Web-based conference on “difficult-to-test” substances and regulatory testing

Join SenzaGen’s web-based conference on “Difficult-to-test” substances and regulatory testing in place of our exhibitor hosted session at SOT 2020 Take this chance and participate in our web-based conference on the latest news about GARD™ and how customers use the assays for skin and respiratory sensitization testing. Key takeaways Insights on sensitization assessment of “difficult-to-test” […]

Join SenzaGen’s web-based conference on “Difficult-to-test” substances and regulatory testing in place of our exhibitor hosted session at SOT 2020

Take this chance and participate in our web-based conference on the latest news about GARD™ and how customers use the assays for skin and respiratory sensitization testing.

Key takeaways

 • Insights on sensitization assessment of “difficult-to-test” substances
 • Experiences on how to use GARD for regulatory testing
 • Results from industry partners from several applications and case studies
 • Updates on the GARD assays by SenzaGen experts

Speakers

 • Andy Forreryd, SenzaGen AB
 • Charles Humfrey/Yafan Li/Len Sweet: Collaborators at the Lubrizol Corporation.
 • Helge Gehrke, Eurofins BioPharma Product Testing
 • George DeGeorge, MB Research Labs

Available on two occasions
EU Time Zone | Mar 26, 11:00 CET | Register here
US Time Zone | Mar 26, 11:00 EDT |Register here

SenzaGen publicerar årsredovisningen för 2019

SenzaGens årsredovisning för 2019 är från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.senzagen.com samt kan läsas via länken nedan.  

Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att distribueras under april och kan beställas genom att du skickar namn och postadress till e-postadressen IR@senzagen.com.

2019 i korthet
Under hösten 2019 presenterade SenzaGen en uppdaterad strategi och affärsplan samt ett nytt finansiellt mål att nå break-even 2022. I linje med den uppdaterade strategin genomförde bolaget en omorganisation som innebär att fokus nu ligger på marknadsföring och försäljning samt att personalkostnaderna minskar. Detta i kombination med en viktig kapitalanskaffning på 106 miljoner kronor före emissionskostnader gav bolaget en stabil plattform för sitt fortsatta arbete.

Vägen framåt 
Världen befinner sig i en ny och utmanande situation. SenzaGen följer utvecklingen av Covid-19 och vidtar löpande åtgärder i enlighet med myndigheternas rekommendationer. Bolaget har ställt om sitt sätt att arbeta och driver i dagsläget alla kundaktiviteter genom olika typer av digitala möten. Utöver detta har åtgärder vidtagits för att säkerställa lager av kritiska produkter och för att laboratoriepersonal skall kunna genomföra efterfrågade tester, allt för att verksamheten skall fungera.

”Med en tydlig strategi, fler potentiella kunder som utvärderar våra tester och en ny försäljningsorganisation under uppbyggnad har vi, trots nuvarande externa utmaningar, goda möjligheter att lyckas med vår utveckling från forskningsbolag till kommersiellt bolag och nå vårt finansiella mål break-even 2022”, säger VD Axel Sjöblad. 

För mer information, vänligen kontakta
Axel Sjöblad, VD, SenzaGen AB
Email: axel.sjoblad@senzagen.com | Mobil: 0705-35 93 51

Tina Dackemark Lawesson, VP Marketing & Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobil: 0708-202944

Om GARD® 
GARD består av en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga att starta en allergisk reaktion hos människa. Testerna utförs på mänskliga celler i provrör (in vitro) i kombination med artificiell intelligens och vänder sig till företag som vill förbättra sin teststrategi, öka träffsäkerheten i sina testresultat och samtidigt undvika djurstudier. Genom sin precision och tillförlitlighet förbättrar GARD kundens beslutsunderlag och bidrar till ökad produktsäkerhet samtidigt som antalet djurförsök minskar. SenzaGen är idag ensamt om att erbjuda ett in vitro-test för att undersöka om kemikalier kan orsaka luftvägsallergier. Produktportföljen består av tester för hud- och luftrörsallergi: GARD®skin, GARD®air, GARD®potency och GARD®skin Medical Device.

Om SenzaGen AB (publ) 
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA samt genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i USA. För mer information, besök www.senzagen.com.  

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se är bolagets Certified Adviser.  

Bifogat dokument

 

SenzaGen’s operation during COVID-19

SenzaGen has received questions from customers and partners about how COVID-19 has affected our daily operations. We continue to monitor the development of the COVID-19 epidemic closely and recognize that this situation represents an unprecedented challenge to the daily lives of our communities across the globe. SenzaGen acts in adherence with the authorities’ guidelines in […]

SenzaGen has received questions from customers and partners about how COVID-19 has affected our daily operations. We continue to monitor the development of the COVID-19 epidemic closely and recognize that this situation represents an unprecedented challenge to the daily lives of our communities across the globe.

SenzaGen acts in adherence with the authorities’ guidelines in order to protect the health of its employees and to minimize the spread of the virus. Currently, measures have been taken to adapt our way of working in order to limit the exposure of our laboratory personnel. Furthermore, inventories of critical consumables have been secured to enable the uninterrupted continuation of laboratory work necessary to support customers’ in vitro safety testing needs.

We hope that everybody stays safe in these challenging times and SenzaGen remains ready to serve where we can.

Web-based SOT 2020 poster presentation session

Join SenzaGen’s free web-based SOT 2020 poster presentation session Don’t miss the opportunity to participate in our web-based conference on the latest news about the GARD™ assays for skin and respiratory sensitization testing. Key takeaways – Comparative study: GARDskin for challenging substances – How to test UVCBs and Mixtures – Formal validation of GARDpotency for […]

Join SenzaGen’s free web-based SOT 2020 poster presentation session

Don’t miss the opportunity to participate in our web-based conference on the latest news about the GARD™ assays for skin and respiratory sensitization testing.

Key takeaways

Comparative study: GARDskin for challenging substances
How to test UVCBs and Mixtures
Formal validation of GARDpotency for subclassification of skin sensitizers
GARDair technology update and case study

Available on two occasions

EU Time Zone | Mar 19, 11:00 CET | Register here
US Time Zone | Mar 19, 11:00 EDT | Register here

Do you have challenging samples?
Complex mixtures, natural extracts or other low solubility substances – what are your difficult-to-test samples? GARD is a genomic-based in vitro test with high performance and broad applicability specializing in difficult-to-test samples that can help you through the hurdles in your product life cycle. Hundreds of samples have been tested and successfully reported. 

Free Webinar: In vitro sensitization testing based on genomics and machine learning

Did you miss our popular webinar ‘GARD technology: Genomics and Machine Learning’ last year? Here is a new opportunity to participate in a live webinar presented by GARD experts at SenzaGen followed by a Q&A session. Join us and you’ll learn the principles of the technology platform and get an updated overview of its broad […]

Did you miss our popular webinar ‘GARD technology: Genomics and Machine Learning’ last year? Here is a new opportunity to participate in a live webinar presented by GARD experts at SenzaGen followed by a Q&A session.

Join us and you’ll learn the principles of the technology platform and get an updated overview of its broad applicability. This webinar will give you in-depth knowledge about GARD.

Key takeaways

 • The story behind the development of the technology platform
 • How the platform works and why it is highly accurate – the prediction model, genomics and machine learning technology
 • Applicability of the GARD assays – what chemicals have been tested? How about complex mixtures, natural extracts and low solubility substances?

Available on two occasions

EU Time Zone | Feb 25, 11:00 CET | Register here
US Time Zone | Feb 25, 11:00 EST| Register here

SenzaGens bokslutskommuniké 2019

Uppdaterad marknadsplan och ny försäljningsorganisation under uppbyggnad

VD-kommentar 
”När jag efter sju månader som VD för SenzaGen tittar tillbaka på 2019 är jag nöjd med de strategiskt viktiga aktiviteter vi genomfört för att bygga ett kommersiellt bolag. Under hösten har SenzaGens strategiska plan, affärsmål och prioriterade aktiviteter utvärderats och förfinats. Detta i kombination med en viktig kapitalanskaffning på 106 miljoner kronor före emissionskostnader har gett oss en stabil plattform för vårt fortsatta arbete med att bygga en stark försäljningsorganisation. Det försäljnings- och partnerrekryteringsarbete vi nu påbörjat lägger grunden för att vi skall nå vårt finansiella mål break-even 2022,” säger Axel Sjöblad, VD.

Helåret 1 januari – 31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 724 KSEK (1 997).
 • Rörelseresultatet uppgick till -37 927 KSEK (-20 731).
 • Resultatet per aktie -3,11 SEK (-1,04).
 • Likvida medel per den 31 december uppgick till 120 467 KSEK (56 632).
 • Styrelsens förslag är att ingen vinstutdelning sker till bolagets aktieägare.

Andra halvåret 1 juli – 31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 072 KSEK (1 637).
 • Rörelseresultatet uppgick till -22 730 KSEK (-12 251).
 • Resultatet per aktie -2,10 SEK (-0,49).

Väsentliga händelser under andra halvåret

 • Produktportföljen utökades med ett test för den medicintekniska marknaden, GARD®skin Medical Device. De första beställningarna erhölls under hösten 2019.
 • Distributörsavtal med VitroScreen i Italien tecknades.
 • Avtal slöts med den franska distributören GenEvolutioN.
 • En ny kommersiell organisation och ett nytt finansiellt mål presenterades.
 • SenzaGen genomförde en kapitalanskaffning om totalt 106 MSEK genom riktad emission och övertecknad företrädesemission.

Väsentliga händelser efter årets slut

 • Order på 0,6 MSEK från ny global kund.  

Telefonkonferens 
SenzaGen bjuder in media och investerare till en telefonkonferens torsdagen den 13 februari klockan 9.30 där VD Axel Sjöblad kommenterar SenzaGens bokslutskommuniké 2019. Telefonkonferensen hålls på engelska och inleds med en kort presentation av rapporten följt av en frågestund.

Telefonnummer till konferensen
För att delta i konferensen ring ett av numren nedan:

SE: 08 566 426 95
CH: +41 225 805 976 
FR: +33 170 750 718 
DE: +49 692 222 203 80 
NE: +31 207 219 496 
UK: +44 3 333 009 034

Weblink 
https://tv.streamfabriken.com/senzagen-full-year-2019  

Denna information är sådan information som SenzaGen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2020, kl. 08.30 CET.

För mer information, vänligen kontakta: 
Axel Sjöblad, VD, SenzaGen AB 
Tel: 0705-35 93 51 | E-post: axel.sjoblad@senzagen.com

Om GARD®
GARD består av en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga att starta en allergisk reaktion hos människa. Testerna utförs på mänskliga celler i provrör (in vitro) i kombination med artificiell intelligens. Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents träffsäkerhet. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på djur – som endast uppnår 70-75 procents träffsäkerhet. Produktportföljen består av tester för hud- och luftrörsallergi: GARD®skin, GARD®air, GARD®potency och GARD®skin Medical Device.

Om SenzaGen AB (publ)
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA samt genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i USA. För mer information, besök www.senzagen.com. SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.seär bolagets Certified Adviser. 

Bifogat dokument

 

SenzaGen: Invitation to full year 2019 conference call on Feb 13 at 9.30 CET

SenzaGen is pleased to invite press and investors to a conference call on Thursday February 13 at 9.30 CET where CEO Axel Sjöblad comments SenzaGen’s 2019 full year results.

The conference call, which will be held in English, will begin with a presentation of the report followed by a Q&A session.

Phone number for the conference:
To participate in the conference call, use the dial-in numbers below.

SE: +46856642695
CH: +41225805976
FR: +33170750718
DE: +4969222220380
NE: +31207219496
UK: +443333009034

Weblink
https://tv.streamfabriken.com/senzagen-full-year-2019

For more information, please contact:
Axel Sjöblad, CEO, SenzaGen AB
Email:
axel.sjoblad@senzagen.com | Mobile: +46 705-35 93 51

Tina Dackemark Lawesson, VP Marketing & Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobile: +46 708-20 29 44

About GARD™
GARD consists of a group of tests for analyzing chemicals’ ability to start an allergic reaction in humans. The tests are performed on human cells in test tubes (in vitro) in combination with artificial intelligence. By analyzing hundreds of markers, GARD generates large amounts of data and delivers results with over 90 percent accuracy. This can be compared to today’s standard method – tests on animals – which only achieves 70-75 percent accuracy. The product portfolio consists of tests for skin and respiratory allergy: GARD™skin, GARD™air, GARD™potency and GARD™skin Medical Device.

About SenzaGen AB (publ)
SenzaGen’s technology enables replacement of animal experiments with genetic testing in test tubes for determining the allergenicity of the chemicals we come into contact with in our daily lives, such as those in cosmetics, pharmaceuticals, food products and dyes. The company’s patented tests are the most reliable on the market and provide more information than traditional evaluation methods. SenzaGen sells direct in Sweden and the US, and through partners in several other countries. Over the next few years the company will grow geographically, make alliances with additional distribution and license partners, and launch new unique tests. SenzaGen has its headquarters in Lund in Sweden and a subsidiary in the US. For more information, please visit www.senzagen.com.

SenzaGen AB is listed on Nasdaq First North in Stockholm (ticker: SENZA) and FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, is the company’s Certified Adviser.

Attached file

 

SenzaGen: Inbjudan till telefonkonferens för helåret 2019 den 13 feb kl 9.30

SenzaGen bjuder in media och investerare till en telefonkonferens torsdagen den 13 februari klockan 9.30 där VD Axel Sjöblad kommenterar SenzaGens bokslutskommuniké 2019.

Telefonkonferensen hålls på engelska och inleds med en kort presentation av rapporten följt av en frågestund.

Telefonnummer till konferensen
För att delta i konferensen ring ett av numren nedan:

SE: 08 566 426 95
CH: +41 225 805 976
FR: +33 170 750 718
DE: +49 692 222 203 80
NE: +31 207 219 496
UK: +44 3 333 009 034

Weblink
https://tv.streamfabriken.com/senzagen-full-year-2019

För mer information, kontakta:
Axel Sjöblad, VD, SenzaGen AB
Email: axel.sjoblad@senzagen.com | Mobil: 0705-35 93 51

Tina Dackemark Lawesson, VP Marketing & Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobil: 0708-20 29 44

Om GARD®
GARD består av en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga att starta en allergisk reaktion hos människa. Testerna utförs på mänskliga celler i provrör (in vitro) i kombination med artificiell intelligens. Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents träffsäkerhet. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på djur – som endast uppnår 70-75 procents träffsäkerhet. Produktportföljen består av tester för hud- och luftrörsallergi: GARD®skin, GARD®air, GARD®potency och GARD®skin Medical Device.

Om SenzaGen AB (publ)
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA samt genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i USA. För mer information, besök www.senzagen.com.   

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.seär bolagets Certified Adviser.

Bifogat dokument

An integrated transcriptomic- and proteomic-based approach to evaluate the human skin sensitization potential of glyphosate and its commercial agrochemical formulations

Journal of Proteomics Available online 30 January 2020, 03647. https://doi.org/10.1016/j.jprot.2020.103647 Tim Lindberg, Renato Ivan de Ávila, Kathrin S. Zeller, Fredrik Levander, Dennis Eriksson, Aakash Chawaded, Malin Lindstedt Highlights Pure glyphosate was classified as a non-sensitizer using in vitro assessment. POEA, POEA+glyphosate mixture and formulations were identified as skin sensitizers. MS analysis identified protein groups related […]

Journal of Proteomics
Available online 30 January 2020, 03647. https://doi.org/10.1016/j.jprot.2020.103647

Tim Lindberg, Renato Ivan de Ávila, Kathrin S. Zeller, Fredrik Levander, Dennis Eriksson, Aakash Chawaded, Malin Lindstedt

Highlights

 • Pure glyphosate was classified as a non-sensitizer using in vitro assessment.
 • POEA, POEA+glyphosate mixture and formulations were identified as skin sensitizers.
 • MS analysis identified protein groups related to immunologically relevant events.
 • Autophagy may be involved in the agrochemical materials-induced DC responses.

Abstract
We investigated the skin sensitization hazard of glyphosate, the surfactant polyethylated tallow amine (POEA) and two commercial glyphosate-containing formulations using different omics-technologies based on a human dendritic cell (DC)-like cell line. First, the GARD™skin assay, investigating changes in the expression of 200 transcripts upon cell exposure to xenobiotics, was used for skin sensitization prediction. POEA and the formulations were classified as skin sensitizers while glyphosate alone was classified as a non-sensitizer. Interestingly, the mixture of POEA together with glyphosate displayed a similar sensitizing prediction as POEA alone, indicating that glyphosate likely does not increase the sensitizing capacity when associated with POEA. Moreover, mass spectrometry analysis identified differentially regulated protein groups and predicted molecular pathways based on a proteomic approach in response to cell exposures with glyphosate, POEA and the glyphosate-containing formulations. Based on the protein expression data, predicted pathways were linked to immunologically relevant events and regulated proteins further to cholesterol biosynthesis and homeostasis as well as to autophagy, identifying novel aspects of DC responses after exposure to xenobiotics. In summary, we here present an integrative analysis involving advanced technologies to elucidate the molecular mechanisms behind DC activation in the skin sensitization process triggered by the investigated agrochemical materials.

Significance
The use of glyphosate has increased worldwide, and much effort has been made to improve risk assessments and to further elucidate the mechanisms behind any potential human health hazard of this chemical and its agrochemical formulations. In this context, omics-based techniques can provide a multiparametric approach, including several biomarkers, to expand the mechanistic knowledge of xenobiotics-induced toxicity. Based on this, we performed the integration of GARD™skin and proteomic data to elucidate the skin sensitization hazard of POEA, glyphosate and its two commercial mixtures, and to investigate cellular responses more in detail on protein level. The proteomic data indicate the regulation of immune response-related pathways and proteins associated with cholesterol biosynthesis and homeostasis as well as to autophagy, identifying novel aspects of DC responses after exposure to xenobiotics. Therefore, our data show the applicability of a multiparametric integrated approach for the mechanism-based hazard evaluation of xenobiotics, eventually complementing decision making in the holistic risk assessment of chemicals regarding their allergenic potential in humans.

Full article
Article on line ahead of print

 

SenzaGen receives order of SEK 0.6 million from new global customer

SenzaGen will assess the sensitizing hazards of chemicals for a new global customer with in-house product development. The assignment includes SenzaGen's tests to assess whether chemical substances can cause allergic reactions in skin (GARD[™]skin) or in the respiratory tract (GARD[™]air) with a value of approximately SEK 0.6 million. The tests will be carried out at SenzaGen's laboratory in Lund.

The customer has its headquarters in Europe where research and development have a central role. With the combination of GARD tests, the customer can for the first time identify substances with various allergy-causing effects during product development, which contributes to cost savings for the company and safer products to the society.

“This assignment is important for several reasons. We now begin to see the results of our sales efforts and from the new commercial organization that we started to build during the fall. The fact that the customer wants to test chemicals for both skin and respiratory allergies makes this an important reference order,” says Axel Sjöblad, CEO of SenzaGen.

SenzaGen’s test platform GARD targets companies looking to optimize their in vitro testing strategy; increasing the accuracy of their test results while avoiding animal testing. Through its precision and reliability, GARD improves the quality of customers’ decision-making and contributes to increased product safety in people’s everyday lives while reducing the number of animal experiments. SenzaGen is the only company that can offer a non-animal, so called in vitro test, for identification of chemical respiratory allergens.

For more information, please contact:
Axel Sjöblad, CEO, SenzaGen AB
Email:
axel.sjoblad@senzagen.com | Mobile: +46 705 35 93 51

Tina Dackemark Lawesson, VP Marketing & Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobile: +46 708 20 29 44

About GARD™
GARD™ consists of a group of tests for analyzing chemicals’ ability to start an allergic reaction in humans. The tests are performed on human cells in test tubes (in vitro) in combination with artificial intelligence. By analyzing hundreds of markers, GARD™ generates large amounts of data and delivers results with over 90 percent accuracy. This can be compared to today’s standard method – tests on animals – which only achieves 70-75 percent accuracy. The product portfolio consists of tests for skin and respiratory allergy: GARD™skin, GARD™air, GARD™potency and GARD™skin Medical Device.

About SenzaGen AB (publ) 
SenzaGen’s technology enables replacement of animal experiments with genetic testing in test tubes for determining the allergenicity of the chemicals we come into contact with in our daily lives, such as those in cosmetics, pharmaceuticals, food products and dyes. The company’s patented tests are the most reliable on the market and provide more information than traditional evaluation methods. SenzaGen sells direct in Sweden and the US, and through partners in several other countries. Over the next few years the company will grow geographically, make alliances with additional distribution and license partners, and launch new unique tests. SenzaGen has its headquarters in Lund in Sweden and a subsidiary in the US. For more information, please visit www.senzagen.com.

SenzaGen AB is listed on Nasdaq First North in Stockholm (ticker: SENZA) and FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, is the company’s Certified Adviser.

Attached file