SenzaGen avser att noteras på
Nasdaq First North.

SenzaGen AB (publ) (”SenzaGen” eller ”Bolaget”), offentliggör erbjudande om förvärv av Bolagets aktier och ansöker om notering på Nasdaq First North i Stockholm. I anledning därav har SenzaGen upprättat ett prospekt som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och som återfinns här nedan.