SenzaGen signs new customer – entry into the pharmaceutical industry

Wed, Jan 27, 2016 09:04 CET In line with its strategy, SenzaGen has signed a strategic contract with a major international pharmaceutical company. The agreement opens up a whole new market for GARD, which previously has been used primarily for testing in the cosmetics industry. This means that SenzaGen’s test GARD will be used for […]

In line with its strategy, SenzaGen has signed a strategic contract with a major international pharmaceutical company. The agreement opens up a whole new market for GARD, which previously has been used primarily for testing in the cosmetics industry. This means that SenzaGen’s test GARD will be used for the testing of drug candidates in early development.

Based at Medicon Village in Lund, SenzaGen develops and implements animal-free allergy tests for chemicals and proteins.SenzaGen’s test, GARD (Genomic Allergen Rapid Detection), has been developed over 15 years and measures significantly more parameters than existing tests on the market. This makes GARD a safer and more effective test than other available options. So far, GARD has primarily been used for testing in the cosmetics industry to detect potential allergens in products, but it is now entering the pharmaceutical industry.

-Since the start, collaborations with pharmaceutical companies have been a major objective for SenzaGen. We see great potential in this market and we are looking forward to learning more about the industry, with ambition to develop and offer GARD to even more customers in the pharmaceutical industry, says Anki Malmborg Hager, CEO SenzaGen

This is the first time that a pharmaceutical customer uses SenzaGen’s method. The main advantage of using GARD is that the test is based on genomic technology and is performed in vitro.

The tests can be performed in a very early phase of drug development, which helps pharmaceutical companies to develop safer drugs at a faster pace and at a lower cost.

For more information:
Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB
E-mail: amh@senzagen.com
Phone: +46 768 284822

Press release in pdf

Maria Agemark, quality manager SenzaGen AB

Ny kund till SenzaGen – öppnar för intåg i läkemedelsbranschen

on, jan 27, 2016 08:54 CET I linje med sina strategier har SenzaGen har tecknat ett viktigt avtal med ett stort internationellt läkemedelsbolag. Avtalet öppnar därmed upp en ny marknad för GARD som tidigare främst använts för tester inom kosmetikabranschen. Det innebär att SenzaGens test, GARD, kommer att användas för genomtester av potentiella läkemedel i […]

Med basen på Medicon Village i Lund utvecklar och genomför SenzaGen djurfria allergitester av kemikalier och proteiner. SenzaGens test, GARD (Genomic Allergen Rapid Detection), har utvecklats under 15 år och mäter väsentligt fler parametrar än befintliga test på marknaden. Det gör GARD till ett betydligt säkrare och effektivare test.

GARD har främst använts för tester inom kosmetikabranschen för att upptäcka potentiella allergener i produkter men tar nu ett steg in i läkemedelsbranschen.

Samarbeten med läkemedelsföretag har sedan starten varit ett viktigt mål för SenzaGen. Vi ser en stor potential på denna marknad och vi ser genom vårt nya avtal fram emot att lära oss mer med ambitionen att få chansen att erbjuda och utveckla GARD till fler kunder i läkemedelsbranschen, säger Anki Malmborg Hager, VD SenzaGen

Det är nu första gången som en läkemedelskund använder sig av SenzaGens metod. Fördelen med GARD är att testet baseras på genomteknologi och utförs in vitro. Genomtester kan ske i en mycket tidig fas i läkemedelsutvecklingen, vilket bidrar till att läkemedelsbolag snabbare kan ta fram säkrare läkemedel till en lägre kostnad.

Om SenzaGen
SenzaGen erbjuder in vitro-tester för kosmetisk, kemisk och farmaceutisk industri som ersätter behovet av djurförsök. Bolagets unika test GARD är baserat på forskning från Institutionen för Immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola. SenzaGen har sin bas på Medicon Village i Lund och har totalt 10 medarbetare.

Om GARD
Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test istället för 1-2 markörer, så som konkurrerande metoder gör, levererar GARD resultat med 90 % tillförlitlighet. Detta kan jämföras med guldstandarden som är djurtester på möss som ger endast 72 % tillförlitlighet. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi. Befintliga test uppnår ej samma tillförlitlighet och saknar förmågan att mäta potensen av en substans.

För mer information:
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
Mail: amh@senzagen.com
Telefon: +46 768 284822

Pressmeddelande som pdf