SenzaGen inleder samarbete med partners i Europa och USA

Det sista och viktigaste steget i SenzaGen´s formella valideringsprocess av sensibiliseringstestet GARD har nu påbörjats genom samarbeten med två externa laboratorier, Eurofins (Tyskland) och Burlesons (USA). Dessa partners kommer nu att verifiera GARD:s tillförlitlighet och reproducerbarhet, vilket innebär att testet sedan kan utföras av externa kontraktslaboratorier.

I denna s.k. ”ring trial” kommer SenzaGens partners, tyska Eurofins BioPharma Product Testing och amerikanska Burlesons Research Technologies, förses med ett flertal kodade kemikalier som ska testas med GARD. Genom att verifiera att GARD är ett robust och reproducerbart test öppnas en ny marknad för SenzaGen, samtidigt som det bekräftar GARD:s unika egenskaper.

“Med validering och verifiering av GARD som ett robust test kan vi nu introducera GARD på bred front i våra prioriterade branscher”, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen.

GARD har sedan tidigare genomgått såväl vetenskaplig som industriell validering. Testmetoden, som är baserad på en innovativ genomteknik, erbjuder ett alternativ till befintliga tester när djurförsök förbjuds i allt större utsträckning.

“Med en lyckad ”ring trial” får vi och våra befintliga kunder ytterligare en bekräftelse på GARD:s kvalitet och effektivitet, och det kommer innebära nya möjligheter för oss, inte minst ur ett regulatoriskt perspektiv”, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen.

Den påbörjade valideringen hos Eurofins och Burleson kommer att pågå under hösten och rapporteras därefter till EURL-ECVAM för granskning och godkännande. Resultatet av valideringen ger ytterligare och förstärkta möjligheter att introducera GARD på olika kontraktslaboratorium vilket ger ökad marknadspenetration.

För mer information:

Anki Malmborg Hager,
VD, SenzaGen ABE-mail: amh@senzagen.com

Telefon: +46 768 284822

Brian Rogers,
VD, SenzaGen IncE-mail:
brian.rogers@senzagen.com

Telefon: +1 530 304 7648


Om GARD

Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test, genererar GARD stora mängder data och levererar resultat med 90 % tillförlitlighet. Detta kan jämföras med den gyllene standarden som är djurtester på möss som ger endast 72 % tillförlitlighet. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi.

Om SenzaGen

SenzaGen erbjuder in vitro-tester för hud och luftvägar till kosmetisk, kemisk och farmaceutisk industri som ersätter behovet av djurförsök. Bolagets unika test GARD är baserat på forskning från Institutionen för Immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola. SenzaGen är baserat på Medicon Village i Lund, Sverige.

Om Eurofins BioPharma Product Testing, München

Eurofins är en av världens största laboratoriegrupper med över 23 000 anställda i 39 länder och mer än 225 laboratorium över hela världen. Bolaget erbjuder heltäckande testning av bland annat läkemedelssubstanser, ingredienser och slutprodukter för läkemedel och kosmetika samt kemiska och mikrobiologiska analyser inom kretsloppets olika delar – lantbruk, livsmedel och miljö

Om Burlesons Research Technologies

Burleson Research Technologies (BRT) är ett kontraktslaboratorium (CRO) i North Carolina som tillhandahåller laboratorietjänster till kunder inom bioteknik, läkemedel, kemisk tillverkning, myndighets- och hälsovårdsindustri med proof-of-concept, prekliniska och kliniska immunotoxikologiska studier.

Pressmeddelande som pdf