Grundaren av SenzaGen och GARD, Malin Lindstedt, tilldelas priset som NYTÄNKAREN 2017 av stiftelsen Forska Utan Djurförsök

SenzaGens medgrundare, Professor Malin Lindstedt har tilldelats utmärkelsen Nytänkaren 2017 och 400 000 kronor av stiftelsen Forska Utan Djurförsök för sitt arbete med utveckling av djurfria testmetoder. Idag delades priset ut vid en sammankomst hos stiftelsen Forska Utan Djurförsök Stockholm

Professor Malin Lindstedt får priset för sin framgångsrika utveckling av avancerade testmetoder som kan minska och ersätta användningen av djur vid riskbedömning av kemikalier och konsumentprodukter.  Malin Lindstedt arbetar på Institutionen för Immunteknologi, Lunds universitet, där hon lett forskningen som ligger bakom den serie allergitester som nu marknadsförs under namnet GARD och som utgår från cellbaserade genanalyser. Under hennes ledning började en forskargrupp med att utveckla ett test för hudallergier. De har sedan fortsatt utvecklingen med ett test för att avgöra vilka ämnen som kan orsaka luftvägsallergier, och nu senast ett test som kan analysera proteiner som är förknippade med matallergier.

Under sitt arbete med att utveckla teknologin bakom GARD grundade Malin Lindstedt företaget SenzaGen, som nu ansvarar för att göra teknologin tillgänglig på den globala marknaden. Det först utvecklade testet, GARDskin, har redan börjat användas i begränsad omfattning. GARDskin ingår i en valideringsprocess för att upptas i OECD:s testriktlinjer för kemikalier, vilket skulle leda till att metoden får internationellt genomslag som valbar metod för att uppfylla regulatoriska krav för riskbedömning av kemikalier.

Priset från Forska utan Djurförsök belyser möjligheten att med avancerade metoder fortsätta att minska och ersätta användning av djur vid riskbedömning av kemikalier och konsumentprodukter i och utanför Sverige. Forska Utan Djurförsök vill med NYTÄNKAREN och tillhörande anslag särskilt stödja forskargruppens ambitioner att fortsätta utvecklingen av allergitester.

Nyheten om priset hos Stiftelsen Forska Utand Djurförsök
http://forskautandjurforsok.se/knappar-pa-startsidan/nytankaren-2017/

 

För mer information:
Anki Malmborg Hager, vd, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon: 0768 284822