öppnar en ny potentiell marknad för oss, eftersom det kan göra vårt test till ett värdefullt framtida verktyg i utvärderingen av livsmedels allergiframkallande egenskaper”, säger SenzaGens vd, Anki Malmborg Hager.

Utvecklingen av GARDprotein stöds av flera industripartners och forskningsinstitut, bland andra HESI PATC (Health and Environmental Sciences Institute, Protein Allergenicity Technical Commitee) som består av bland annat Dupont och Syngenta. SenzaGen förväntar att, förutsatt godkänd validering, kunna lansera testet under 2021. 

ImpARAS (Improving Allergy Risk Assessment Strategy for New Food Proteins) är ett interdisciplinärt europeiskt vetenskapligt nätverk som är engagerat i utvecklingen av mer prediktiva metoder för att bedöma proteiners allergiframkallande förmåga. Robin Gradin, industridoktorand hos SenzaGen, kommer presentera resultaten av GARDprotein-utvärderingen idag den 10 oktober 2017.  


För mer information: 
Anki Malmborg Hager, vd, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon: 0768- 284822 


Om GARD
Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test, genererar GARD stora mängder data och levererar resultat med upp till 90 % precision. Detta kan jämföras med den gyllene standarden som är djurtester på möss som har endast 70-75% precision. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi.

Om SenzaGen
Med sin teknologiplattform GARD gör SenzaGen det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen är noterat på Nasdaq First North (SENZA), och har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 10 oktober klockan 11:00